Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 7,1 km/h
opady: 0,0 mm

Jednostka OSP w Ujściu Jezuickim otrzymała samochód ratownictwa technicznego

W uznaniu zasług za ofiarną i pełną poświęceń służbę na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego, jednostka OSP z Ujścia Jezuickiego otrzymała samochód ratownictwa technicznego Renault Mascott, który został przekazany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka - Kamysza oraz Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej Generała Andrzeja Mroza. Uroczyste przekazanie pojazdu odbyło się w niedzielę, 11 października 2015 roku na płycie boiska sportowego w Ujściu Jezuickim. Poprzedzone one było mszą świętą w kościele pw. WNMP w Gręboszowie. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Prałat Zygmunt Warzecha – Kapelan Powiatowy Strażaków, w koncelebrze ks. prałata dra Ryszarda Banacha oraz ks. Wiesława Babiarz – proboszcza tutejszej parafii. Kapelan skierował do wszystkich obecnych krótką homilię, w której odniósł się do roli jaką pełnią w życiu każdej społeczności bracia strażacy. Zaznaczył, jak ważna jest ich działalność i gotowość do niesienia pomocy. Nawiązał również do słów św. Jana Pawła II, podkreślając, że „to właśnie Jan Paweł stwierdził, że strażacy, są tymi którzy są wierni przykazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji. Niosą pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi.” Ponadto wspomniał, że „są na świecie rozmaite pożyteczne stowarzyszenia, lecz nad wszystkim góruje stowarzyszenie ochotniczych dobrowolnych strażaków. (…)”. Na zakończenie wspomniał, że „(…) poświęcenie samochodu jest po to, aby przyjść w porę ze skuteczną pomocą, nie zawieść pokładanego zaufania ludzi. Właśnie to stowarzyszenie z 1908 roku tak pięknie myśli o rodzinie strażackiej i wśród tych przykazań strażackich znalazło się i to „będziesz się starał o zabezpieczenie losów swojej rodziny na wypadek twojej śmierci (…)”. Po zakończeniu uroczystej eucharystii ks. Prałat Zygmunt Warzecha dokonał poświęcenia pojazdu, który ma teraz służyć społeczności całej gminy Gręboszów.

Po mszy świętej wszyscy udali się do Ujścia Jezuickiego, by tam zgodnie z ceremoniałem dokonać uroczystego przekazania pojazdu braciom strażakom. Ceremonia rozpoczęła się korowodem pocztów sztandarowych i druhów z OSP, któremu przewodniczyła orkiestra dęta z Woli Mędrzechowskiej. Następnie mł. kpt. Piotr Prosowicz złożył meldunek Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP generałowi Andrzejowi Mrozowi o gotowości do rozpoczęcia apelu. Po uroczystym podniesieniu flagi na maszt głos zabrała Wójt gminy Gręboszów Krystyna Świętek, która jako gospodarz gminy powitała wszystkich zgromadzonych na tej wyjątkowej uroczystości. Następnie Emilia Misterka – pedagog i członek OSP przypomniała wszystkim historię powstania i działalności miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystego aktu przekazania pojazdu dokonali minister Władysław Kosiniaka-Kamysz, generał Andrzej Mroza i bryg. Robert Kłósek na ręce Stanisława Skowrona, prezesa OSP Ujście Jezuickie.

Podczas uroczystości głos zabrał m. in. Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej. Podkreślił, że samochód ratownictwa technicznego to: „środek do pomocy, do dbania o innych. Dziś OSP to jest wielka „Marka Polski” w świecie, największa organizacja pozarządowa, która stanowi o budowaniu wspólnoty. Za to Wam serdecznie dziękuje, że tu w gminie Gręboszów, w Ujściu Jezuickim i innych miejscowościach jesteście dzisiaj ze sztandarami prawie ze wszystkich miejscowości gminy. Jesteście reprezentantami wielkiej wspólnoty strażaków w Polsce. Strażaków ochotników, rycerzy św. Floriana, którzy dbają o swoich sąsiadów, o mieszkańców, o swoje rodziny, swoich przyjaciół.(…)”

Ponadto słowa uznania do wszystkich strażaków skierowali również: Starosta Tadeusz Kwiatkowski, generał Andrzej Mróz oraz Krystyna Świętek. Wójt gminy Gręboszów wyraziła swoją wdzięczność za wsparcie jakim jest przekazanie samochodu: W imieniu Jednostki OSP Ujście Jezuickie, oraz w imieniu samorządu, bardzo dziękuję Panu Ministrowi, Panu Generałowi oraz Panu Komendantowi Powiatowemu za przekazanie samochodu ratownictwa technicznego. Każda forma pomocy w postaci sprzętu dla OSP niewątpliwie wpływa na poprawę gotowości bojowej danej jednostki, a tym samym na poprawę bezpieczeństwa, nie tylko pod względem zagrożenia pożarowego, ale też zagrożenia powodziowego oraz wpłynie na poprawę działań z zakresu ratownictwa technicznego. (…) Składam podziękowania wszystkim przemawiającym, za miłe i ciepłe słowa. Serdeczne podziękowania kieruję także pod adresem dostojnych księży za koncelebrę dzisiejszej Mszy Świętej. Dziękuję wspaniałej orkiestrze z Mędrzechowa, dziękuję również tym wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Wszystkim strażakom życzę wszelkiej pomyślności, tak w życiu zawodowym jak i osobistym. Niech wasze zaangażowanie oraz postawa zawsze będą służyły potrzebującym pomocy i zasługiwały na najwyższe uznanie społeczne.”

W uroczystości wzięli udział: druhowie i poczty sztandarowe z wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Gręboszów, mieszkańcy oraz zaproszeni goście: Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej, nadbryg. Andrzej Mróz - Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Adam Rzemiński - Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Tadeusz Kwiatkowski - Starosta Dąbrowski, bryg. Robert Kłósek - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej,  Bogdan Bigos - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego, dh Ryszard Pikul - Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbrowie Tarnowskiej, Stanisław Początek - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a zarazem Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, Ks. Zygmunt Warzecha – Kapelan Powiatowy Strażaków, Ks. Wiesław Babiarz - proboszcz parafii Gręboszów, Krystyna Świętek - Wójt Gminy Gręboszów, Franciszek Dymon - Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów, dh Jerzy Misterka - Prezes Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gręboszowie, Bronisław Błach - Sekretarz Gminy Gręboszów, Marcin Horyń - Zastępca Prezesa Zarządu ds. programowych PFRON, Jan Kowal właściciel firmy „Sękpol”.

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Wiesław Lizak

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 15.10.2015 r.

W uznaniu zasług za ofiarną i pełną poświęceń służbę na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego, jednostka OSP z Ujścia Jezuickiego otrzymała samochód ratownictwa technicznego Renault Mascott, który został przekazany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka - Kamysza oraz Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej Generała Andrzeja Mroza. Uroczyste przekazanie pojazdu odbyło się w niedzielę, 11 października 2015 roku na płycie boiska sportowego w Ujściu Jezuickim. Poprzedzone one było mszą świętą w kościele pw. WNMP w Gręboszowie. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Prałat Zygmunt Warzecha – Kapelan Powiatowy Strażaków, w koncelebrze ks. prałata dra Ryszarda Banacha oraz ks. Wiesława Babiarz – proboszcza tutejszej parafii. Kapelan skierował do wszystkich obecnych krótką homilię, w której odniósł się do roli jaką pełnią w życiu każdej społeczności bracia strażacy. Zaznaczył, jak ważna jest ich działalność i gotowość do niesienia pomocy. Nawiązał również do słów św. Jana Pawła II, podkreślając, że „to właśnie Jan Paweł stwierdził, że strażacy, są tymi którzy są wierni przykazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji. Niosą pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi.” Ponadto wspomniał, że „są na świecie rozmaite pożyteczne stowarzyszenia, lecz nad wszystkim góruje stowarzyszenie ochotniczych dobrowolnych strażaków. (…)”. Na zakończenie wspomniał, że „(…) poświęcenie samochodu jest po to, aby przyjść w porę ze skuteczną pomocą, nie zawieść pokładanego zaufania ludzi. Właśnie to stowarzyszenie z 1908 roku tak pięknie myśli o rodzinie strażackiej i wśród tych przykazań strażackich znalazło się i to „będziesz się starał o zabezpieczenie losów swojej rodziny na wypadek twojej śmierci (…)”. Po zakończeniu uroczystej eucharystii ks. Prałat Zygmunt Warzecha dokonał poświęcenia pojazdu, który ma teraz służyć społeczności całej gminy Gręboszów. Po mszy świętej wszyscy udali się do Ujścia Jezuickiego, by tam zgodnie z ceremoniałem dokonać uroczystego przekazania pojazdu braciom strażakom. Ceremonia rozpoczęła się korowodem pocztów sztandarowych i druhów z OSP, któremu przewodniczyła orkiestra dęta z Woli Mędrzechowskiej. Następnie mł. kpt. Piotr Prosowicz złożył meldunek Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP generałowi Andrzejowi Mrozowi o gotowości do rozpoczęcia apelu. Po uroczystym podniesieniu flagi na maszt głos zabrała Wójt gminy Gręboszów Krystyna Świętek, która jako gospodarz gminy powitała wszystkich zgromadzonych na tej wyjątkowej uroczystości. Następnie Emilia Misterka – pedagog i członek OSP przypomniała wszystkim historię powstania i działalności miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystego aktu przekazania pojazdu dokonali minister Władysław Kosiniaka-Kamysz, generał Andrzej Mroza i bryg. Robert Kłósek na ręce Stanisława Skowrona, prezesa OSP Ujście Jezuickie. Podczas uroczystości głos zabrał m. in. Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej. Podkreślił, że samochód ratownictwa technicznego to: „środek do pomocy, do dbania o innych. Dziś OSP to jest wielka „Marka Polski” w świecie, największa organizacja pozarządowa, która stanowi o budowaniu wspólnoty. Za to Wam serdecznie dziękuje, że tu w gminie Gręboszów, w Ujściu Jezuickim i innych miejscowościach jesteście dzisiaj ze sztandarami prawie ze wszystkich miejscowości gminy. Jesteście reprezentantami wielkiej wspólnoty strażaków w Polsce. Strażaków ochotników, rycerzy św. Floriana, którzy dbają o swoich sąsiadów, o mieszkańców, o swoje rodziny, swoich przyjaciół.(…)” Ponadto słowa uznania do wszystkich strażaków skierowali również: Starosta Tadeusz Kwiatkowski, generał Andrzej Mróz oraz Krystyna Świętek. Wójt gminy Gręboszów wyraziła swoją wdzięczność za wsparcie jakim jest przekazanie samochodu: „W imieniu Jednostki OSP Ujście Jezuickie, oraz w imieniu samorządu, bardzo dziękuję Panu Ministrowi, Panu Generałowi oraz Panu Komendantowi Powiatowemu za przekazanie samochodu ratownictwa technicznego. Każda forma pomocy w postaci sprzętu dla OSP niewątpliwie wpływa na poprawę gotowości bojowej danej jednostki, a tym samym na poprawę bezpieczeństwa, nie tylko pod względem zagrożenia pożarowego, ale też zagrożenia powodziowego oraz wpłynie na poprawę działań z zakresu ratownictwa technicznego. (…) Składam podziękowania wszystkim przemawiającym, za miłe i ciepłe słowa. Serdeczne podziękowania kieruję także pod adresem dostojnych księży za koncelebrę dzisiejszej Mszy Świętej. Dziękuję wspaniałej orkiestrze z Mędrzechowa, dziękuję również tym wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Wszystkim strażakom życzę wszelkiej pomyślności, tak w życiu zawodowym jak i osobistym. Niech wasze zaangażowanie oraz postawa zawsze będą służyły potrzebującym pomocy i zasługiwały na najwyższe uznanie społeczne.” W uroczystości wzięli udział: druhowie i poczty sztandarowe z wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Gręboszów, mieszkańcy oraz zaproszeni goście: Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej, nadbryg. Andrzej Mróz - Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Adam Rzemiński - Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Tadeusz Kwiatkowski - Starosta Dąbrowski, bryg. Robert Kłósek - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej,  Bogdan Bigos - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego, dh Ryszard Pikul - Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbrowie Tarnowskiej, Stanisław Początek - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a zarazem Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, Ks. Zygmunt Warzecha – Kapelan Powiatowy Strażaków, Ks. Wiesław Babiarz - proboszcz parafii Gręboszów, Krystyna Świętek - Wójt Gminy Gręboszów, Franciszek Dymon - Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów, dh Jerzy Misterka - Prezes Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gręboszowie, Bronisław Błach - Sekretarz Gminy Gręboszów, Marcin Horyń - Zastępca Prezesa Zarządu ds. programowych PFRON, Jan Kowal właściciel firmy „Sękpol”. Zdjęcia z wydarzenia             Opracowanie: Wiesław Lizak Wprowadzenie: Marcin Janowiec 15.10.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe