Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
12 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 5,0 km/h
opady: 0,0 mm

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gręboszów, dnia 07 maja 2024 r.

Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia

Najświętszej Maryi Panny w Gręboszowie

Gręboszów 2, 33-260 Gręboszów

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny w Gręboszowie, Gręboszów 2, 33-260 Gręboszów, jako Zamawiający w postępowaniu zakupowym prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:

„Konserwacja zespołu rzeźby figuralnej oraz złoceń i struktury ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie”

informuje, że:

jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

RH+Konserwacja Zabytków Robert Sąsiadek

Os. Sportowe 24/52, 31-966 Kraków

i

Halina Sowińska-Sąsiadek Konserwacja Zabytków

Os. Krakowiaków 27/3, 31-963 Kraków

 

za ceną brutto: 459 896,40 zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

W postępowaniu została złożona 1 oferta. Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punków (100) w oparciu o kryteria oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym.

 

 

(-) Ks. Wiesław Babiarz

PROBOSZCZ

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Skowron

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 08.05.2024 r.

Gręboszów, dnia 07 maja 2024 r. Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gręboszowie Gręboszów 2, 33-260 Gręboszów     INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny w Gręboszowie, Gręboszów 2, 33-260 Gręboszów, jako Zamawiający w postępowaniu zakupowym prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Konserwacja zespołu rzeźby figuralnej oraz złoceń i struktury ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie” informuje, że: jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: RH+Konserwacja Zabytków Robert Sąsiadek Os. Sportowe 24/52, 31-966 Kraków i Halina Sowińska-Sąsiadek Konserwacja Zabytków Os. Krakowiaków 27/3, 31-963 Kraków   za ceną brutto: 459 896,40 zł.   Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu została złożona 1 oferta. Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punków (100) w oparciu o kryteria oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym.     (-) Ks. Wiesław Babiarz PROBOSZCZ           Opracowanie: Grzegorz Skowron Wprowadzenie: Marcin Janowiec 08.05.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe