Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
15 kwietnia
temperatura: 10°C
wiatr: 5,9 km/h
opady: 0,0 mm

KAPLICA MSZALNA P.W. OPIEKI NMP W BORUSOWEJ PO REMONCIE W 2014 R

W dniu 29 sierpnia 2014 r. został dokonany odbiór końcowy robót budowlanych wykonanego zadania, pn: „Remont kaplicy mszalnej p.w. Opieki NMP w Borusowej”, zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323„Odnowa i rozwój wsi” z udziałem pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich.

W wyniku realizacji zadania osiągnięty został następujący cel operacji, tj.: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi Borusowa poprzez remont kaplicy mszalnej p.w. Opieki NMP w Borusowej.

Kaplica mszalna p.w. Opieki NMP w Borusowej zbudowana została w 1860 r. przez Jana Kawę z fundacji rodziny Bieleckich. W związku znacznym oddaleniem wsi Borusowa od innych kościołów Kaplica zastępuje świątynię na terenie wsi podczas ważniejszych uroczystości.

Jest to obiekt murowany z cegły, zbudowany na planie prostokąta, z trójbocznym zamknięciem. Otynkowany, nakryty dachem siodłowym, kryty blachą. Na kalenicy znajduje się sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę. Elewacje o skromnej dekoracji, frontowa posiada podziały ramowe oraz profilowany gzyms. Szczyt trójkątny z wnęką, otwór wejściowy o prostokątnym wykroju, okna zamknięte półkoliste. Kaplica otoczona jest starodrzewiem o pomnikowatych parametrach.

Kaplica spełnia istotną rolę w życiu miejscowej społeczności jako miejsce kultu. Stanowi dominantę w krajobrazie miejscowości, podkreśloną przez pomnikowe drzewa otaczające kaplicę, które tworzą malowniczą grupę zwartej zieleni.

Wymienione wyżej walory architektoniczne, historyczne, krajobrazowe i dendrologiczne uzasadniły wpisanie Kaplicy do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego pod numerem rejestru A-1305/M.

Dlatego „Remont kaplicy mszalnej p.w. Opieki NMP w Borusowej” był realizowany pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków w Krakowie.

Remont obejmował następujące roboty: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji polegający na osuszeniu i wykonaniu izolacji pionowej fundamentów, izolację poziomą metodą iniekcji ciśnieniowej, częściową wymianę tynków elewacyjnych metodą konserwatorską z malowaniem elewacji, wykonanie cokołu z naturalnego kamienia piaskowca, wykonanie opaski wokół budynku z nawierzchni grysowej, wykonanie podestu z kamienia piaskowca, wykonanie drenażu opaskowego, renowację więźby dachu, wymianę pokrycia dachu wraz rynnami i rurami spustowymi, wykonanie instalacji odgromowej, remont instalacji elektrycznej z wyniesieniem układu pomiarowego na zewnątrz budynku, odmalowanie po osuszeniu wnętrza kaplicy wraz z istniejącą polichromią.

Wykonawcą robót budowlanych była firma, pn: Firma Remontowo – Budowlana  Halina Ciszek, ul. Na Ścieżki 13, 33-110 Koszyce Wielkie, wyłoniona w postępowaniu przetargowym. Koszt robót budowlanych wyniósł w kwocie brutto 152 178,69 zł. Roboty budowlane nadzorowała firma: „NOT-BUD” Tadeusz Nowak Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych z Tarnowa., ul. Mościckiego 33 za kwotę brutto 4 551,00 zł. Projekt architektoniczny opracowała firma: Autorska Pracownia Projektowa Architekt Dorota Krzyżanowska z Tarnowa, ul. Tuchowska 25A za kwotę brutto 7 380,00 zł. Nadzór autorski pełniła mgr inż. Architekt Dorota Krzyżanowska.

Pomocy w realizacji remontu ze strony samorządu wiejskiego wsi Borusowa udzielali na bieżąco Andrzej Ruta, Ryszard Smoła, Eugeniusz Wójtowicz oraz opiekunowie kaplicy: Helena Wytrwał i Maria Ruta.

Przedsięwzięciu patronował proboszcz Parafii rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Borusowej ks. mgr Marian Kujda.

Ogółem koszt remontu wyniósł 166 286,79 zł. Dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz wspierania Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 89 212,00 zł. Pozostałe koszty remontu zostały pokryte z budżetu Gminy Gręboszów.

 

files/pliki/aktualnosci/2015/11listopad/KAPLICA MSZALNA P.W. OPIEKI NMP W BORUSOWEJ PO REMONCIE W 2014 R/logo.JPG

 

Poniżej galeria zdjęć wyremontowanej Kaplicy mszalnej p.w. Opieki NMP w Borusowej.

 

 

 

 

 

 

Opracowali: Eugeniusz Borek, Grzegorz Skowron

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.11.2015 r.

W dniu 29 sierpnia 2014 r. został dokonany odbiór końcowy robót budowlanych wykonanego zadania, pn: „Remont kaplicy mszalnej p.w. Opieki NMP w Borusowej”, zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323„Odnowa i rozwój wsi” z udziałem pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich. W wyniku realizacji zadania osiągnięty został następujący cel operacji, tj.: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi Borusowa poprzez remont kaplicy mszalnej p.w. Opieki NMP w Borusowej. Kaplica mszalna p.w. Opieki NMP w Borusowej zbudowana została w 1860 r. przez Jana Kawę z fundacji rodziny Bieleckich. W związku znacznym oddaleniem wsi Borusowa od innych kościołów Kaplica zastępuje świątynię na terenie wsi podczas ważniejszych uroczystości. Jest to obiekt murowany z cegły, zbudowany na planie prostokąta, z trójbocznym zamknięciem. Otynkowany, nakryty dachem siodłowym, kryty blachą. Na kalenicy znajduje się sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę. Elewacje o skromnej dekoracji, frontowa posiada podziały ramowe oraz profilowany gzyms. Szczyt trójkątny z wnęką, otwór wejściowy o prostokątnym wykroju, okna zamknięte półkoliste. Kaplica otoczona jest starodrzewiem o pomnikowatych parametrach. Kaplica spełnia istotną rolę w życiu miejscowej społeczności jako miejsce kultu. Stanowi dominantę w krajobrazie miejscowości, podkreśloną przez pomnikowe drzewa otaczające kaplicę, które tworzą malowniczą grupę zwartej zieleni. Wymienione wyżej walory architektoniczne, historyczne, krajobrazowe i dendrologiczne uzasadniły wpisanie Kaplicy do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego pod numerem rejestru A-1305/M. Dlatego „Remont kaplicy mszalnej p.w. Opieki NMP w Borusowej” był realizowany pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków w Krakowie. Remont obejmował następujące roboty: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji polegający na osuszeniu i wykonaniu izolacji pionowej fundamentów, izolację poziomą metodą iniekcji ciśnieniowej, częściową wymianę tynków elewacyjnych metodą konserwatorską z malowaniem elewacji, wykonanie cokołu z naturalnego kamienia piaskowca, wykonanie opaski wokół budynku z nawierzchni grysowej, wykonanie podestu z kamienia piaskowca, wykonanie drenażu opaskowego, renowację więźby dachu, wymianę pokrycia dachu wraz rynnami i rurami spustowymi, wykonanie instalacji odgromowej, remont instalacji elektrycznej z wyniesieniem układu pomiarowego na zewnątrz budynku, odmalowanie po osuszeniu wnętrza kaplicy wraz z istniejącą polichromią. Wykonawcą robót budowlanych była firma, pn: Firma Remontowo – Budowlana  Halina Ciszek, ul. Na Ścieżki 13, 33-110 Koszyce Wielkie, wyłoniona w postępowaniu przetargowym. Koszt robót budowlanych wyniósł w kwocie brutto 152 178,69 zł. Roboty budowlane nadzorowała firma: „NOT-BUD” Tadeusz Nowak Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych z Tarnowa., ul. Mościckiego 33 za kwotę brutto 4 551,00 zł. Projekt architektoniczny opracowała firma: Autorska Pracownia Projektowa Architekt Dorota Krzyżanowska z Tarnowa, ul. Tuchowska 25A za kwotę brutto 7 380,00 zł. Nadzór autorski pełniła mgr inż. Architekt Dorota Krzyżanowska. Pomocy w realizacji remontu ze strony samorządu wiejskiego wsi Borusowa udzielali na bieżąco Andrzej Ruta, Ryszard Smoła, Eugeniusz Wójtowicz oraz opiekunowie kaplicy: Helena Wytrwał i Maria Ruta. Przedsięwzięciu patronował proboszcz Parafii rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Borusowej ks. mgr Marian Kujda. Ogółem koszt remontu wyniósł 166 286,79 zł. Dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz wspierania Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 89 212,00 zł. Pozostałe koszty remontu zostały pokryte z budżetu Gminy Gręboszów.     Poniżej galeria zdjęć wyremontowanej Kaplicy mszalnej p.w. Opieki NMP w Borusowej. Zdjęcia z wydarzenia             Opracowali: Eugeniusz Borek, Grzegorz Skowron Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.11.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe