Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
piątek
7 października
temperatura: 9°C
wiatr: 4,8 km/h
opady: 0,0 mm

Informacja dla mieszkańców gminy Gręboszów dot. odbioru odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK

Urząd Gminy w Gręboszowie informuje, że od 01 grudnia 2018 r. po remoncie PSZOK, który mieści się w bazie magazynowej po byłej Gminnej Spółdzielni w Gręboszowie odbierane będą odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.) żarówki wszelkiego rodzaju, tusze do drukarek i tonery, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp. odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.), zużyte opony, tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale, drewno, oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach powstających w gospodarstwach domowych, odpady poremontowe i budowlane.


PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dostawę odpadów do PSZOK należy uzgodnić telefonicznie tel. 14 6416002 w. 23 lub osobiście w Urzędzie Gminy Gręboszów, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia pokój nr 1.

Odbiór odpadów jest bezpłatny, natomiast dostawa odbywa się na własny koszt.

Na „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gręboszowie” Gmina Gręboszów uzyskała pomoc finansową ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

files/pliki/aktualnosci/2018/11listopad/PSZOK/logo.JPG

 

files/pliki/aktualnosci/2018/11listopad/PSZOK/ulotka - 1 strona_1.jpg

 

files/pliki/aktualnosci/2018/11listopad/PSZOK/ulotka - 2 strona_1.jpg

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Danuta Dudek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.11.2018 r.

Urząd Gminy w Gręboszowie informuje, że od 01 grudnia 2018 r. po remoncie PSZOK, który mieści się w bazie magazynowej po byłej Gminnej Spółdzielni w Gręboszowie odbierane będą odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.) żarówki wszelkiego rodzaju, tusze do drukarek i tonery, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp. odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.), zużyte opony, tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale, drewno, oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach powstających w gospodarstwach domowych, odpady poremontowe i budowlane. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Dostawę odpadów do PSZOK należy uzgodnić telefonicznie tel. 14 6416002 w. 23 lub osobiście w Urzędzie Gminy Gręboszów, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia pokój nr 1. Odbiór odpadów jest bezpłatny, natomiast dostawa odbywa się na własny koszt. Na „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gręboszowie” Gmina Gręboszów uzyskała pomoc finansową ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.                   Opracowanie: Danuta Dudek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 29.11.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe