Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,3 km/h
opady: 0,0 mm

Informacja o wykonaniu modernizacji odcinka 600 m drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Żelichowska.

W dniu 25 września 2018 r. dokonano odbioru i oddano do użytkowania zmodernizowany odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 634 w miejscowości Wola Żelichowska o długości 0,6 km. Jest to część drogi tzw. drogi na PARY. Początek drogi zaczyna się na drodze asfaltowej koło Pana Romana Sierpniaka, a kończy się na drodze wojewódzkiej nr 973 i jest o długości około 1900 m. Pozostała część drogi będzie modernizowana w następnych latach w miarę możliwości finansowych Gminy Gręboszów. Koszt wykonanej modernizacji tego odcinka (600 m) wyniósł 121 995,53 zł. Dotacja z Województwa Małopolskiego wyniesie 30 000,00 zł, która zostanie do końca roku przekazana Gminie Gręboszów. Z budżetu gminnego zostanie przeznaczona kwota 91 995,53 zł.

W ramach modernizacji istniejącą nawierzchnię gruntową dróg zamienioną na nawierzchnię tłuczniową o grubości warstwy tłuczniowej 25 cm na warstwie odsączającej grub. 10 cm, po uprzednim wyprofilowaniu koryta drogi.

O modernizację wymienionej drogi stale zabiegają Sołtys wsi Pani Bożena Bułat i Pan Radny Krzysztof Dymon, którzy zawnioskowali o jej włączenie do planu realizacji inwestycji.

Wykonawcą modernizacji wymienionej drogi wybranym w postępowaniu przetargowym była: Firma Handlowo – Usługowa DAREX Dariusz Knutelski , mająca siedzibę w miejscowości: Nieczajna Górna 304, 33-205 Nieczajna Górna.

Od lat co roku Gmina Gręboszów w swoim budżecie zabezpiecza środki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dzięki dobrze przygotowanych wnioskach przez pracowników Urzędu Gminy Gręboszów oraz staraniom Wójt Gminy Gręboszów Pani Krystyny Świętek, Gmina Gręboszów uzyskuje częściowe co roku dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

W bieżącym roku jak informowano w dniu 5.09.2018 r. na stronie internetowej Gminy Gręboszów również w dniu 26 lipca 2018 r. dokonano odbioru i oddano do użytkowania, zmodernizowane dwa odcinki dróg dojazdowych do gruntów rolnych, tj. na dz. nr 255 w miejscowości Biskupice i na dz. nr 202 w miejscowości Ujście Jezuickie, o łącznej długości 1,260 km, w tym w miejscowości Biskupice o długości 0,6 km, a w miejscowości Ujście Jezuickie o długości 0,66 km. Koszt modernizacji obu odcinków dróg wyniósł 247 787,53 zł, z czego 94 691,00 zł stanowiła pozyskana dotacja ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych.

Od początku roku w 2018 r. na terenie gminy Gręboszów zmodernizowano łącznie 1,86 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych za kwotę 369 783,06 zł, w tym:

Lp.

W 2018 r. wykonano:

 

Nawierzchnia

Długość

 w m

Koszt 100 %

Dotacja

%

dotacji

Środki własne

1.

Modernizacja drogi w Biskupicach

tłuczniowa

600 m

117 262,07

44 830,00

38,23

72 432,07

2.

Modernizacja drogi w Ujściu Jezuickim

tłuczniowa

600 m

130 525,46

49 861,00

38,20

80 664,46

3.

Modernizacja drogi w Woli Żelichowskiej

tłuczniowa

600 m

121 995,53

30 000,00

24,59

91 995,53

 

Razem

 

1860 m

369 783,06

124 691,00

33,72

245 092,06

 

 

Poniżej dokumentacja fotograficzna zmodernizowanej drogi w miejscowości Wola Żelichowska.

Dokumentacja fotograficzna ilustrująca miejsce wykonanego przedsięwzięcia – modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych usytuowanej na działce nr 634 w miejscowości Wola Żelichowska.

 

files/pliki/galerie/2018/10pazdziernik/Informacja o wykonaniu modernizacji odcinka 600/3.JPG

files/pliki/galerie/2018/10pazdziernik/Informacja o wykonaniu modernizacji odcinka 600/2.JPG

Fot. Nr 1 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – początek modernizacji drogi w km 0+000
(pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)

 

files/pliki/galerie/2018/10pazdziernik/Informacja o wykonaniu modernizacji odcinka 600/3.JPG

files/pliki/galerie/2018/10pazdziernik/Informacja o wykonaniu modernizacji odcinka 600/4.JPG

Fot. Nr 2 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – początek modernizacji drogi w km ~ 0+100
(pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)

 

files/pliki/galerie/2018/10pazdziernik/Informacja o wykonaniu modernizacji odcinka 600/5.JPG

files/pliki/galerie/2018/10pazdziernik/Informacja o wykonaniu modernizacji odcinka 600/6.JPG

Fot. Nr 3 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – początek modernizacji drogi w km ~ 0+200
(pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)

 

files/pliki/galerie/2018/10pazdziernik/Informacja o wykonaniu modernizacji odcinka 600/7.JPG

files/pliki/galerie/2018/10pazdziernik/Informacja o wykonaniu modernizacji odcinka 600/8.JPG

Fot. Nr 4 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – początek modernizacji drogi w km ~ 0+300
(pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)

 

files/pliki/galerie/2018/10pazdziernik/Informacja o wykonaniu modernizacji odcinka 600/9.JPG

files/pliki/galerie/2018/10pazdziernik/Informacja o wykonaniu modernizacji odcinka 600/10.JPG

Fot. Nr 5 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – początek modernizacji drogi w km ~ 0+400
(pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)

 

files/pliki/galerie/2018/10pazdziernik/Informacja o wykonaniu modernizacji odcinka 600/11.JPG

files/pliki/galerie/2018/10pazdziernik/Informacja o wykonaniu modernizacji odcinka 600/12.JPG

Fot. Nr 6 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – początek modernizacji drogi w km ~ 0+500
(pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)

 

files/pliki/galerie/2018/10pazdziernik/Informacja o wykonaniu modernizacji odcinka 600/13.JPG

files/pliki/galerie/2018/10pazdziernik/Informacja o wykonaniu modernizacji odcinka 600/14.JPG

Fot. Nr 7 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – koniec modernizacji drogi w km 0+600
(pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Eugeniusz Borek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.09.2018 r.

W dniu 25 września 2018 r. dokonano odbioru i oddano do użytkowania zmodernizowany odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 634 w miejscowości Wola Żelichowska o długości 0,6 km. Jest to część drogi tzw. drogi na PARY. Początek drogi zaczyna się na drodze asfaltowej koło Pana Romana Sierpniaka, a kończy się na drodze wojewódzkiej nr 973 i jest o długości około 1900 m. Pozostała część drogi będzie modernizowana w następnych latach w miarę możliwości finansowych Gminy Gręboszów. Koszt wykonanej modernizacji tego odcinka (600 m) wyniósł 121 995,53 zł. Dotacja z Województwa Małopolskiego wyniesie 30 000,00 zł, która zostanie do końca roku przekazana Gminie Gręboszów. Z budżetu gminnego zostanie przeznaczona kwota 91 995,53 zł. W ramach modernizacji istniejącą nawierzchnię gruntową dróg zamienioną na nawierzchnię tłuczniową o grubości warstwy tłuczniowej 25 cm na warstwie odsączającej grub. 10 cm, po uprzednim wyprofilowaniu koryta drogi. O modernizację wymienionej drogi stale zabiegają Sołtys wsi Pani Bożena Bułat i Pan Radny Krzysztof Dymon, którzy zawnioskowali o jej włączenie do planu realizacji inwestycji. Wykonawcą modernizacji wymienionej drogi wybranym w postępowaniu przetargowym była: Firma Handlowo – Usługowa DAREX Dariusz Knutelski , mająca siedzibę w miejscowości: Nieczajna Górna 304, 33-205 Nieczajna Górna. Od lat co roku Gmina Gręboszów w swoim budżecie zabezpiecza środki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dzięki dobrze przygotowanych wnioskach przez pracowników Urzędu Gminy Gręboszów oraz staraniom Wójt Gminy Gręboszów Pani Krystyny Świętek, Gmina Gręboszów uzyskuje częściowe co roku dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Małopolskiego. W bieżącym roku jak informowano w dniu 5.09.2018 r. na stronie internetowej Gminy Gręboszów również w dniu 26 lipca 2018 r. dokonano odbioru i oddano do użytkowania, zmodernizowane dwa odcinki dróg dojazdowych do gruntów rolnych, tj. na dz. nr 255 w miejscowości Biskupice i na dz. nr 202 w miejscowości Ujście Jezuickie, o łącznej długości 1,260 km, w tym w miejscowości Biskupice o długości 0,6 km, a w miejscowości Ujście Jezuickie o długości 0,66 km. Koszt modernizacji obu odcinków dróg wyniósł 247 787,53 zł, z czego 94 691,00 zł stanowiła pozyskana dotacja ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych. Od początku roku w 2018 r. na terenie gminy Gręboszów zmodernizowano łącznie 1,86 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych za kwotę 369 783,06 zł, w tym: Lp. W 2018 r. wykonano:   Nawierzchnia Długość  w m Koszt 100 % Dotacja % dotacji Środki własne 1. Modernizacja drogi w Biskupicach tłuczniowa 600 m 117 262,07 44 830,00 38,23 72 432,07 2. Modernizacja drogi w Ujściu Jezuickim tłuczniowa 600 m 130 525,46 49 861,00 38,20 80 664,46 3. Modernizacja drogi w Woli Żelichowskiej tłuczniowa 600 m 121 995,53 30 000,00 24,59 91 995,53   Razem   1860 m 369 783,06 124 691,00 33,72 245 092,06     Poniżej dokumentacja fotograficzna zmodernizowanej drogi w miejscowości Wola Żelichowska. Dokumentacja fotograficzna ilustrująca miejsce wykonanego przedsięwzięcia – modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych usytuowanej na działce nr 634 w miejscowości Wola Żelichowska.   Fot. Nr 1 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – początek modernizacji drogi w km 0+000 (pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)   Fot. Nr 2 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – początek modernizacji drogi w km ~ 0+100 (pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)   Fot. Nr 3 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – początek modernizacji drogi w km ~ 0+200 (pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)   Fot. Nr 4 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – początek modernizacji drogi w km ~ 0+300 (pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)   Fot. Nr 5 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – początek modernizacji drogi w km ~ 0+400 (pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)   Fot. Nr 6 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – początek modernizacji drogi w km ~ 0+500 (pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)   Fot. Nr 7 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – koniec modernizacji drogi w km 0+600 (pierwsze przed modernizacją, drugie po modernizacji)               Opracowanie: Eugeniusz Borek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.09.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe