Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,3 km/h
opady: 0,0 mm

INFORMACJA O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH

Znak: IT.7011.37.2015                       Gręboszów, dnia 03 września 2015 r.

 

INFORMACJA O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH

Gmina Gręboszów działając na podstawie art.39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) informuje, iż w trakcie przygotowania są zadania pn.:

  1. „Przebudowa drogi gminnej nr K180093 usytuowanej na działkach: nr 844 w miejscowości Gręboszów oraz nr 357 w miejscowości Karsy”,
  2. „Przebudowa drogi gminnej nr K180112 usytuowanej na działkach nr 605/1 i 605/ w miejscowości Wola Gręboszowska”.

 W ramach wyżej wymienionych inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanały udostępniane są na zasadach uregulowanych w art.39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego należy kierować na piśmie na adres:

Urząd Gminy Gręboszów

33-260 Gręboszów 144

 Zgodnie z zapisami art.4 pkt 15a powołanej ustawy kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 Informuję również, iż w myśl art.39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 Niniejsza informacja została udostępniona na stronie internetowej Gminy Gręboszów www.greboszow.pl i przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

 

 

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

Informacja o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych.pdf

Załacznik graficzny.pdf

 

 

 

 

Opracowanie: Grzegorz Skowron

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 03.09.2015 r.

Znak: IT.7011.37.2015                       Gręboszów, dnia 03 września 2015 r.   INFORMACJA O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH Gmina Gręboszów działając na podstawie art.39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) informuje, iż w trakcie przygotowania są zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr K180093 usytuowanej na działkach: nr 844 w miejscowości Gręboszów oraz nr 357 w miejscowości Karsy”, „Przebudowa drogi gminnej nr K180112 usytuowanej na działkach nr 605/1 i 605/ w miejscowości Wola Gręboszowska”.  W ramach wyżej wymienionych inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanały udostępniane są na zasadach uregulowanych w art.39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego należy kierować na piśmie na adres: Urząd Gminy Gręboszów 33-260 Gręboszów 144  Zgodnie z zapisami art.4 pkt 15a powołanej ustawy kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji: a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.  Informuję również, iż w myśl art.39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.  Niniejsza informacja została udostępniona na stronie internetowej Gminy Gręboszów www.greboszow.pl i przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.       Wójt Gminy Gręboszów (-) mgr Krystyna Świętek       Informacja o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych.pdf Załacznik graficzny.pdf         Opracowanie: Grzegorz Skowron Wprowadzenie: Marcin Janowiec 03.09.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe