Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
7 czerwca
temperatura: 21°C
wiatr: 10,0 km/h
opady: 0,0 mm

Informacja o wydawaniu protokołów z oszacowania strat w gospodarstwach rolnych

Urząd Gminy Gręboszów informuje, że:

W dniach 27.08.2013 - 28.08.2013 r. (tj. wtorek, środa) w godzinach 800-1500 w budynku administracyjnym urzędu będą wydawane protokoły z oszacowania strat w gospodarstwach rolnych dla miejscowości: Lubiczko, Żelichów, Zapasternicze, Wola Żelichowska, Kozłów.

W dniach 29.08.2013 - 30.08.2013 r. (czwartek, piątek) w w/w godzinach będzie można odebrać protokoły z oszacowania strat w gospodarstwach rolnych dla miejscowości: Borusowa, Karsy, Wola Gręboszowska, Hubenice, Zawierzbie, Gręboszów, Biskupice, Ujście Jezuickie, Okręg, Bieniaszowice.

Rolnicy, którzy ponieśli straty w 2013 r. w gospodarstwach rolnych w wysokości powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej i zwierzęcej w stosunku do produkcji z 3 ostatnich lat przed wystąpieniem szkody mogą na podstawie protokołów oszacowania strat ubiegać się o pomoc w ramach programu pomocy dla rolników i producentów rolnych.

Program ten zakłada różne formy pomocy:

  •  Kredyty preferencyjne dla gospodarstw rolnych oprocentowane w wysokości 1,5% w skali roku, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk) lub 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwach rolnych było ubezpieczone od co najmniej jednego z ryzyk (powodzi, huraganu gradu, lub deszczu nawalnego) albo 2,81% w skali roku, jeśli producent rolny takiej umowy nie posiadał.
  • Odraczanie płatności składek a także umarzanie w całości lub części składek indywidualnie na wniosek rolnika złożony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
  • Udzielenie pomocy na wznowienie produkcji rolnej przez Agencję Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa na złożony wniosek przez rolnika do agencji.

2.[

3.[

 

         Opracowanie: Z. Litera

         Wprowadzenia: M. Janowiec 23.08.2013 r.

O

Urząd Gminy Gręboszów informuje, że: W dniach 27.08.2013 - 28.08.2013 r. (tj. wtorek, środa) w godzinach 800-1500 w budynku administracyjnym urzędu będą wydawane protokoły z oszacowania strat w gospodarstwach rolnych dla miejscowości: Lubiczko, Żelichów, Zapasternicze, Wola Żelichowska, Kozłów. W dniach 29.08.2013 - 30.08.2013 r. (czwartek, piątek) w w/w godzinach będzie można odebrać protokoły z oszacowania strat w gospodarstwach rolnych dla miejscowości: Borusowa, Karsy, Wola Gręboszowska, Hubenice, Zawierzbie, Gręboszów, Biskupice, Ujście Jezuickie, Okręg, Bieniaszowice. Rolnicy, którzy ponieśli straty w 2013 r. w gospodarstwach rolnych w wysokości powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej i zwierzęcej w stosunku do produkcji z 3 ostatnich lat przed wystąpieniem szkody mogą na podstawie protokołów oszacowania strat ubiegać się o pomoc w ramach programu pomocy dla rolników i producentów rolnych. Program ten zakłada różne formy pomocy:  Kredyty preferencyjne dla gospodarstw rolnych oprocentowane w wysokości 1,5% w skali roku, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk) lub 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwach rolnych było ubezpieczone od co najmniej jednego z ryzyk (powodzi, huraganu gradu, lub deszczu nawalnego) albo 2,81% w skali roku, jeśli producent rolny takiej umowy nie posiadał. Odraczanie płatności składek a także umarzanie w całości lub części składek indywidualnie na wniosek rolnika złożony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Udzielenie pomocy na wznowienie produkcji rolnej przez Agencję Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa na złożony wniosek przez rolnika do agencji. 2.[ 3.[            Opracowanie: Z. Litera          Wprowadzenia: M. Janowiec 23.08.2013 r. O
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe