Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,3 km/h
opady: 0,0 mm

Informacja dla mieszkańców gminy Gręboszów - użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Gręboszów informuje, że w miesiącu październiku i listopadzie organizowany jest wywóz nieczystości ciekłych z aktualnie eksploatowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanych w 2013 r. i 2015 r. z dofinansowaniem Unii Europejskiej i Gminy Gręboszów.

Zgodnie z dokumentacją eksploatacyjną przydomowych oczyszczalni ścieków, wywóz osadów należy przeprowadzić:
- raz w roku dla oczyszczalni użytkowanej przez 5 i więcej osób
- raz na dwa lata dla oczyszczalni użytkowanej do 4 osób

Gmina Gręboszów jako właściciel przydomowych oczyszczalni ścieków (przez okres 5 lat od daty odbioru) jest zobowiązana do wykonania tej czynności.

W przypadku odmowy opróżnienia zbiornika użytkownik oczyszczalni ścieków traci gwarancję.

Do wywozu nieczystości wyłoniony został wykonawca w drodze zapytania ofertowego, którym jest Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach. Koszt opróżnienia jednego zbiornika o pojemności 2 m3 wynosi 54,00 zł brutto, a zbiornika o pojemności 3 m3 wynosi 81,00 zł brutto. Kwotą tą zostanie obciążony użytkownik przydomowej oczyszczalni ścieków na podstawie faktury VAT wystawionej przez Urząd Gminy Gręboszów.

W celu sprawnego przeprowadzenia opróżniania zbiorników wykonawca skontaktuje się telefonicznie z każdym użytkownikiem przed planowanym terminem wywozu nieczystości.

Uwaga! Po opróżnieniu z nieczystości zbiornik należy napełnić wodą.

Prosimy o umożliwienie wjazdu na posesję wozem asenizacyjnym w celu wypompowania osadów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 05.10.2016 r.

Urząd Gminy Gręboszów informuje, że w miesiącu październiku i listopadzie organizowany jest wywóz nieczystości ciekłych z aktualnie eksploatowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanych w 2013 r. i 2015 r. z dofinansowaniem Unii Europejskiej i Gminy Gręboszów. Zgodnie z dokumentacją eksploatacyjną przydomowych oczyszczalni ścieków, wywóz osadów należy przeprowadzić:- raz w roku dla oczyszczalni użytkowanej przez 5 i więcej osób - raz na dwa lata dla oczyszczalni użytkowanej do 4 osób Gmina Gręboszów jako właściciel przydomowych oczyszczalni ścieków (przez okres 5 lat od daty odbioru) jest zobowiązana do wykonania tej czynności. W przypadku odmowy opróżnienia zbiornika użytkownik oczyszczalni ścieków traci gwarancję. Do wywozu nieczystości wyłoniony został wykonawca w drodze zapytania ofertowego, którym jest Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach. Koszt opróżnienia jednego zbiornika o pojemności 2 m3 wynosi 54,00 zł brutto, a zbiornika o pojemności 3 m3 wynosi 81,00 zł brutto. Kwotą tą zostanie obciążony użytkownik przydomowej oczyszczalni ścieków na podstawie faktury VAT wystawionej przez Urząd Gminy Gręboszów. W celu sprawnego przeprowadzenia opróżniania zbiorników wykonawca skontaktuje się telefonicznie z każdym użytkownikiem przed planowanym terminem wywozu nieczystości. Uwaga! Po opróżnieniu z nieczystości zbiornik należy napełnić wodą. Prosimy o umożliwienie wjazdu na posesję wozem asenizacyjnym w celu wypompowania osadów.                           Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 05.10.2016 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe