Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
7 czerwca
temperatura: 19°C
wiatr: 10,0 km/h
opady: 0,0 mm

KRUS informuje o zawartej polisie ubezpieczenia dzieci (do 16.r. życia) od nieszczęśliwych wypadków

Szanowni Rolnicy

Działalność rolnicza, mino zauważalnych jakościowych zmian w sposobie jej wykonywania przez większość z Państwa, jest nadal obarczona szeregiem zagrożeń dla życia i zdrowia.

Dzięki coraz bardziej powszechnemu przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w pracy rolniczej ryzyko wypadków trwale zmalało. Niemniej jednak dzieci rolników, które pozostają w otoczeniu ich pracy, narażone są na zwiększone ryzyko wypadków.

Dlatego też ponownie podjąłem decyzję o wykupieniu przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników polisy ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wszystkie dzieci od lat 16, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno z nich podlega w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu rolników, będą objęte tym ubezpieczeniem, w okresie od 14.10.2017 do 13.10.2018 roku w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych, w którym Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników posiada 49,5 % udziałów.

Szczegółowe informacje będą zamieszczone na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników www.krus.gov.pl, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników www.fsusr.gov.pl i Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych www.ubezpieczenia.pl, ponadto będą udzielane bezpośrednio w oddziałach regionalnych i placówkach KRUS.

files/pliki/aktualnosci/2017/10pazdziernik/W dniu 2 listopada (czwartek) Oddzial Regionalny oraz Placowki T/1.jpg

 

files/pliki/aktualnosci/2017/10pazdziernik/W dniu 2 listopada (czwartek) Oddzial Regionalny oraz Placowki T/2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.10.2017 r.

Szanowni Rolnicy Działalność rolnicza, mino zauważalnych jakościowych zmian w sposobie jej wykonywania przez większość z Państwa, jest nadal obarczona szeregiem zagrożeń dla życia i zdrowia. Dzięki coraz bardziej powszechnemu przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w pracy rolniczej ryzyko wypadków trwale zmalało. Niemniej jednak dzieci rolników, które pozostają w otoczeniu ich pracy, narażone są na zwiększone ryzyko wypadków. Dlatego też ponownie podjąłem decyzję o wykupieniu przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników polisy ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wszystkie dzieci od lat 16, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno z nich podlega w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu rolników, będą objęte tym ubezpieczeniem, w okresie od 14.10.2017 do 13.10.2018 roku w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych, w którym Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników posiada 49,5 % udziałów. Szczegółowe informacje będą zamieszczone na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników www.krus.gov.pl, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników www.fsusr.gov.pl i Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych www.ubezpieczenia.pl, ponadto będą udzielane bezpośrednio w oddziałach regionalnych i placówkach KRUS.                         Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.10.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe