Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
4 lutego
temperatura: 3°C
wiatr: 22,1 km/h
opady: 0,3 mm

KONKURS ARiMR NA „NAJPIĘKNIEJSZE STOISKO KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH”

Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie organizuje konkurs na „Najpiękniejsze Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich”. Zadaniem uczestnika konkursu (KGW) jest przygotowanie stoiska podczas wydarzenia typu: targi, wystawa, dożynki itp., a następnie zrobienie dwóch konkursowych fotografii stoiska:

– jedno zdjęcie prezentujące samo stoisko,

– drugie zdjęcie stoiska wraz z przedstawicielami Koła Gospodyń Wiejskich.

Dwa wykonane zdjęcia należy przesłać w komentarzu do postu konkursowego zamieszczonego na profilu fb pod linkiem: https://link.do/N2FWJ wraz z każdorazowym podpisaniem zdjęcia nazwą koła gospodyń wiejskich i podaniem miejsca i nazwy imprezy.

Regulamin konkursu „Najpiękniejsze stoisko Koła Gospodyń Wiejskich”

 

  • 1. ORGANIZATOR

1. Organizatorem konkursu na Facebook (zwanym dalej “Konkursem”) jest Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków (zwany dalej „Organizatorem”).

  • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Fundatorem nagród jest Organizator.

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

6. Konkurs jest prowadzony na stronie: https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR/(zwanej dalej “Fanpage”).

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 

  • 3. PRZEDMIOT KONKURSU

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: a) przygotowanie stoiska podczas wydarzenia typu: targi, wystawa, dożynki itp., a następnie zrobienie jego fotografii, b) zamieszczenie na stoisku w widocznym miejscu informacji o uczestniczeniu w Konkursie (wzór informacji do zamieszczenia na stoisku został przygotowany przez Organizatora i można go znaleźć pod linkiem: https://link.do/tFcG8).

  • c. wykonanie dwóch konkursowych fotografii stoiska:
  • jedno zdjęcie prezentujące samo stoisko,
  • drugie zdjęcie stoiska wraz z przedstawicielami Koła Gospodyń Wiejskich

2. Dwa wykonane zdjęcia należy przesłać w komentarzu do postu konkursowego zamieszczonego na profilu fb pod linkiem: https://link.do/N2FWJ wraz z każdorazowym podpisaniem zdjęcia nazwą koła gospodyń wiejskich i podaniem miejsca i nazwy imprezy.

3. Osoba przesyłająca zdjęcia pod postem konkursowym zobligowana jest do polubienia Fanpage https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR/

 

  • 4. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie Koła Gospodyń Wiejskich, które:

a) działają na terenie województwa małopolskiego,

b) zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

3. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

4. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

5. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

6. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

 

  • 5. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR/.

2. Konkurs trwa od dnia 5 lipca 2019 do 5 września do godz. 23:59.

 

  • 6. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę główną za zajęcie I miejsca i dwie nagrody za zajęcie II i III miejsca dla Kół Gospodyń Wiejskich wyłonionych w sposób wskazany w §6.

 

  • 7. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy atrakcyjności przygotowania stoiska i jego ujęcia na nadesłanych fotografiach przez Uczestników Konkursu.

4. Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni: 1 zwycięzcę, 1 laureata II miejsca, 1 laureata III miejsca.

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 4 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR/

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR/ prywatnej wiadomości z następującymi danymi:

8. Nazwa Koła Gospodyń Wiejskich

9. adres korespondencyjny

10. numer telefonu/ adres mailowy

11. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

12. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane/dostarczone/wręczone Uczestnikom w terminie, o którym laureat zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości prywatnej od Organizatora.

13. W przypadku wysyłki nagrody na wskazany przez Uczestnika adres korespondencyjny koszty przesyłki ponosi Organizator.

14. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

 

 

files/pliki/aktualnosci/2019/07lipiec/KONKURS ARiMR NA „NAJPIEKNIEJSZE/konkurs-ARiMR.png-1.png

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Wiesław Lizak

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 15.07.2019 r.

Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie organizuje konkurs na „Najpiękniejsze Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich”. Zadaniem uczestnika konkursu (KGW) jest przygotowanie stoiska podczas wydarzenia typu: targi, wystawa, dożynki itp., a następnie zrobienie dwóch konkursowych fotografii stoiska: – jedno zdjęcie prezentujące samo stoisko, – drugie zdjęcie stoiska wraz z przedstawicielami Koła Gospodyń Wiejskich. Dwa wykonane zdjęcia należy przesłać w komentarzu do postu konkursowego zamieszczonego na profilu fb pod linkiem: https://link.do/N2FWJ wraz z każdorazowym podpisaniem zdjęcia nazwą koła gospodyń wiejskich i podaniem miejsca i nazwy imprezy. Regulamin konkursu „Najpiękniejsze stoisko Koła Gospodyń Wiejskich”   1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu na Facebook (zwanym dalej “Konkursem”) jest Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków (zwany dalej „Organizatorem”). 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundatorem nagród jest Organizator. 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu. 5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 6. Konkurs jest prowadzony na stronie: https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR/(zwanej dalej “Fanpage”). 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.   3. PRZEDMIOT KONKURSU 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: a) przygotowanie stoiska podczas wydarzenia typu: targi, wystawa, dożynki itp., a następnie zrobienie jego fotografii, b) zamieszczenie na stoisku w widocznym miejscu informacji o uczestniczeniu w Konkursie (wzór informacji do zamieszczenia na stoisku został przygotowany przez Organizatora i można go znaleźć pod linkiem: https://link.do/tFcG8). c. wykonanie dwóch konkursowych fotografii stoiska: jedno zdjęcie prezentujące samo stoisko, drugie zdjęcie stoiska wraz z przedstawicielami Koła Gospodyń Wiejskich 2. Dwa wykonane zdjęcia należy przesłać w komentarzu do postu konkursowego zamieszczonego na profilu fb pod linkiem: https://link.do/N2FWJ wraz z każdorazowym podpisaniem zdjęcia nazwą koła gospodyń wiejskich i podaniem miejsca i nazwy imprezy. 3. Osoba przesyłająca zdjęcia pod postem konkursowym zobligowana jest do polubienia Fanpage https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR/   4. UCZESTNICY KONKURSU 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie Koła Gospodyń Wiejskich, które: a) działają na terenie województwa małopolskiego, b) zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”). 2. Uczestnik oświadcza, że: 3. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; 4. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; 5. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook; 6. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;   5. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR/. 2. Konkurs trwa od dnia 5 lipca 2019 do 5 września do godz. 23:59.   6. NAGRODA 1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę główną za zajęcie I miejsca i dwie nagrody za zajęcie II i III miejsca dla Kół Gospodyń Wiejskich wyłonionych w sposób wskazany w §6.   7. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny. 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu. 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy atrakcyjności przygotowania stoiska i jego ujęcia na nadesłanych fotografiach przez Uczestników Konkursu. 4. Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni: 1 zwycięzcę, 1 laureata II miejsca, 1 laureata III miejsca. 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 4 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu. 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR/ 7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR/ prywatnej wiadomości z następującymi danymi: 8. Nazwa Koła Gospodyń Wiejskich 9. adres korespondencyjny 10. numer telefonu/ adres mailowy 11. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody. 12. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane/dostarczone/wręczone Uczestnikom w terminie, o którym laureat zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości prywatnej od Organizatora. 13. W przypadku wysyłki nagrody na wskazany przez Uczestnika adres korespondencyjny koszty przesyłki ponosi Organizator. 14. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.                 Opracowanie: Wiesław Lizak Wprowadzenie: Marcin Janowiec 15.07.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe