Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
24 lipca
temperatura: 26°C
wiatr: 9,5 km/h
opady: 0,2 mm

Informacja o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (suszy)

Wójt Gminy Gręboszów zawiadamia rolników, że zgodnie z informacją z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (http://www.susza.iung.pulawy.pl/glowna/), (http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1204032/), na terenie Gminy Gręboszów wystąpiło prawdopodobieństwo zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw:

• zboża jare, zboża ozime, krzewy owocowe, truskawki wyłącznie rosnące na I kategorii gleb tj.: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty, oraz na gruntach II kategorii gleb tj. piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty


W związku z powyższym, informujemy iż rolnicy posiadający w/w uprawy rosnące na I lub II kategorii gleb i ponieśli straty w wyniku suszy mają możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (suszy) w nieprzekraczalnym terminie od  dnia 3 lipca 2018 do dnia 12 lipca 2018 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów (piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Druk wniosku wraz załącznikami jest dostępny do pobrania ze strony www.greboszow.pl (pod ogłoszeniem dot. suszy), w pok. Nr 1 (parter) oraz w Sekretariacie UG Gręboszów pok. Nr  11.


Do wniosku należy dołączyć:

- kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski (wniosek o dopłaty),

- wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (dotyczy rolników utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie),

- mapkę zawierającą numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw.

Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie wraz z niezbędnymi załącznikami oraz winien być zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.

 

Wnioski niekompletne i złożone po terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

 

Gręboszów, dnia 2 lipca 2018 r.

 

Druki do pobrania:

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 02.07.2018 r.

Wójt Gminy Gręboszów zawiadamia rolników, że zgodnie z informacją z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (http://www.susza.iung.pulawy.pl/glowna/), (http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1204032/), na terenie Gminy Gręboszów wystąpiło prawdopodobieństwo zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: • zboża jare, zboża ozime, krzewy owocowe, truskawki wyłącznie rosnące na I kategorii gleb tj.: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty, oraz na gruntach II kategorii gleb tj. piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty W związku z powyższym, informujemy iż rolnicy posiadający w/w uprawy rosnące na I lub II kategorii gleb i ponieśli straty w wyniku suszy mają możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (suszy) w nieprzekraczalnym terminie od  dnia 3 lipca 2018 do dnia 12 lipca 2018 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy Gręboszów (piętro) w godzinach pracy Urzędu. Druk wniosku wraz załącznikami jest dostępny do pobrania ze strony www.greboszow.pl (pod ogłoszeniem dot. suszy), w pok. Nr 1 (parter) oraz w Sekretariacie UG Gręboszów pok. Nr  11. Do wniosku należy dołączyć: - kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski (wniosek o dopłaty), - wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (dotyczy rolników utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie), - mapkę zawierającą numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw. Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie wraz z niezbędnymi załącznikami oraz winien być zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.   Wnioski niekompletne i złożone po terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia.     Gręboszów, dnia 2 lipca 2018 r.   Druki do pobrania: Pliki do pobrania Pobierz plik Wniosek rolnika.doc Pobierz plik Zalacznik do wniosku kilka gmin.xls Pobierz plik Zalaczniki do wniosku.xls             Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 02.07.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe