Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
6 czerwca
temperatura: 19°C
wiatr: 15,4 km/h
opady: 0,1 mm

Informacja dla rolników

W dniu 2 września br. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na jego podstawie realizowana jest pomoc finansowa dla rolników których gospodarstwa dotknięte zostały działaniami siły wyższej (huragan, powódź, deszcz nawalny, gradobicie) w 2013 roku.

1. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy w których gospodarstwach powstałe szkody wyliczone w odniesieniu do produkcji z 3 lat zostały oszacowane przez Komisję Wojewody (posiadają protokół) a wysokość strat w poszczególnych uprawach wynosi co najmniej 80%plonu (likwidacja uprawy).

2. Wysokość pomocy wynosi 100 PLN do hektara zlikwidowanej uprawy ,jednak jest ona pomniejszona do 50 PLN jeżeli w dniu działania siły wyższej rolnik nie posiadał polisy ubezpieczenia co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych.

3. Wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane są w Biurze Powiatowym ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej do dnia 30 września br.

4. Rolnicy u których szkody w odniesieniu do produkcji z 3 lat wynoszą do 30 % wypełniają część A wniosku i dołączają wymagane załączniki.

Rolnicy u których szkody w odniesieniu do produkcji z 3 lat wynoszą ponad 30 % wypełniają część B wniosku i dołączają wymagane załączniki.

 

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Biura ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej, na stronie internetowej arimr@gov.pl oraz w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

Informacja dla rolników.pdf

Wniosek o udzielenie pomocy.pdf

Oświadczenie producenta rolnego.pdf

Załącznik 18 a formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf

Załącznik 18 b formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc inna niż de minimis.pdf

 

 

 

Wprowadzenie: M. Janowiec 05.09.2013 r.

W dniu 2 września br. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na jego podstawie realizowana jest pomoc finansowa dla rolników których gospodarstwa dotknięte zostały działaniami siły wyższej (huragan, powódź, deszcz nawalny, gradobicie) w 2013 roku. 1. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy w których gospodarstwach powstałe szkody wyliczone w odniesieniu do produkcji z 3 lat zostały oszacowane przez Komisję Wojewody (posiadają protokół) a wysokość strat w poszczególnych uprawach wynosi co najmniej 80%plonu (likwidacja uprawy). 2. Wysokość pomocy wynosi 100 PLN do hektara zlikwidowanej uprawy ,jednak jest ona pomniejszona do 50 PLN jeżeli w dniu działania siły wyższej rolnik nie posiadał polisy ubezpieczenia co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych. 3. Wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane są w Biurze Powiatowym ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej do dnia 30 września br. 4. Rolnicy u których szkody w odniesieniu do produkcji z 3 lat wynoszą do 30 % wypełniają część A wniosku i dołączają wymagane załączniki. Rolnicy u których szkody w odniesieniu do produkcji z 3 lat wynoszą ponad 30 % wypełniają część B wniosku i dołączają wymagane załączniki.   Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Biura ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej, na stronie internetowej arimr@gov.pl oraz w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej.   Informacja dla rolników.pdf Wniosek o udzielenie pomocy.pdf Oświadczenie producenta rolnego.pdf Załącznik 18 a formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf Załącznik 18 b formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc inna niż de minimis.pdf       Wprowadzenie: M. Janowiec 05.09.2013 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe