Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 20°C
wiatr: 23,6 km/h
opady: 0,0 mm

Dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żelichów

W odpowiedzi na złożony wniosek w dniu 25 stycznia 2017 r. przez Gminę Gręboszów, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 657/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. przyznał Gminie Gręboszów dotację w wysokości 63 856,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żelichów

Jest to droga zaczynająca się koło młyna w Żelichowie a kończy się na drodze Lubiczko Żelichów. Długość drogi wynosi 1,160 km, szerokość jest zmienna, na początku 5 m, później 3 m.

Planuje się wykonanie następującego zakresu robót:

Wyznaczenie granic drogi w terenie, wykonanie korytowania, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie nawierzchni z kruszyw łamanych frakcji 0/31 mm z uszczelnieniem grysem grubości 10 cm na podbudowie z kruszyw łamanych frakcji 30/63 mm grubości 15 cm, na warstwie  odsączającej z pospółki grubości 10 cm. Łączna grubość warstw wyniesie  35 cm.

Ponadto planuje się wymianę rur w dwóch przepustach, odmulenie rowu przy tej drodze na długości 520 m.

Koszt modernizacji jest obliczony na kwotę ok. 250 tys. zł. Różnicę w kwocie musi pokryć Gmina Gręboszów ze środków własnych.

W najbliższym czasie zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy modernizacji drogi.

Gmina Gręboszów corocznie dokonuje modernizacji dróg z udziałem środków z budżetu województwa. W ostatnich 10 latach w okresie 2008 – 2016 wykonano 6,510 km remontu/modernizacji dróg rolniczych z udziałem środków pozyskanych z budżetu województwa małopolskiego, tj. uzyskano na ten cel kwotę 458 tys. zł (44,47 %), a całkowity koszt robót wyniósł 1 030 tys. zł, czyli z budżetu Gminy Gręboszów zostało przeznaczone 572 tys. zł (55,53 %).

Dokumentacja fotograficzna ilustrująca miejsce planowanego przedsięwzięcia – modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych usytuowanej na działce nr 33 i dz. nr 69  obręb Żelichów.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/05maj/Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci/1.JPG

Fot. Nr 1 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych - początek modernizacji drogi w km 0+000 dz. nr 33 obręb Żelichów. Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r.

 

 

 

files/pliki/aktualnosci/2017/05maj/Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci/2.JPG

Fot. Nr 2 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dz. nr 33 obręb Żelichów (w miejscu przełomu drogi - w km 0+154 przepust planowany do remontu) Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r.

 

 

 

files/pliki/aktualnosci/2017/05maj/Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci/3.JPG

Fot. Nr 3 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+350, dz. nr 33 obręb Żelichów Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r.

 

 

 

files/pliki/aktualnosci/2017/05maj/Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci/4.JPG

Fot. Nr 4 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+450, dz. nr 33 obręb Żelichów Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r.

 

 

 

files/pliki/aktualnosci/2017/05maj/Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci/5.JPG

Fot. Nr 5 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+500 (z lewej strony rów planowany do odmulenia), dz. nr 33 obręb Żelichów Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r.

 

 

 

files/pliki/aktualnosci/2017/05maj/Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci/6.JPG

Fot. Nr 6 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+550 (z lewej strony rów planowany do odmulenia), dz. nr 33 obręb Żelichów Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r.

 

 

 

files/pliki/aktualnosci/2017/05maj/Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci/7.JPG

Fot. Nr 7 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+1000, dz. nr 33 obręb Żelichów Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r.

 

 

 

files/pliki/aktualnosci/2017/05maj/Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci/8.JPG

Fot. Nr 8 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+1160 - koniec modernizacji drogi na skrzyżowaniu z drogą gminna nr K180100 Żelichów – Lubiczko (drogą służącą do transportu rolnego) (w miejscu przełomu drogi w km 1+158 - przepust na dz. nr 69 planowany do remontu) Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r.

 

 

 

 

 

Opracowanie: Eugeniusz Borek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 09.05.2017 r.

W odpowiedzi na złożony wniosek w dniu 25 stycznia 2017 r. przez Gminę Gręboszów, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 657/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. przyznał Gminie Gręboszów dotację w wysokości 63 856,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żelichów Jest to droga zaczynająca się koło młyna w Żelichowie a kończy się na drodze Lubiczko Żelichów. Długość drogi wynosi 1,160 km, szerokość jest zmienna, na początku 5 m, później 3 m. Planuje się wykonanie następującego zakresu robót: Wyznaczenie granic drogi w terenie, wykonanie korytowania, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie nawierzchni z kruszyw łamanych frakcji 0/31 mm z uszczelnieniem grysem grubości 10 cm na podbudowie z kruszyw łamanych frakcji 30/63 mm grubości 15 cm, na warstwie  odsączającej z pospółki grubości 10 cm. Łączna grubość warstw wyniesie  35 cm. Ponadto planuje się wymianę rur w dwóch przepustach, odmulenie rowu przy tej drodze na długości 520 m. Koszt modernizacji jest obliczony na kwotę ok. 250 tys. zł. Różnicę w kwocie musi pokryć Gmina Gręboszów ze środków własnych. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy modernizacji drogi. Gmina Gręboszów corocznie dokonuje modernizacji dróg z udziałem środków z budżetu województwa. W ostatnich 10 latach w okresie 2008 – 2016 wykonano 6,510 km remontu/modernizacji dróg rolniczych z udziałem środków pozyskanych z budżetu województwa małopolskiego, tj. uzyskano na ten cel kwotę 458 tys. zł (44,47 %), a całkowity koszt robót wyniósł 1 030 tys. zł, czyli z budżetu Gminy Gręboszów zostało przeznaczone 572 tys. zł (55,53 %). Dokumentacja fotograficzna ilustrująca miejsce planowanego przedsięwzięcia – modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych usytuowanej na działce nr 33 i dz. nr 69  obręb Żelichów.   Fot. Nr 1 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych - początek modernizacji drogi w km 0+000 dz. nr 33 obręb Żelichów. Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r.       Fot. Nr 2 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dz. nr 33 obręb Żelichów (w miejscu przełomu drogi - w km 0+154 przepust planowany do remontu) Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r.       Fot. Nr 3 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+350, dz. nr 33 obręb Żelichów Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r.       Fot. Nr 4 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+450, dz. nr 33 obręb Żelichów Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r.       Fot. Nr 5 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+500 (z lewej strony rów planowany do odmulenia), dz. nr 33 obręb Żelichów Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r.       Fot. Nr 6 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+550 (z lewej strony rów planowany do odmulenia), dz. nr 33 obręb Żelichów Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r.       Fot. Nr 7 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+1000, dz. nr 33 obręb Żelichów Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r.       Fot. Nr 8 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+1160 - koniec modernizacji drogi na skrzyżowaniu z drogą gminna nr K180100 Żelichów – Lubiczko (drogą służącą do transportu rolnego) (w miejscu przełomu drogi w km 1+158 - przepust na dz. nr 69 planowany do remontu) Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r.           Opracowanie: Eugeniusz Borek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 09.05.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe