Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
piątek
7 października
temperatura: 9°C
wiatr: 4,8 km/h
opady: 0,0 mm

„Łamiemy bariery - młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy”

Spółdzielnia Socjalna Serwis prowadzić będzie rekrutację w dniach 6-10.02.2017r. do projektu stażowo-szkoleniowego „Łamiemy bariery - młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.


Rekrutować mogą osoby niepełnosprawne spełniające łącznie następujące kryteria:
- posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie z poradni specjalistycznej o pozostawaniu w leczeniu,
- mieszkające na terenie województwa małopolskiego,
- w wieku od 15 do 29 lat,
- pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy województwa małopolskiego lub bierne zawodowo),
- nieuczestniczące w szkoleniu ani kształceniu (nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, wyjątek stanowią studenci zaoczni).


Dla Uczestników przewidziano staże zawodowe, które będą trwały średnio 6 miesięcy. Za udział w stażu przewidziane jest stypendium stażowe w wysokości 1280,26 zł brutto/mc. Dodatkowo Uczestnikom Projektu zostaną zwrócone koszty dojazdu na staże i szkolenia, które będą odbywać się poza miejscem zamieszkania. Pracodawcy przyjmujący stażystów nie będą ponosić żadnych kosztów zatrudnienia, a w dodatku sami zdecydują o wyborze odpowiedniej osoby.


W ramach Projektu Uczestnicy zostaną objęci: indywidualnym planem działania, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, opieką trenera zatrudnienia wspieranego, a także asystenta osoby niepełnosprawnej.

Mogą również skorzystać z oferty szkoleniowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników Projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra.

Rekrutacja prowadzona będzie w biurze na ul. Św. Anny 5, parter, 33-100 Tarnów, w godzinach od 9:00 do 15:00.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:
Małgorzata Zborowska
Agnieszka Jawor Tel. 510 964 917
www.mlodziniepelnosprawni.pl

 

files/pliki/aktualnosci/2017/01styczen/„Lamiemy bariery - mlodzi niepelnosprawni samodzielni i aktywni/MNS_Spoldzielnia Socjalna Serwis_2016_plakat.jpg

 

files/pliki/aktualnosci/2017/01styczen/„Lamiemy bariery - mlodzi niepelnosprawni samodzielni i aktywni/2.JPG

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.01.2017 r.

Spółdzielnia Socjalna Serwis prowadzić będzie rekrutację w dniach 6-10.02.2017r. do projektu stażowo-szkoleniowego „Łamiemy bariery - młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Rekrutować mogą osoby niepełnosprawne spełniające łącznie następujące kryteria:- posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie z poradni specjalistycznej o pozostawaniu w leczeniu,- mieszkające na terenie województwa małopolskiego,- w wieku od 15 do 29 lat,- pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy województwa małopolskiego lub bierne zawodowo),- nieuczestniczące w szkoleniu ani kształceniu (nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, wyjątek stanowią studenci zaoczni). Dla Uczestników przewidziano staże zawodowe, które będą trwały średnio 6 miesięcy. Za udział w stażu przewidziane jest stypendium stażowe w wysokości 1280,26 zł brutto/mc. Dodatkowo Uczestnikom Projektu zostaną zwrócone koszty dojazdu na staże i szkolenia, które będą odbywać się poza miejscem zamieszkania. Pracodawcy przyjmujący stażystów nie będą ponosić żadnych kosztów zatrudnienia, a w dodatku sami zdecydują o wyborze odpowiedniej osoby. W ramach Projektu Uczestnicy zostaną objęci: indywidualnym planem działania, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, opieką trenera zatrudnienia wspieranego, a także asystenta osoby niepełnosprawnej. Mogą również skorzystać z oferty szkoleniowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników Projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra. Rekrutacja prowadzona będzie w biurze na ul. Św. Anny 5, parter, 33-100 Tarnów, w godzinach od 9:00 do 15:00. Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:Małgorzata ZborowskaAgnieszka Jawor Tel. 510 964 917www.mlodziniepelnosprawni.pl                 Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.01.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe