Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Thursday
8 grudnia
temperatura: 5°C
wiatr: 13,1 km/h
opady: 0,0 mm

Konkurs na wsparcie rozwoju turystyki w Polsce

Renowacja i wytyczanie szlaków turystycznych, zwiększanie dostępności i bezpieczeństwa turystyki oraz rozwój terytorialnych marek turystycznych – to m.in. projekty, na które można otrzymać dofinansowanie do 75% kosztów ich realizacji. Celem corocznie organizowanego konkursu jest podnoszenie konkurencyjności sektora turystyki oraz wzmacnianie turystycznego wizerunku Polski.

 

Konkurs na wsparcie rozwoju turystyki w Polsce.jpg

 

Zapraszamy do składania ofert do 24 stycznia br. zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych i trwa dłużej niż 2 lata. 

Budżet konkursu wynosi ponad 2,5 mln zł.

Okres realizacji zadań: od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Materiały

Więcej o całym Programie zobacz na stronie: Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku

Podstawa prawna

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.01.2020 r.

Renowacja i wytyczanie szlaków turystycznych, zwiększanie dostępności i bezpieczeństwa turystyki oraz rozwój terytorialnych marek turystycznych – to m.in. projekty, na które można otrzymać dofinansowanie do 75% kosztów ich realizacji. Celem corocznie organizowanego konkursu jest podnoszenie konkurencyjności sektora turystyki oraz wzmacnianie turystycznego wizerunku Polski.     Zapraszamy do składania ofert do 24 stycznia br. zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych i trwa dłużej niż 2 lata.  Budżet konkursu wynosi ponad 2,5 mln zł. Okres realizacji zadań: od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  Materiały Więcej o całym Programie zobacz na stronie: Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku Podstawa prawna Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873             Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.01.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe