Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 20°C
wiatr: 24,7 km/h
opady: 0,0 mm

Materiały budowlane z rozbiórki do ponownego użycia! Zaproszenie do składania ofert

W związku z koniecznością rozbiórki budynku mieszkalnego oraz stodoły, usytuowanych na zakupionej w 2020 r. działce nr 582/1 w Gręboszowie (za budynkiem Urzędu Gminy w Gręboszowie), Wójt Gminy Gręboszów informuje o możliwości zakupu elementów z rozbieranych budynków z przeznaczeniem do ponownego użycia, takich jak:

- drewno konstrukcyjne stodoły (słupy, belki, krokwie, łaty),
- okna PCV z budynku mieszkalnego,
- stolarka drzwiowa (wewnętrzna i zewnętrzna),
- boazeria drewniana,
- złom użytkowy.

Zakup w/w elementów możliwy jest po wcześniejszym samodzielnym demontażu.

Warunkiem koniecznym zakupu jest dokonanie rozbiórki w uzgodnionym z Urzędem Gminy terminie.

Ze względu na powyższe zapraszam chętnych do składania pisemnych ofert na zakup w/w materiałów.

W ofercie należy podać rodzaj materiału jaki oferent zamierza zakupić, cenę wybranych materiałów, adres oferenta i podpis oferenta.

Oferty należy składać do Urzędu Gminy Gręboszów pisemnie na adres: Urząd Gminy Gręboszów, 33-260 Gręboszów 144 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej email: gmina@greboszow.pl

Termin składania pisemnych ofert do dnia 23 lutego 2021 r.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia w Urzędzie Gminy Gręboszów Tel. 14 6416002 w. 23.

 

WÓJT

(-) Krzysztof Gil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.02.2021 r.

W związku z koniecznością rozbiórki budynku mieszkalnego oraz stodoły, usytuowanych na zakupionej w 2020 r. działce nr 582/1 w Gręboszowie (za budynkiem Urzędu Gminy w Gręboszowie), Wójt Gminy Gręboszów informuje o możliwości zakupu elementów z rozbieranych budynków z przeznaczeniem do ponownego użycia, takich jak: - drewno konstrukcyjne stodoły (słupy, belki, krokwie, łaty), - okna PCV z budynku mieszkalnego, - stolarka drzwiowa (wewnętrzna i zewnętrzna), - boazeria drewniana, - złom użytkowy. Zakup w/w elementów możliwy jest po wcześniejszym samodzielnym demontażu. Warunkiem koniecznym zakupu jest dokonanie rozbiórki w uzgodnionym z Urzędem Gminy terminie. Ze względu na powyższe zapraszam chętnych do składania pisemnych ofert na zakup w/w materiałów. W ofercie należy podać rodzaj materiału jaki oferent zamierza zakupić, cenę wybranych materiałów, adres oferenta i podpis oferenta. Oferty należy składać do Urzędu Gminy Gręboszów pisemnie na adres: Urząd Gminy Gręboszów, 33-260 Gręboszów 144 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej email: gmina@greboszow.pl Termin składania pisemnych ofert do dnia 23 lutego 2021 r. Szczegółowych informacji udziela Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia w Urzędzie Gminy Gręboszów Tel. 14 6416002 w. 23.   WÓJT (-) Krzysztof Gil                         Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.02.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe