Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
9 czerwca
temperatura: 16°C
wiatr: 7,7 km/h
opady: 0,0 mm

Informacja dla mieszkańców gminy Gręboszów dot. odbioru odpadów

Urząd Gminy Gręboszów informuje, że została podpisana nowa umowa na odbiór śmieci z terenu naszej gminy na następne dwa lata (lipiec 2018 – czerwiec 2020). W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano firmę FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul.Odległa 8, 33-100 Tarnów. Firma ta jest dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych w gminie Gręboszów.

W trosce o należyte wykonywanie obowiązków przez firmę odbierającą odpady prosimy mieszkańców gminy o informowanie Urzędu Gminy Gręboszów, Ref. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia Tel. 14 641 60 02 w. 23, o każdych niedociągnięciach występujących podczas odbioru odpadów. W przypadku nie zabrania odpadów, prosimy o przekazanie informacji najpóźniej następnego dnia po odbiorze odpadów. Informujemy również, że odpady należy wystawić przed posesje, w dniu odbioru najpóźniej do godziny 7:00.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wyrzucanie śmieci lub spalanie jest zagrożone karą grzywny.

Podczas spalania śmieci powstają szczególnie groźne związki zwane dioksynami i furanami. Należą one do grupy związków rakotwórczych. Dioksyny to najbardziej szkodliwe substancje, jakie zidentyfikowano w środowisku.

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, mebli lakierowanego drewna.

 

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska obowiązują nowe zasady segregacji odpadów. Zmiana dotyczy kolorów worków w których gromadzone są segregowane odpady komunalne.

 

 

 

Informujemy i przypominamy zasady segregacji odpadów (śmieci)

Worki koloru niebieskiego: Nowość

Papier m.in.:

Tu wrzucamy (przykładowo):

 • opakowania z papieru lub tektury,
 • gazety i czasopisma,
 • katalogi, prospekty, foldery,
 • papier szkolny i biurowy,
 • książki i zeszyty,
 • torebki papierowe,
 • papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę.

Nie powinno się wrzucać do papieru następujących odpadów:

 • papier tłusty i zabrudzony, papier powlekany folią i kalka,
 • kartony po mleku i napojach, sokach,
 • pieluchy jednorazowe i podpaski,
 • pampersy i podkładki,
 • worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapety,
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 

Worki koloru żółtego: Bez zmian

Tworzywa sztuczne i metale m.in.:

Tu wrzucamy (przykładowo):

 • Odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach; płynach do mycia naczyń itp.),
 • opakowania po produktach spożywczych,
 • plastikowe zakrętki,
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
 • puszki po napojach, sokach,
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
 • złom żelazny i metale kolorowe,
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
 • folia aluminiowa,
 • kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Przed wyrzuceniem śmieci do worka należy zgnieść opakowania - w ten sposób zajmą mniej miejsca i zmieści się ich więcej. 

 

Nie powinno się wrzucać do tworzyw sztucznych i metali następujących odpadów:

 • strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne),
 • części samochodowe.

 

Worki koloru zielonego: Bez zmian

Szkło m.in.:

Tu wrzucamy (przykładowo):

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Nie powinno się wrzucać do szkła następujących odpadów:

 • szkło stołowe – żaroodporne,
 • ceramika, doniczki,
 • znicze z zawartością wosku,
 • żarówki i świetlówki,
 • szkło kryształowe,
 • reflektory,
 • nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
 • termometry i strzykawki,
 • monitory i lampy telewizyjne,
 • szyby okienne i zbrojone,
 • szyby samochodowe,
 • lustra i witraże,
 • fajans i porcelana,
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

 

Worki koloru brązowego: Bez zmian

Odpady ulegające biodegradacji m.in.:

Tu wrzucamy (przykładowo):

 • gałęzie drzew i krzewów,
 • liście, kwiaty balkonowe i ogrodowe i skoszoną trawę,
 • trociny i korę drzew.

 

Odpady biodegradowalne mogą być też składowane na przydomowych kompostownikach.

 

Nie powinno się wrzucać do odpadów „bio” następujących odpadów:

 • resztki jedzenia,
 • kości zwierząt,
 • drewno impregnowane,
 • płyty wiórowe,
 • leki,
 • odchody zwierząt,
 • popiół z węgla kamiennego,
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 

Worki koloru czarnego:

Tu wrzucamy:

 • tylko popiół paleniskowy ze spalania paliw stałych w piecach do ogrzewania budynków mieszkalnych, nie zanieczyszczony innymi odpadami. Popiół należy traktować jako odpad selektywnie zbierany.

Pamiętajmy, że segregując odpady komunalne chronimy środowisko naturalne zmniejszając ilość odpadów zalegających na wysypisku śmieci. Segregowanie odpadów przynosi nam również wymierne korzyści w postaci niższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W pojemnikach (kontenerach) umieszczamy odpady zmieszane, czyli takie, których nie można wrzucić do odpadów segregowanych:


Tu wrzucamy (przykładowo):

 • zużyte środki higieny osobistej (jak wata, waciki, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne),
 • zużytą odzież i obuwie,
 • wilgotny i zabrudzony papier, papier termiczny, papier powlekany folią, zatłuszczoną folię, tapety,
 • odpady kuchenne,
 • gumę,
 • styropian opakowaniowy,
 • worki od odkurzacza,
 • pędzle, pisaki i długopisy,
 • golarki,
 • porcelanę, fajans, ceramikę, naczynia żaroodporne, bombki choinkowe,
 • zapalniczki.

 

Tu nie wrzucamy (przykładowo):

 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • baterii, akumulatorów,
 • leków, termometrów rtęciowych,
 • chemikaliów,
 • zużytych opon,
 • odpadów zielonych,
 • odpadów rozbiórkowych i budowlanych,
 • odpadów ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych i papieru.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - zwany w skrócie PSZOK jest miejscem, w którym można bezpłatnie zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne:

 • odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.); światełka choinkowe, żarówki wszelkiego rodzaju, tusze do drukarek i tonery,
 • płyty CD, kasety magnetofonowe i video,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.,
 • odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.,
 • zużyte opony,
 • tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale, drewno,
 • oleje silnikowe, farby, kleje,
 • środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach powstających w gospodarstwach domowych, odpady poremontowe i budowlane.

 

PSZOK mieści się w bazie magazynowej po byłej Gminnej Spółdzielni w Gręboszowie. Czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. W 2018 roku PSZOK jest remontowany będzie działał od listopada 2018 r.

Dostawę odpadów do PSZOK należy uzgodnić telefonicznie nr tel. 14 64 16 002 w. 23 lub osobiście w Urzędzie Gminy Gręboszów, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia pokój nr 1.

Odbiór odpadów jest bezpłatny, natomiast dostawa odbywa się na własny koszt.

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski i Danuta Dudek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 31.07.2018 r.

Urząd Gminy Gręboszów informuje, że została podpisana nowa umowa na odbiór śmieci z terenu naszej gminy na następne dwa lata (lipiec 2018 – czerwiec 2020). W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano firmę FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul.Odległa 8, 33-100 Tarnów. Firma ta jest dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych w gminie Gręboszów. W trosce o należyte wykonywanie obowiązków przez firmę odbierającą odpady prosimy mieszkańców gminy o informowanie Urzędu Gminy Gręboszów, Ref. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia Tel. 14 641 60 02 w. 23, o każdych niedociągnięciach występujących podczas odbioru odpadów. W przypadku nie zabrania odpadów, prosimy o przekazanie informacji najpóźniej następnego dnia po odbiorze odpadów. Informujemy również, że odpady należy wystawić przed posesje, w dniu odbioru najpóźniej do godziny 7:00. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wyrzucanie śmieci lub spalanie jest zagrożone karą grzywny. Podczas spalania śmieci powstają szczególnie groźne związki zwane dioksynami i furanami. Należą one do grupy związków rakotwórczych. Dioksyny to najbardziej szkodliwe substancje, jakie zidentyfikowano w środowisku. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, mebli lakierowanego drewna.   W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska obowiązują nowe zasady segregacji odpadów. Zmiana dotyczy kolorów worków w których gromadzone są segregowane odpady komunalne.       Informujemy i przypominamy zasady segregacji odpadów (śmieci) Worki koloru niebieskiego: Nowość Papier m.in.: Tu wrzucamy (przykładowo): opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę. Nie powinno się wrzucać do papieru następujących odpadów: papier tłusty i zabrudzony, papier powlekany folią i kalka, kartony po mleku i napojach, sokach, pieluchy jednorazowe i podpaski, pampersy i podkładki, worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapety, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).   Worki koloru żółtego: Bez zmian Tworzywa sztuczne i metale m.in.: Tu wrzucamy (przykładowo): Odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach; płynach do mycia naczyń itp.), opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa, kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe. Przed wyrzuceniem śmieci do worka należy zgnieść opakowania - w ten sposób zajmą mniej miejsca i zmieści się ich więcej.    Nie powinno się wrzucać do tworzyw sztucznych i metali następujących odpadów: strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne, odpady budowlane i rozbiórkowe, nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne), części samochodowe.   Worki koloru zielonego: Bez zmian Szkło m.in.: Tu wrzucamy (przykładowo): butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach. Nie powinno się wrzucać do szkła następujących odpadów: szkło stołowe – żaroodporne, ceramika, doniczki, znicze z zawartością wosku, żarówki i świetlówki, szkło kryształowe, reflektory, nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometry i strzykawki, monitory i lampy telewizyjne, szyby okienne i zbrojone, szyby samochodowe, lustra i witraże, fajans i porcelana, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne). Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.   Worki koloru brązowego: Bez zmian Odpady ulegające biodegradacji m.in.: Tu wrzucamy (przykładowo): gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty balkonowe i ogrodowe i skoszoną trawę, trociny i korę drzew.   Odpady biodegradowalne mogą być też składowane na przydomowych kompostownikach.   Nie powinno się wrzucać do odpadów „bio” następujących odpadów: resztki jedzenia, kości zwierząt, drewno impregnowane, płyty wiórowe, leki, odchody zwierząt, popiół z węgla kamiennego, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).   Worki koloru czarnego: Tu wrzucamy: tylko popiół paleniskowy ze spalania paliw stałych w piecach do ogrzewania budynków mieszkalnych, nie zanieczyszczony innymi odpadami. Popiół należy traktować jako odpad selektywnie zbierany. Pamiętajmy, że segregując odpady komunalne chronimy środowisko naturalne zmniejszając ilość odpadów zalegających na wysypisku śmieci. Segregowanie odpadów przynosi nam również wymierne korzyści w postaci niższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   W pojemnikach (kontenerach) umieszczamy odpady zmieszane, czyli takie, których nie można wrzucić do odpadów segregowanych: Tu wrzucamy (przykładowo): zużyte środki higieny osobistej (jak wata, waciki, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne), zużytą odzież i obuwie, wilgotny i zabrudzony papier, papier termiczny, papier powlekany folią, zatłuszczoną folię, tapety, odpady kuchenne, gumę, styropian opakowaniowy, worki od odkurzacza, pędzle, pisaki i długopisy, golarki, porcelanę, fajans, ceramikę, naczynia żaroodporne, bombki choinkowe, zapalniczki.   Tu nie wrzucamy (przykładowo): zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, akumulatorów, leków, termometrów rtęciowych, chemikaliów, zużytych opon, odpadów zielonych, odpadów rozbiórkowych i budowlanych, odpadów ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych i papieru. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - zwany w skrócie PSZOK jest miejscem, w którym można bezpłatnie zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne: odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.); światełka choinkowe, żarówki wszelkiego rodzaju, tusze do drukarek i tonery, płyty CD, kasety magnetofonowe i video, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp., odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp., zużyte opony, tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale, drewno, oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach powstających w gospodarstwach domowych, odpady poremontowe i budowlane.   PSZOK mieści się w bazie magazynowej po byłej Gminnej Spółdzielni w Gręboszowie. Czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. W 2018 roku PSZOK jest remontowany będzie działał od listopada 2018 r. Dostawę odpadów do PSZOK należy uzgodnić telefonicznie nr tel. 14 64 16 002 w. 23 lub osobiście w Urzędzie Gminy Gręboszów, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia pokój nr 1. Odbiór odpadów jest bezpłatny, natomiast dostawa odbywa się na własny koszt.         Opracowanie: Mieczysław Mamulski i Danuta Dudek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 31.07.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe