Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 20°C
wiatr: 24,7 km/h
opady: 0,0 mm

Modernizacja drogi rolniczej w Kozłowie

W dniu 10 października 2017 r. dokonano odbioru i oddano do użytkowania, zmodernizowaną drogę dojazdową do gruntów rolnych położoną na dz. Nr 264 i 531 miejscowości Kozłów o długości 0,540 km.

W ramach modernizacji nawierzchnię gruntową drogi zamienioną na nawierzchnię tłuczniową. Wykonano drogę o łącznej grubości warstwy tłuczniowej 30 cm na warstwie odsączającej grub. 10 cm, po uprzednim wykonaniu korytowania drogi.

Koszt modernizacji drogi wyniósł  110 263,30 zł, z czego 30 000,00 zł stanowiła dotacja ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Tak więc wartość uzyskanej pomocy wyniosła prawie 27,21 %.

O modernizację wymienionej drogi od lat zabiegali użytkownicy gruntów rolnych położonych przy tej drodze, sołtys wsi Kozłów Pan Stanisław Gil, radny Józef Karaś, którzy wnioskowali o jej włączenie do planu realizowanych inwestycji. W 2017 r. na modernizację drogi zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie Gminy Gręboszów. Dzięki staraniom Wójta Gminy Gręboszów Krystyny Świętek, Gmina Gręboszów uzyskała promesę na dofinansowanie przez budżet Województwa kosztów modernizacji wymienionej drogi w kwocie 30 000,00 zł. Projekt modernizacji wykonała firma, pn: Kierowanie i Nadzorowanie Robotami Drogowymi Ryszarda Madeja z Brzozówki, ul. Spacerowa 14, 33-140 Lisia Góra, która również pełniła nadzór inwestorski. Wykonawcę modernizacji drogi wybrano w drodze postępowania przetargowego. Wykonawcą była firma: Firma Handlowo – Usługowa DAREX Dariusz Knutelski, mający siedzibę w miejscowości: Nieczajna Górna 304, 33-205 Nieczajna Górna, z którym w dniu 11 września 2017 r. Gmina Gręboszów podpisała umowę na wykonanie robót.

Zmodernizowana droga zapewne ułatwi dojazd rolnikom do gruntów położonych bezpośrednio przy niej.

 

Poniżej widok zmodernizowanej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kozłów.

files/pliki/aktualnosci/2017/11listopad/Modernizacja drogi rolniczej w Kozlowie/1.JPG

Fot. Nr 1 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych przed modernizacją drogi w km 0+000 dz. nr 264 obrębKozłów. Data wykonania zdjęcia: 29 maja 2017 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/11listopad/Modernizacja drogi rolniczej w Kozlowie/1a.JPG

Fot. Nr 1a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych po wykonaniu modernizacji drogi w km 0+000 dz. nr 264 obręb Kozłów. Data wykonania zdjęcia: 10 października 2017 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/11listopad/Modernizacja drogi rolniczej w Kozlowie/2.JPG

Fot. Nr 2 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych przed modernizacją drogi w km 0+100, dz. nr 264 obręb Kozłów Data wykonania zdjęcia: 29 maja 2017 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/11listopad/Modernizacja drogi rolniczej w Kozlowie/2a.JPG

Fot. Nr 2a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych  po modernizacji drogi w km 0+100, dz. nr 264 obręb Kozłów Data wykonania zdjęcia: 10 października 2017 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/11listopad/Modernizacja drogi rolniczej w Kozlowie/3.JPG

Fot. Nr 3 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych przed modernizacją drogi w km 0+200, dz. nr 264 obręb Kozłów, przejście drogi w prawo na dz. Nr 531 obręb Kozłów. Data wykonania zdjęcia: 29 maja 2017 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/11listopad/Modernizacja drogi rolniczej w Kozlowie/3a.JPGFot. Nr 3a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych po modernizacji drogi w km 0+200, dz. nr 264 obręb Kozłów, przejście drogi w prawo na dz. Nr 531 obręb Kozłów. Data wykonania zdjęcia: 10 października 2017 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/11listopad/Modernizacja drogi rolniczej w Kozlowie/4.JPGFot. Nr 4 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych przed modernizacją drogi w km 0+300, dz. nr 531 obręb Kozłów Data wykonania zdjęcia: 29 maja 2017 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/11listopad/Modernizacja drogi rolniczej w Kozlowie/4a.JPGFot. Nr 4a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych po modernizacji drogi w km 0+300, dz. nr 531 obręb Kozłów. Data wykonania zdjęcia: 10 października 2017 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/11listopad/Modernizacja drogi rolniczej w Kozlowie/5.JPG

Fot. Nr 5 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych przed modernizacją drogi w km 0+400, dz. nr 531 obręb Kozłów. Data wykonania zdjęcia: 29 maja 2017 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/11listopad/Modernizacja drogi rolniczej w Kozlowie/5a.JPG

Fot. Nr 5a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych po modernizacji drogi w km 0+400, dz. nr 531 obręb Kozłów. Data wykonania zdjęcia: 10 października 2017 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/11listopad/Modernizacja drogi rolniczej w Kozlowie/6.JPG

Fot. Nr 6 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych przed modernizacją drogi w km 0+500, dz. nr 531 obręb Kozłów. Data wykonania zdjęcia: 29 maja 2017 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/11listopad/Modernizacja drogi rolniczej w Kozlowie/6a.JPG

Fot. Nr 6a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych po modernizacji w km 0+500, dz. nr 531 obręb Kozłów. Data wykonania zdjęcia: 10 października 2017 r.

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Eugeniusz Borek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.11.2017 r.

W dniu 10 października 2017 r. dokonano odbioru i oddano do użytkowania, zmodernizowaną drogę dojazdową do gruntów rolnych położoną na dz. Nr 264 i 531 miejscowości Kozłów o długości 0,540 km. W ramach modernizacji nawierzchnię gruntową drogi zamienioną na nawierzchnię tłuczniową. Wykonano drogę o łącznej grubości warstwy tłuczniowej 30 cm na warstwie odsączającej grub. 10 cm, po uprzednim wykonaniu korytowania drogi. Koszt modernizacji drogi wyniósł  110 263,30 zł, z czego 30 000,00 zł stanowiła dotacja ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Tak więc wartość uzyskanej pomocy wyniosła prawie 27,21 %. O modernizację wymienionej drogi od lat zabiegali użytkownicy gruntów rolnych położonych przy tej drodze, sołtys wsi Kozłów Pan Stanisław Gil, radny Józef Karaś, którzy wnioskowali o jej włączenie do planu realizowanych inwestycji. W 2017 r. na modernizację drogi zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie Gminy Gręboszów. Dzięki staraniom Wójta Gminy Gręboszów Krystyny Świętek, Gmina Gręboszów uzyskała promesę na dofinansowanie przez budżet Województwa kosztów modernizacji wymienionej drogi w kwocie 30 000,00 zł. Projekt modernizacji wykonała firma, pn: Kierowanie i Nadzorowanie Robotami Drogowymi Ryszarda Madeja z Brzozówki, ul. Spacerowa 14, 33-140 Lisia Góra, która również pełniła nadzór inwestorski. Wykonawcę modernizacji drogi wybrano w drodze postępowania przetargowego. Wykonawcą była firma: Firma Handlowo – Usługowa DAREX Dariusz Knutelski, mający siedzibę w miejscowości: Nieczajna Górna 304, 33-205 Nieczajna Górna, z którym w dniu 11 września 2017 r. Gmina Gręboszów podpisała umowę na wykonanie robót. Zmodernizowana droga zapewne ułatwi dojazd rolnikom do gruntów położonych bezpośrednio przy niej.   Poniżej widok zmodernizowanej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kozłów. Fot. Nr 1 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych przed modernizacją drogi w km 0+000 dz. nr 264 obrębKozłów. Data wykonania zdjęcia: 29 maja 2017 r.   Fot. Nr 1a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych po wykonaniu modernizacji drogi w km 0+000 dz. nr 264 obręb Kozłów. Data wykonania zdjęcia: 10 października 2017 r.   Fot. Nr 2 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych przed modernizacją drogi w km 0+100, dz. nr 264 obręb Kozłów Data wykonania zdjęcia: 29 maja 2017 r.   Fot. Nr 2a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych  po modernizacji drogi w km 0+100, dz. nr 264 obręb Kozłów Data wykonania zdjęcia: 10 października 2017 r.   Fot. Nr 3 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych przed modernizacją drogi w km 0+200, dz. nr 264 obręb Kozłów, przejście drogi w prawo na dz. Nr 531 obręb Kozłów. Data wykonania zdjęcia: 29 maja 2017 r.   Fot. Nr 3a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych po modernizacji drogi w km 0+200, dz. nr 264 obręb Kozłów, przejście drogi w prawo na dz. Nr 531 obręb Kozłów. Data wykonania zdjęcia: 10 października 2017 r.   Fot. Nr 4 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych przed modernizacją drogi w km 0+300, dz. nr 531 obręb Kozłów Data wykonania zdjęcia: 29 maja 2017 r.   Fot. Nr 4a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych po modernizacji drogi w km 0+300, dz. nr 531 obręb Kozłów. Data wykonania zdjęcia: 10 października 2017 r.   Fot. Nr 5 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych przed modernizacją drogi w km 0+400, dz. nr 531 obręb Kozłów. Data wykonania zdjęcia: 29 maja 2017 r.   Fot. Nr 5a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych po modernizacji drogi w km 0+400, dz. nr 531 obręb Kozłów. Data wykonania zdjęcia: 10 października 2017 r.   Fot. Nr 6 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych przed modernizacją drogi w km 0+500, dz. nr 531 obręb Kozłów. Data wykonania zdjęcia: 29 maja 2017 r.   Fot. Nr 6a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych po modernizacji w km 0+500, dz. nr 531 obręb Kozłów. Data wykonania zdjęcia: 10 października 2017 r.             Opracowanie: Eugeniusz Borek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.11.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe