Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
piątek
7 października
temperatura: 9°C
wiatr: 4,8 km/h
opady: 0,0 mm

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2018 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, tj. ustalenie prawa i wypłata pomocy pieniężnej kombatantom, ofiarom represji i wdowom/wdowcom pozostałym po osobach uprawnionych wynikających z art.19b ust 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarom represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 ze zm.).

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są opublikowane na stronie internetowej Urzędu: www.kombatanci.gov.pl

Ponadto, w związku z wynikającymi postępem wieku, wzrostem potrzeb środowiska kombatanckiego uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na art. 18 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach…, który stanowi, że „kombatanci i inne osoby uprawnione korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, w szczególności w domach przeznaczonych dla kombatantów”.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że od dnia 9 listopada 2017 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o pomocy społecznej (art.64b), dzięki którym samorządy mają prawo zwolnienia Członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP z opłat za pobyt w DPS-ie bez konieczności spełnienia warunków ustawowych (dotychczasowy art.64 ustawy o pomocy społecznej). Sam fakt przynależności do korpusu Weteranów RP jest wystarczającą podstawa do zastosowania zwolnienia z opłat. Zwolnienie z opłat jest możliwe na wniosek lub z urzędu, całkowicie lub częściowo.

W skład Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej wchodzą kombatanci posiadający uprawnienia z tytułu prowadzenia działalności kombatanckiej, o której mowa w art. 1 ust. 2,lub działalności równorzędnej z działalnością kombatanckiej, o której mowa w art. 1 ust.2, lub działalności równorzędnej z działalnością kombatancką, o której mowa w art. 2 pkt 2 lub 4-6 ustawy o kombatantach.

Urząd podjął decyzję o kontynuacji porozumienia z Centralnym Ośrodkiem Sportu, na mocy którego członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej będą mogli wypoczywać w podległych COS Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, Zakopanem, Władysławowie – Cetniewie, Giżycku, Wałczu i Spale. Dzięki zawartemu porozumieniu Weterani będą mogli korzystać z Ośrodków Przygotowań Olimpijskich na specjalnych, preferencyjnych warunkach. Dlatego zwracam się z prośbą do o przekazanie powyższych informacji zainteresowanym kombatantom – członkom Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP. Szczegóły i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu.

Jednocześnie uprzejmie informuje, że od dnia 31 sierpnia 2015 roku Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych realizuję ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 693 ze zm.). Osoby uprawnione na podstawie tej ustawy mogą ubiegać się o przyznanie przez Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej. Szczegóły dotyczące uzyskania statutu działacza opozycji i osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także zasad ubiegania się o ww. świadczenie i pomoc znajdują się na stronie internetowej Urzędu. Należy jednak zwrócić uwagę że zarówno świadczenie pieniężne, jak i pomoc pieniężna udzielane przez Urząd nie podlegają opodatkowaniu i nie są traktowane jako dochód zarówno w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych, jak i rozumieniu ustawy  o pomocy społecznej.

Ponadto zgodnie z art. 12 ustawy o działaczach… osobie uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej, z zgodnie z art. 13 tejże ustawy samorząd terytorialny może udzielić pomocy osobom uprawnionym, w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych.

 

files/pliki/aktualnosci/2018/02luty/Kombatanci/logo_UDSKiOR.jpg

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.02.2018 r.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2018 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, tj. ustalenie prawa i wypłata pomocy pieniężnej kombatantom, ofiarom represji i wdowom/wdowcom pozostałym po osobach uprawnionych wynikających z art.19b ust 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarom represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 ze zm.). Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są opublikowane na stronie internetowej Urzędu: www.kombatanci.gov.pl Ponadto, w związku z wynikającymi postępem wieku, wzrostem potrzeb środowiska kombatanckiego uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na art. 18 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach…, który stanowi, że „kombatanci i inne osoby uprawnione korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, w szczególności w domach przeznaczonych dla kombatantów”. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że od dnia 9 listopada 2017 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o pomocy społecznej (art.64b), dzięki którym samorządy mają prawo zwolnienia Członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP z opłat za pobyt w DPS-ie bez konieczności spełnienia warunków ustawowych (dotychczasowy art.64 ustawy o pomocy społecznej). Sam fakt przynależności do korpusu Weteranów RP jest wystarczającą podstawa do zastosowania zwolnienia z opłat. Zwolnienie z opłat jest możliwe na wniosek lub z urzędu, całkowicie lub częściowo. W skład Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej wchodzą kombatanci posiadający uprawnienia z tytułu prowadzenia działalności kombatanckiej, o której mowa w art. 1 ust. 2,lub działalności równorzędnej z działalnością kombatanckiej, o której mowa w art. 1 ust.2, lub działalności równorzędnej z działalnością kombatancką, o której mowa w art. 2 pkt 2 lub 4-6 ustawy o kombatantach. Urząd podjął decyzję o kontynuacji porozumienia z Centralnym Ośrodkiem Sportu, na mocy którego członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej będą mogli wypoczywać w podległych COS Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, Zakopanem, Władysławowie – Cetniewie, Giżycku, Wałczu i Spale. Dzięki zawartemu porozumieniu Weterani będą mogli korzystać z Ośrodków Przygotowań Olimpijskich na specjalnych, preferencyjnych warunkach. Dlatego zwracam się z prośbą do o przekazanie powyższych informacji zainteresowanym kombatantom – członkom Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP. Szczegóły i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu. Jednocześnie uprzejmie informuje, że od dnia 31 sierpnia 2015 roku Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych realizuję ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 693 ze zm.). Osoby uprawnione na podstawie tej ustawy mogą ubiegać się o przyznanie przez Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej. Szczegóły dotyczące uzyskania statutu działacza opozycji i osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także zasad ubiegania się o ww. świadczenie i pomoc znajdują się na stronie internetowej Urzędu. Należy jednak zwrócić uwagę że zarówno świadczenie pieniężne, jak i pomoc pieniężna udzielane przez Urząd nie podlegają opodatkowaniu i nie są traktowane jako dochód zarówno w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych, jak i rozumieniu ustawy  o pomocy społecznej. Ponadto zgodnie z art. 12 ustawy o działaczach… osobie uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej, z zgodnie z art. 13 tejże ustawy samorząd terytorialny może udzielić pomocy osobom uprawnionym, w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych.               Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.02.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe