Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,3 km/h
opady: 0,0 mm

Informacja dla mieszkańców gminy Gręboszów - użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Gręboszów informuje, że w dniach od 23 listopada 2015 r. do 29 grudnia 2015 r. zorganizowany zostanie wywóz nieczystości ciekłych z aktualnie eksploatowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, zrealizowanych w 2013 r. i 2015 r. z dofinansowaniem Unii Europejskiej i Gminy Gręboszów.

Zgodnie z dokumentacją eksploatacyjną przydomowych oczyszczalni ścieków, wywóz osadów należy przeprowadzić przynajmniej raz w roku. Gmina Gręboszów jako właściciel przydomowych oczyszczalni ścieków (przez okres 5 lat) jest zobowiązana do wykonania tej czynności.

W związku z powyższym Gmina Gręboszów, w miesiącu listopad/grudzień br., organizuje opróżnianie i wywóz osadów ściekowych z aktualnie eksploatowanych oczyszczalni ścieków.

Do wywozu nieczystości wyłoniony został wykonawca w drodze zapytania ofertowego, którym jest Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gręboszowie. Koszt opróżnienia jednego zbiornika o pojemności 2 m3  wynosi 216,00 zł brutto. Kwotą tą zostanie obciążony użytkownik przydomowej oczyszczalni ścieków na podstawie faktury VAT wystawionej przez Urząd Gminy Gręboszów.

W celu sprawnego przeprowadzenia opróżniania zbiorników wykonawca skontaktuje się telefonicznie z każdym użytkownikiem oczyszczalni przynajmniej trzy dni przed planowanym terminem wywozu nieczystości.
Uwaga! Po opróżnieniu z nieczystości zbiornik należy napełnić wodą.

Prosimy o umożliwienie wjazdu na posesję wozem asenizacyjnym w celu wypompowania osadów.

 

Informacja dla mieszkańców gminy Gręboszów - użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.11.2015 r.

Urząd Gminy Gręboszów informuje, że w dniach od 23 listopada 2015 r. do 29 grudnia 2015 r. zorganizowany zostanie wywóz nieczystości ciekłych z aktualnie eksploatowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, zrealizowanych w 2013 r. i 2015 r. z dofinansowaniem Unii Europejskiej i Gminy Gręboszów. Zgodnie z dokumentacją eksploatacyjną przydomowych oczyszczalni ścieków, wywóz osadów należy przeprowadzić przynajmniej raz w roku. Gmina Gręboszów jako właściciel przydomowych oczyszczalni ścieków (przez okres 5 lat) jest zobowiązana do wykonania tej czynności. W związku z powyższym Gmina Gręboszów, w miesiącu listopad/grudzień br., organizuje opróżnianie i wywóz osadów ściekowych z aktualnie eksploatowanych oczyszczalni ścieków. Do wywozu nieczystości wyłoniony został wykonawca w drodze zapytania ofertowego, którym jest Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gręboszowie. Koszt opróżnienia jednego zbiornika o pojemności 2 m3  wynosi 216,00 zł brutto. Kwotą tą zostanie obciążony użytkownik przydomowej oczyszczalni ścieków na podstawie faktury VAT wystawionej przez Urząd Gminy Gręboszów. W celu sprawnego przeprowadzenia opróżniania zbiorników wykonawca skontaktuje się telefonicznie z każdym użytkownikiem oczyszczalni przynajmniej trzy dni przed planowanym terminem wywozu nieczystości. Uwaga! Po opróżnieniu z nieczystości zbiornik należy napełnić wodą. Prosimy o umożliwienie wjazdu na posesję wozem asenizacyjnym w celu wypompowania osadów.   Informacja dla mieszkańców gminy Gręboszów - użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf                             Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.11.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe