Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
12 czerwca
temperatura: 15°C
wiatr: 5,0 km/h
opady: 0,0 mm

Informacja o zakończeniu inwestycji pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hubenice na dz. nr 507 o długości 1220 m, gmina Gręboszów

W dniu 27 września 2023 r. dokonano odbioru i oddano do użytkowania zmodernizowany odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 507 w miejscowości Hubenice o długości 1220 m.

Projekt modernizacji drogi wykonała firma, pn: Firma Usługowo Handlowa Ryszard Madej z/s Brzozówka, ul. Spacerowa 14, 33-140 Lisia Góra. Nadzór inwestorski pełnił Inspektor Nadzoru Ryszard Madej.

Wykonawcą modernizacji drogi wyłonionym w postępowaniu przetargowym w miesiącu czerwiec 2023 r. została firma: Dariusz Knutelski Firma Handlowo Usługowa „DAREX” z/s Nieczajna Górna 304, 33-205 Nieczajna Górna. Umowa z wybranym Wykonawcą została podpisana w dniu 28 czerwca 2023 r. z terminem wykonania robót do 6 września 2023 r., ale w związku niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w miesiącu sierpniu spowodowanymi wielodniowymi opadami deszczu uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót termin zakończenia przedłużono do 28 września 2023 r. Zakończenie robót Wykonawca zgłosił w dniu 19 września 2023 r. a odbiór robót został dokonany w dniu 27 września 2023 r.

W ramach modernizacji istniejącej drogi na działce nr 507 w miejscowości Hubenice wykonano przebudowę drogi w km 0+380 do 1+600 z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię tłuczniową. Parametry wykonanej przebudowy drogi: długość 1220,00 m, szerokość jezdni 3,0 m, szerokość poboczy 2 x 0,25 m.

W zakres robót wchodziły następujące roboty; korytowanie głębokości 30 cm z wywozem urobku, wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm po zagęszczeniu, wykonanie warstwy dolnej podbudowy grub. 20 cm z kruszyw łamanych 30/63 mm, warstwy górnej podbudowy grub. 15 cm z kruszyw łamanych 0/63 mm po zagęszczeniu, i nawierzchni grub. 10 cm z mieszanki kruszywa łamanego 0/31 mm po zagęszczeniu oraz wykonanie mechanicznego miałowania nawierzchni grysem 2/4 mm.

Koszt modernizacji wymienionej drogi gminnej wyniósł 565 052,75 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Małopolskiego wyniosło 200 832,00 zł, co stanowi około 35,54 % kosztów robót budowlanych. Pozostałą kwotę w wysokości 364 220,75 zł pokryła Gmina Gręboszów. Ponadto Gmina Gręboszów poniosła koszty przygotowania dokumentacji projektowej, które wyniosły 11 700,00 zł, oraz koszty nadzoru inwestorskiego, które wyniosły 5 000,00 zł. Łączne koszty całości inwestycji wyniosły 581 752,75 zł.

 

 

 

 

Opracowanie: Eugeniusz Borek, Grzegorz Skowron

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.10.2023 r.

W dniu 27 września 2023 r. dokonano odbioru i oddano do użytkowania zmodernizowany odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 507 w miejscowości Hubenice o długości 1220 m. Projekt modernizacji drogi wykonała firma, pn: Firma Usługowo Handlowa Ryszard Madej z/s Brzozówka, ul. Spacerowa 14, 33-140 Lisia Góra. Nadzór inwestorski pełnił Inspektor Nadzoru Ryszard Madej. Wykonawcą modernizacji drogi wyłonionym w postępowaniu przetargowym w miesiącu czerwiec 2023 r. została firma: Dariusz Knutelski Firma Handlowo Usługowa „DAREX” z/s Nieczajna Górna 304, 33-205 Nieczajna Górna. Umowa z wybranym Wykonawcą została podpisana w dniu 28 czerwca 2023 r. z terminem wykonania robót do 6 września 2023 r., ale w związku niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w miesiącu sierpniu spowodowanymi wielodniowymi opadami deszczu uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót termin zakończenia przedłużono do 28 września 2023 r. Zakończenie robót Wykonawca zgłosił w dniu 19 września 2023 r. a odbiór robót został dokonany w dniu 27 września 2023 r. W ramach modernizacji istniejącej drogi na działce nr 507 w miejscowości Hubenice wykonano przebudowę drogi w km 0+380 do 1+600 z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię tłuczniową. Parametry wykonanej przebudowy drogi: długość 1220,00 m, szerokość jezdni 3,0 m, szerokość poboczy 2 x 0,25 m. W zakres robót wchodziły następujące roboty; korytowanie głębokości 30 cm z wywozem urobku, wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm po zagęszczeniu, wykonanie warstwy dolnej podbudowy grub. 20 cm z kruszyw łamanych 30/63 mm, warstwy górnej podbudowy grub. 15 cm z kruszyw łamanych 0/63 mm po zagęszczeniu, i nawierzchni grub. 10 cm z mieszanki kruszywa łamanego 0/31 mm po zagęszczeniu oraz wykonanie mechanicznego miałowania nawierzchni grysem 2/4 mm. Koszt modernizacji wymienionej drogi gminnej wyniósł 565 052,75 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Małopolskiego wyniosło 200 832,00 zł, co stanowi około 35,54 % kosztów robót budowlanych. Pozostałą kwotę w wysokości 364 220,75 zł pokryła Gmina Gręboszów. Ponadto Gmina Gręboszów poniosła koszty przygotowania dokumentacji projektowej, które wyniosły 11 700,00 zł, oraz koszty nadzoru inwestorskiego, które wyniosły 5 000,00 zł. Łączne koszty całości inwestycji wyniosły 581 752,75 zł. Zdjęcia z wydarzenia         Opracowanie: Eugeniusz Borek, Grzegorz Skowron Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.10.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe