Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
czwartek
11 sierpnia
temperatura: 16°C
wiatr: 8,9 km/h
opady: 0,0 mm

Modernizacja drogi rolniczej w Żelichowie

W dniu 14 sierpnia 2017 r. dokonano odbioru i oddano do użytkowania, zmodernizowaną drogę dojazdową do gruntów rolnych położoną na dz. Nr 33 i 69 miejscowości Żelichów o długości 1,160 km.

W ramach  modernizacji nawierzchnię gruntową drogi zamienioną na nawierzchnię tłuczniową. Wykonano drogę o łącznej grubości warstwy tłuczniowej 25 cm na warstwie odsączającej grub. 10 cm, po uprzednim wykonaniu korytowania drogi. W ciągu drogi przebudowano dwa przepusty, jeden o średnicy 60 cm i długości 8 m a drugi o średnicy 40 cm o długości 12 m. Wzdłuż drogi odmulono rów na długości 520 m.

Koszt modernizacji drogi wyniósł 183 818,32 zł, z czego 63 856,00 zł stanowiła dotacja ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Tak więc wartość uzyskanej pomocy wyniosła prawie 34,74 %.

O modernizację wymienionej drogi od lat zabiegali użytkownicy gruntów rolnych położonych przy tej drodze, sołtys wsi Żelichów Pan Ryszard Mosio, sołtys wsi Wola Żelichowska Pani Bożena Bułat, radny Władysław Dąbroś, którzy wnioskowali o jej włączenie do planu realizowanych inwestycji. W 2017 r. na modernizację drogi zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie Gminy Gręboszów. Dzięki staraniom Wójta Gminy Gręboszów Krystyny Świętek, Gmina Gręboszów uzyskała promesę na dofinansowanie przez budżet Województwa kosztów modernizacji wymienionej drogi w kwocie 63 856,00 zł. Projekt modernizacji wykonała firma, pn: Kierowanie i Nadzorowanie Robotami Drogowymi Ryszarda Madeja z Brzozówki, ul. Spacerowa 14, 33-140 Lisia Góra, która również pełniła nadzór inwestorski. Wykonawcę modernizacji drogi wybrano w drodze postępowania przetargowego. Wykonawcą była firma: Firma Handlowo – Usługowa DAREX Dariusz Knutelski, mający siedzibę w miejscowości: Nieczajna Górna 304, 33-205 Nieczajna Górna, z którym w dniu 03 lipca 2017 r. Gmina Gręboszów podpisała umowę na wykonanie robót.

Zmodernizowana droga zapewne ułatwi dojazd rolnikom do gruntów położonych bezpośrednio przy niej, jak również skróci dojazd komunikacyjny do innych gruntów rolnych, położonych w innych częściach terenu Gminy Gręboszów.

 

 

Poniżej widok zmodernizowanej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żelichów.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/09wrzesien/Modernizacja drogi rolniczej w Zelichowie/Nr 1.JPG

Fot. Nr 1 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych przed modernizacją drogi w km 0+000 Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r. - przed modernizacją.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/09wrzesien/Modernizacja drogi rolniczej w Zelichowie/Nr 1 a.JPG

Fot. Nr 1a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – po wykonaniu  modernizacji drogi w km 0+000 Data wykonania zdjęcia: 14 sierpnia 2017 r. – po wykonaniu modernizacji.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/09wrzesien/Modernizacja drogi rolniczej w Zelichowie/Nr 2.JPG

Fot. Nr 2 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przed modernizacją drogi (w miejscu przełomu drogi - w km 0+154 przepust planowany do remontu) Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/09wrzesien/Modernizacja drogi rolniczej w Zelichowie/Nr 2 a.JPG

Fot. Nr 2a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych po wykonaniu modernizacji drogi - w km 0+154 przepust po wykonaniu remontu. Data wykonania zdjęcia: 14 sierpnia 2017 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/09wrzesien/Modernizacja drogi rolniczej w Zelichowie/Nr 3.JPG

Fot. Nr 3 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+350, dz. nr 33 obręb Żelichów przed modernizacją drogi. Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/09wrzesien/Modernizacja drogi rolniczej w Zelichowie/Nr 3 a.JPG

Fot. Nr 3a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+350, dz. nr 33 obręb Żelichów po modernizacji drogi. Data wykonania zdjęcia: 14 sierpnia 2017 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/09wrzesien/Modernizacja drogi rolniczej w Zelichowie/Nr 4.JPG

Fot. Nr 4 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+450, dz. nr 33 obręb Żelichów przed modernizacją drogi. Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/09wrzesien/Modernizacja drogi rolniczej w Zelichowie/Nr 4 a.JPG

Fot. Nr 4a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+450, dz. nr 33 obręb Żelichów po wykonaniu modernizacji drogi. Data wykonania zdjęcia: 14 sierpnia 2017 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/09wrzesien/Modernizacja drogi rolniczej w Zelichowie/Nr 5.JPG

Fot. Nr 5 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych przed modernizacją w km 0+500 (z lewej strony rów planowany do odmulenia), dz. nr 33 obręb Żelichów. Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016r.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/09wrzesien/Modernizacja drogi rolniczej w Zelichowie/Nr 5 a.JPG

Fot. Nr 5a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych po modernizacji w km 0+500 (z lewej strony rów po wykonaniu jego odmulenia). Data wykonania zdjęcia: 14 sierpnia 2017 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/09wrzesien/Modernizacja drogi rolniczej w Zelichowie/Nr 6.JPG

Fot. Nr 6 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych przed modernizacją w km 0+550 (z lewej strony rów planowany do odmulenia). Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/09wrzesien/Modernizacja drogi rolniczej w Zelichowie/Nr 6 a.JPG

Fot. Nr 6a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych po wykonaniu modernizacji drogi w km 0+550 (z lewej strony rów po wykonaniu odmulenia). Data wykonania zdjęcia: 14 sierpnia 2017 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/09wrzesien/Modernizacja drogi rolniczej w Zelichowie/Nr 7.JPG

Fot. Nr 7 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+1000,  dz. nr 33 obręb Żelichów przed modernizacją drogi. Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/09wrzesien/Modernizacja drogi rolniczej w Zelichowie/Nr 7 a.JPG

Fot. Nr 7a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych po wykonaniu modernizacji drogi w km 0+1000. Data wykonania zdjęcia: 14 sierpnia 2017 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/09wrzesien/Modernizacja drogi rolniczej w Zelichowie/Nr 8.JPG

Fot. Nr 8 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych przed modernizacją drogi w km 0+1160 - koniec modernizacji drogi na skrzyżowaniu z drogą gminna nr K180100 Żelichów – Lubiczko (drogą służącą do transportu rolnego)(w miejscu przełomu drogi w km 1+158 - przepust na dz. nr 69 planowany do remontu). Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r. 

 

files/pliki/aktualnosci/2017/09wrzesien/Modernizacja drogi rolniczej w Zelichowie/Nr 8 a.JPG

Fot. Nr 8a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych po wykonaniu modernizacji drogi w km 0+1160 - koniec modernizacji drogi na skrzyżowaniu z drogą gminna nr K180100 Żelichów – Lubiczko (drogą służącą do transportu rolnego)(w miejscu przełomu drogi w km 1+158 – znajduje się wyremontowany przepust na dz. nr 69 obręb Żelichów). Data wykonania zdjęcia: 14 sierpnia 2017 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/09wrzesien/Modernizacja drogi rolniczej w Zelichowie/Nr 2 b.JPG

Fot. Nr 2b Widok na wyremontowany przepust w km 0+154 drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. Nr 33 obręb Żelichów – po wykonaniu modernizacji drogi. Data wykonania zdjęcia: 14 sierpnia 2017 r.

 

files/pliki/aktualnosci/2017/09wrzesien/Modernizacja drogi rolniczej w Zelichowie/Nr 8 b.JPG

Fot. Nr 8b Widok na wyremontowany przepust w km 1+158 drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. Nr 69 obręb Żelichów - po wykonaniu modernizacji drogi. Data wykonania zdjęcia: 14 sierpnia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Eugeniusz Borek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.09.2017 r.

W dniu 14 sierpnia 2017 r. dokonano odbioru i oddano do użytkowania, zmodernizowaną drogę dojazdową do gruntów rolnych położoną na dz. Nr 33 i 69 miejscowości Żelichów o długości 1,160 km. W ramach  modernizacji nawierzchnię gruntową drogi zamienioną na nawierzchnię tłuczniową. Wykonano drogę o łącznej grubości warstwy tłuczniowej 25 cm na warstwie odsączającej grub. 10 cm, po uprzednim wykonaniu korytowania drogi. W ciągu drogi przebudowano dwa przepusty, jeden o średnicy 60 cm i długości 8 m a drugi o średnicy 40 cm o długości 12 m. Wzdłuż drogi odmulono rów na długości 520 m. Koszt modernizacji drogi wyniósł 183 818,32 zł, z czego 63 856,00 zł stanowiła dotacja ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Tak więc wartość uzyskanej pomocy wyniosła prawie 34,74 %. O modernizację wymienionej drogi od lat zabiegali użytkownicy gruntów rolnych położonych przy tej drodze, sołtys wsi Żelichów Pan Ryszard Mosio, sołtys wsi Wola Żelichowska Pani Bożena Bułat, radny Władysław Dąbroś, którzy wnioskowali o jej włączenie do planu realizowanych inwestycji. W 2017 r. na modernizację drogi zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie Gminy Gręboszów. Dzięki staraniom Wójta Gminy Gręboszów Krystyny Świętek, Gmina Gręboszów uzyskała promesę na dofinansowanie przez budżet Województwa kosztów modernizacji wymienionej drogi w kwocie 63 856,00 zł. Projekt modernizacji wykonała firma, pn: Kierowanie i Nadzorowanie Robotami Drogowymi Ryszarda Madeja z Brzozówki, ul. Spacerowa 14, 33-140 Lisia Góra, która również pełniła nadzór inwestorski. Wykonawcę modernizacji drogi wybrano w drodze postępowania przetargowego. Wykonawcą była firma: Firma Handlowo – Usługowa DAREX Dariusz Knutelski, mający siedzibę w miejscowości: Nieczajna Górna 304, 33-205 Nieczajna Górna, z którym w dniu 03 lipca 2017 r. Gmina Gręboszów podpisała umowę na wykonanie robót. Zmodernizowana droga zapewne ułatwi dojazd rolnikom do gruntów położonych bezpośrednio przy niej, jak również skróci dojazd komunikacyjny do innych gruntów rolnych, położonych w innych częściach terenu Gminy Gręboszów.     Poniżej widok zmodernizowanej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żelichów.   Fot. Nr 1 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych przed modernizacją drogi w km 0+000 Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r. - przed modernizacją.   Fot. Nr 1a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – po wykonaniu  modernizacji drogi w km 0+000 Data wykonania zdjęcia: 14 sierpnia 2017 r. – po wykonaniu modernizacji.   Fot. Nr 2 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przed modernizacją drogi (w miejscu przełomu drogi - w km 0+154 przepust planowany do remontu) Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r.   Fot. Nr 2a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych po wykonaniu modernizacji drogi - w km 0+154 przepust po wykonaniu remontu. Data wykonania zdjęcia: 14 sierpnia 2017 r.   Fot. Nr 3 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+350, dz. nr 33 obręb Żelichów przed modernizacją drogi. Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r.   Fot. Nr 3a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+350, dz. nr 33 obręb Żelichów po modernizacji drogi. Data wykonania zdjęcia: 14 sierpnia 2017 r.   Fot. Nr 4 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+450, dz. nr 33 obręb Żelichów przed modernizacją drogi. Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r.   Fot. Nr 4a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+450, dz. nr 33 obręb Żelichów po wykonaniu modernizacji drogi. Data wykonania zdjęcia: 14 sierpnia 2017 r.   Fot. Nr 5 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych przed modernizacją w km 0+500 (z lewej strony rów planowany do odmulenia), dz. nr 33 obręb Żelichów. Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016r.   Fot. Nr 5a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych po modernizacji w km 0+500 (z lewej strony rów po wykonaniu jego odmulenia). Data wykonania zdjęcia: 14 sierpnia 2017 r.   Fot. Nr 6 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych przed modernizacją w km 0+550 (z lewej strony rów planowany do odmulenia). Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r.   Fot. Nr 6a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych po wykonaniu modernizacji drogi w km 0+550 (z lewej strony rów po wykonaniu odmulenia). Data wykonania zdjęcia: 14 sierpnia 2017 r.   Fot. Nr 7 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w km 0+1000,  dz. nr 33 obręb Żelichów przed modernizacją drogi. Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r.   Fot. Nr 7a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych po wykonaniu modernizacji drogi w km 0+1000. Data wykonania zdjęcia: 14 sierpnia 2017 r.   Fot. Nr 8 Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych przed modernizacją drogi w km 0+1160 - koniec modernizacji drogi na skrzyżowaniu z drogą gminna nr K180100 Żelichów – Lubiczko (drogą służącą do transportu rolnego)(w miejscu przełomu drogi w km 1+158 - przepust na dz. nr 69 planowany do remontu). Data wykonania zdjęcia: 28 listopada 2016 r.    Fot. Nr 8a Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych po wykonaniu modernizacji drogi w km 0+1160 - koniec modernizacji drogi na skrzyżowaniu z drogą gminna nr K180100 Żelichów – Lubiczko (drogą służącą do transportu rolnego)(w miejscu przełomu drogi w km 1+158 – znajduje się wyremontowany przepust na dz. nr 69 obręb Żelichów). Data wykonania zdjęcia: 14 sierpnia 2017 r.   Fot. Nr 2b Widok na wyremontowany przepust w km 0+154 drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. Nr 33 obręb Żelichów – po wykonaniu modernizacji drogi. Data wykonania zdjęcia: 14 sierpnia 2017 r.   Fot. Nr 8b Widok na wyremontowany przepust w km 1+158 drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. Nr 69 obręb Żelichów - po wykonaniu modernizacji drogi. Data wykonania zdjęcia: 14 sierpnia 2017 r.             Opracowanie: Eugeniusz Borek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 22.09.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe