Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
27 listopada
temperatura: 5°C
wiatr: 3,6 km/h
opady: 0,0 mm

„Młodzi proaktywni”

W kwietniu kończy się ostatni nabór na płatne czteromiesięczne staże w firmach, które są finansowane w ramach projektu „Młodzi proaktywni”. To świetna okazja dla przedsiębiorstw planujących zwiększenie zatrudnienia na darmowe przetestowanie potencjalnych pracowników, z kolei dla osób bezrobotnych to szansa na zdobycie doświadczenia podczas płatnego stażu, a potem stałej pracy.

Staże są całkowicie bezpłatne dla Uczestników oraz pracodawców.

Oferta dla 10 osób

Z oferty staży w obecnym naborze do projektu może skorzystać jeszcze tylko 10 osób.

Wynagrodzenie stażysty jest w całości finansowane ze środków projektu „Młodzi Proaktywni”. Dodatkowo w ramach projektu pokrywane są koszty badań lekarskich oraz ubezpieczenia. Do obowiązków pracodawcy należy jedynie zorganizowanie stanowiska do odbycia stażu, określenie zakresu obowiązków stażysty oraz przygotowanie oceny lub opinii po zakończeniu stażu.

Firma, która chce pozyskać stażystę, może pobrać wniosek o zorganizowanie stażu na stronie Mlodzi.Fundacjaproaktywni.pl/Dla-pracodawcow, albo zarejestrować się na stronie Pjakpracuj.pl, wpisać ofertę stażu, a wtedy wniosek zostanie wygenerowany automatycznie. Pracodawca ma wpływ na to, kto ma być u niego stażystą. Może określić wymagany poziom wykształcenia, umiejętności, albo sam wskazać jednego lub więcej kandydatów, których chce przyjąć na staż.

Kto może zostać stażystą?

Na staż finansowany w ramach akcji „Młodzi Proaktywni” mogą zostać przyjęte osoby między 18–29 rokiem życia, bierne zawodowo i niekształcące się trybie stacjonarnym, z następujących powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego oraz brzeskiego, obszary wiejskie.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu, najpierw wezmą udział w bezpłatnych warsztatach, a także zostaną objęte indywidualnym doradztwem zawodowym i  wsparciem ze strony osobistego opiekuna, psychologa oraz pośrednika pracy. Następnie zostaną skierowane na staż zawodowy w jednej z firm uczestniczących w programie. W trakcie tego stażu mają też prawo do odbycia szkolenia poszerzającego ich umiejętności zawodowe, zgodnie z ich profilem zawodowym. Organizatorzy akcji gwarantują zwrot kosztów przejazdu na warsztaty i do pracy. Stażyści mogą też liczyć na stypendium za udział w szkoleniu.

Kandydaci mogą się zgłosić do projektu samodzielnie przez formularz dostępny pod tym adresem: http://mlodzi.fundacjaproaktywni.pl/formularz-aplikacyjny/.

 

„Młodzi Proaktywni” – co to za projekt?

Projekt „Młodzi Proaktywni” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości Proaktywni w ramach Priorytetu I, Poddziałania 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowe informacje na temat projekt „Młodzi Proaktywni”: http://mlodzi.fundacjaproaktywni.pl.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/04kwiecien/„Mlodzi proaktywni”/ulotka5-dodatkowy_90dpi.jpg

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.04.2017 r.

W kwietniu kończy się ostatni nabór na płatne czteromiesięczne staże w firmach, które są finansowane w ramach projektu „Młodzi proaktywni”. To świetna okazja dla przedsiębiorstw planujących zwiększenie zatrudnienia na darmowe przetestowanie potencjalnych pracowników, z kolei dla osób bezrobotnych to szansa na zdobycie doświadczenia podczas płatnego stażu, a potem stałej pracy. Staże są całkowicie bezpłatne dla Uczestników oraz pracodawców. Oferta dla 10 osób Z oferty staży w obecnym naborze do projektu może skorzystać jeszcze tylko 10 osób. Wynagrodzenie stażysty jest w całości finansowane ze środków projektu „Młodzi Proaktywni”. Dodatkowo w ramach projektu pokrywane są koszty badań lekarskich oraz ubezpieczenia. Do obowiązków pracodawcy należy jedynie zorganizowanie stanowiska do odbycia stażu, określenie zakresu obowiązków stażysty oraz przygotowanie oceny lub opinii po zakończeniu stażu. Firma, która chce pozyskać stażystę, może pobrać wniosek o zorganizowanie stażu na stronie Mlodzi.Fundacjaproaktywni.pl/Dla-pracodawcow, albo zarejestrować się na stronie Pjakpracuj.pl, wpisać ofertę stażu, a wtedy wniosek zostanie wygenerowany automatycznie. Pracodawca ma wpływ na to, kto ma być u niego stażystą. Może określić wymagany poziom wykształcenia, umiejętności, albo sam wskazać jednego lub więcej kandydatów, których chce przyjąć na staż. Kto może zostać stażystą? Na staż finansowany w ramach akcji „Młodzi Proaktywni” mogą zostać przyjęte osoby między 18–29 rokiem życia, bierne zawodowo i niekształcące się trybie stacjonarnym, z następujących powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego oraz brzeskiego, obszary wiejskie. Osoby, które zakwalifikują się do projektu, najpierw wezmą udział w bezpłatnych warsztatach, a także zostaną objęte indywidualnym doradztwem zawodowym i  wsparciem ze strony osobistego opiekuna, psychologa oraz pośrednika pracy. Następnie zostaną skierowane na staż zawodowy w jednej z firm uczestniczących w programie. W trakcie tego stażu mają też prawo do odbycia szkolenia poszerzającego ich umiejętności zawodowe, zgodnie z ich profilem zawodowym. Organizatorzy akcji gwarantują zwrot kosztów przejazdu na warsztaty i do pracy. Stażyści mogą też liczyć na stypendium za udział w szkoleniu. Kandydaci mogą się zgłosić do projektu samodzielnie przez formularz dostępny pod tym adresem: http://mlodzi.fundacjaproaktywni.pl/formularz-aplikacyjny/.   „Młodzi Proaktywni” – co to za projekt? Projekt „Młodzi Proaktywni” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości Proaktywni w ramach Priorytetu I, Poddziałania 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowe informacje na temat projekt „Młodzi Proaktywni”: http://mlodzi.fundacjaproaktywni.pl.               Wprowadzenie: Marcin Janowiec 19.04.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe