Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
12 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 3,7 km/h
opady: 0,0 mm

LX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018 - 2024 Zwołana na 26 kwietnia 2024 roku

Gręboszów, dnia 23.04.2024 r.

Znak: OA.0002.60.2024

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) zwołuję LX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 900 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 r.,
  2. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 r.,
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2024-2031,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części budynku w m. Wola Żelichowska.
 5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

(-) Marek Mosio

 

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Materiały dotyczące posiedzenia: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/286222

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.04.2024 r.

Gręboszów, dnia 23.04.2024 r. Znak: OA.0002.60.2024 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) zwołuję LX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 900 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. Odczytanie wniosku Wójta Gminy Gręboszów o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gręboszów. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 r., zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 r., zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2024-2031, wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części budynku w m. Wola Żelichowska. Zakończenie obrad.   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-) Marek Mosio   Otrzymują:Radni Rady – wszyscy   Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.   Materiały dotyczące posiedzenia: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/286222         Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.04.2024 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe