Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
23 lutego
temperatura: 9°C
wiatr: 12,6 km/h
opady: 0,3 mm

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dot. przeprowadzanych kontroli zawieranych umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

W związku z obowiązującym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Urząd Gminy Gręboszów przypomina, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem (tj. z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Gręboszów– wykaz firm dostępny jest w Urzędzie Gminy w Gręboszowie oraz na stronie internetowej gminy https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=1685147

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty publiczne takie jak: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, obiekty produkcji, usług i handlu, warsztaty, biura, sklepy, hotele pensjonaty, ogródki działkowe. W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości są zobowiązani zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Jednocześnie przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym od 1 lipca 2013 r.) z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.).

W związku z powyższym Urząd Gminy Gręboszów prosi osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy Gręboszów oraz właścicieli innych nieruchomości niezamieszkałych o dostarczenie do wglądu do Urzędu Gminy ]w Gręboszowie pokój nr 1 umów na odbiór odpadów komunalnych zawartych z uprawnionymi podmiotami w terminie do 30 czerwca 2018 r.

 

Przypominamy o konieczności zawarcia stosownych umów (jeżeli dotychczas nie są podpisane).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Danuta Dudek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 18.05.2018 r.

W związku z obowiązującym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Urząd Gminy Gręboszów przypomina, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem (tj. z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Gręboszów– wykaz firm dostępny jest w Urzędzie Gminy w Gręboszowie oraz na stronie internetowej gminy https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=1685147 Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty publiczne takie jak: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, obiekty produkcji, usług i handlu, warsztaty, biura, sklepy, hotele pensjonaty, ogródki działkowe. W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości są zobowiązani zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym. Jednocześnie przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym od 1 lipca 2013 r.) z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.). W związku z powyższym Urząd Gminy Gręboszów prosi osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy Gręboszów oraz właścicieli innych nieruchomości niezamieszkałych o dostarczenie do wglądu do Urzędu Gminy ]w Gręboszowie pokój nr 1 umów na odbiór odpadów komunalnych zawartych z uprawnionymi podmiotami w terminie do 30 czerwca 2018 r.   Przypominamy o konieczności zawarcia stosownych umów (jeżeli dotychczas nie są podpisane).                       Opracowanie: Danuta Dudek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 18.05.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe