Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
5 lutego
temperatura: -2°C
wiatr: 13,0 km/h
opady: 0,0 mm

III Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 14 grudnia 2018 roku

Nasz znak: OA.0002.3.18      Gręboszów, dnia 11.12.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ zwołuję III Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 r. /piątek/ o godz. 800  w lokalu  Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie:

 a) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2018 rok, zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 rok.

 b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2018-2025.

4. Dyskusja, wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

Marek Mosio

 

 

Otrzymują:

1. Radni Rady Gminy - wszyscy.

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.12.2018 r.

Nasz znak: OA.0002.3.18      Gręboszów, dnia 11.12.2018 r.   ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ zwołuję III Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 r. /piątek/ o godz. 800  w lokalu  Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.   Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie:  a) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2018 rok, zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2018 rok.  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2018-2025. 4. Dyskusja, wolne wnioski. 5. Zakończenie obrad.      Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Marek Mosio     Otrzymują: 1. Radni Rady Gminy - wszyscy.     Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.                 Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 11.12.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe