Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
30 listopada
temperatura: 1°C
wiatr: 15,2 km/h
opady: 0,0 mm

KRUS Informacje o składkach

Placówka Terenowa KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej, w związku z napływającymi sygnałami o niedostarczeniu  przekazów z wysokością składek należnych do opłacenia za III kwartał 2016 r. na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne rolników uprzejmie informuje, że wysokość składek oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłat  nie uległy zmianie.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II i III kwartale 2016 r.

Status
ubezpieczonego
i wielkość
gospodarstwa
rolnego

Wysokość składki na ubezpieczenie w zł

emerytalno-rentowe


wypadkowe, chorobowe,
macierzyńskie

Składki
łącznie
od jednego
ubezpieczonego
kwartalnie

podstawowa
składka
miesięczna

dodatkowa
składka
miesięczna

razem składka
miesięczna
(2+3)

kwartalnie

składka
miesięczna

kwartalnie

1

2

3

4

5

6

7

8


I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

do 50 ha

88,00

0,00

88,00

264,00

42,00

126,00

390,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

88,00

106,00

194,00

582,00

42,00

126,00

708,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

88,00

212,00

300,00

900,00

42,00

126,00

1 026,00

powyżej 150 ha do 300 ha

88,00

318,00

406,00

1 218,00

42,00

126,00

1 344,00

powyżej 300 ha

88,00

424,00

512,00

1 536,00

42,00

126,00

1 662,00

Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

88,00

0,00

88,00

264,00

42,00

126,00

390,00


II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

do 50 ha

176,00

0,00

176,00

528,00

42,00

126,00

654,00

powyżej 50 ha
do 100 ha

176,00

106,00

282,00

846,00

42,00

126,00

972,00

powyżej 100 ha
do 150 ha

176,00

212,00

388,00

1 164,00

42,00

126,00

1 290,00

powyżej 150 ha
do 300 ha

176,00

318,00

494,00

1 482,00

42,00

126,00

1 608,00

powyżej 300 ha

176,00

424,00

600,00

1 800,00

42,00

126,00

1 926,00

Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej
gospodarstwa rolnego)

176,00

0,00

176,00

528,00

42,00

126,00

654,0

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 03.08.2016 r.

Placówka Terenowa KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej, w związku z napływającymi sygnałami o niedostarczeniu  przekazów z wysokością składek należnych do opłacenia za III kwartał 2016 r. na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne rolników uprzejmie informuje, że wysokość składek oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłat  nie uległy zmianie. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II i III kwartale 2016 r. Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa rolnego Wysokość składki na ubezpieczenie w zł emerytalno-rentowe wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie Składki łącznie od jednego ubezpieczonego kwartalnie podstawowa składka miesięczna dodatkowa składka miesięczna razem składka miesięczna (2+3) kwartalnie składka miesięczna kwartalnie 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne do 50 ha 88,00 0,00 88,00 264,00 42,00 126,00 390,00 powyżej 50 ha do 100 ha 88,00 106,00 194,00 582,00 42,00 126,00 708,00 powyżej 100 ha do 150 ha 88,00 212,00 300,00 900,00 42,00 126,00 1 026,00 powyżej 150 ha do 300 ha 88,00 318,00 406,00 1 218,00 42,00 126,00 1 344,00 powyżej 300 ha 88,00 424,00 512,00 1 536,00 42,00 126,00 1 662,00 Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) 88,00 0,00 88,00 264,00 42,00 126,00 390,00 II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne do 50 ha 176,00 0,00 176,00 528,00 42,00 126,00 654,00 powyżej 50 ha do 100 ha 176,00 106,00 282,00 846,00 42,00 126,00 972,00 powyżej 100 ha do 150 ha 176,00 212,00 388,00 1 164,00 42,00 126,00 1 290,00 powyżej 150 ha do 300 ha 176,00 318,00 494,00 1 482,00 42,00 126,00 1 608,00 powyżej 300 ha 176,00 424,00 600,00 1 800,00 42,00 126,00 1 926,00 Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) 176,00 0,00 176,00 528,00 42,00 126,00 654,0               Wprowadzenie: Marcin Janowiec 03.08.2016 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe