Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,3 km/h
opady: 0,0 mm

IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2014-2018 Zwołana na 18 luty 2016 roku

Nasz znak: OA.0052.9.2016         Gręboszów, dnia 15.02.2016 r.
                                                  ZAWIADOMIENIE
  Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515/ zawiadamiam, że w dniu 18 luty 2016 r. /czwartek/ o godz. 1200 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję IX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VII kadencji na którą serdecznie zapraszam.
 

Porządek  obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach:

a)  wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Gręboszów do projektu pn.„Centrum Usług Wspólnych,

b)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2016-2019.

4. Dyskusja, wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Radni Rady Gminy – wszyscy.

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz U. z 2015 r poz. 1515)

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów  

Franciszek Dymon     

 

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.02.2016 r.

Nasz znak: OA.0052.9.2016         Gręboszów, dnia 15.02.2016 r.                                                  ZAWIADOMIENIE  Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515/ zawiadamiam, że w dniu 18 luty 2016 r. /czwartek/ o godz. 1200 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, zwołuję IX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VII kadencji na którą serdecznie zapraszam.  Porządek  obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawach: a)  wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Gręboszów do projektu pn.„Centrum Usług Wspólnych”, b)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2016-2019. 4. Dyskusja, wolne wnioski. 5. Zakończenie obrad.         Otrzymują: Radni Rady Gminy – wszyscy.     Podstawa prawna do urlopowania: Art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz U. z 2015 r poz. 1515)     Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów   Franciszek Dymon            Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.02.2016 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe