Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
24 lipca
temperatura: 27°C
wiatr: 9,5 km/h
opady: 0,2 mm

Nabór uczestników do KLUBU „SENIOR +”

Nabór uczestników do KLUBU „SENIOR +” w Gminie Gręboszów, Hubenice 2, 33-260 Gręboszów  (w budynku dawnej Szkoły).

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+ nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem Gminy Gręboszów, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym, zostań uczestnikiem Klubu Seniora „SENIOR +” w Hubenicach   – placówki wsparcia dziennego, posiadającą infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

Klub  „Senior +”  zapewniał będzie 5-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.

 

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Klub Seniora „Senior +” to:

  • aktywizacja, w tym oferta prozdrowotna obejmująca usługi w zakresie aktywności ruchowej, fizjoterapii;
  • realizacja potrzeb Uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim;
  • możliwość korzystania z  telewizji, prasy, biblioteki oraz komputera i Internetu;
  • posiłek;
  • pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.

 

Korzystanie ze świadczeń Klubu  „Senior+” będzie częściowo odpłatne. Opłata obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez Dom. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej  ustala Rada Gminy Gręboszów . Wysokość opłat za pobyt ustalana będzie w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych z uwzględnieniem sytuacji materialnej seniora i zakresu świadczonych usług, ustaloną zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gręboszów

 

PLANOWANY TERMIN OTWARCIA KLUBU SENIORA „SENIOR +” –  27  GRUDZIEŃ 2017 r.

Klub Seniora  przeznaczony jest dla 15 osób.

Wniosek o skierowanie do Klubu Seniora “Senior+” można pobrać w Urzędzie Gminy  w Gręboszowie, Gręboszów 144,  lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej   w Gręboszowie, Gręboszów 137  w godzinach pracy Ośrodka.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie, Gręboszów 137 od  poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

PROCES REKRUTACJI TRWA OD 6 GRUDNIA 2017 r. DO DNIA 18 GRUDNIA 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerami telefonów: (14) 6416027

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

 

 

files/pliki/aktualnosci/2017/12grudzien/Nabor uczestnikow do KLUBU „SENIOR +”/logo-senior-.jpg

 

 

 

 

Opracowanie: Bernadeta Błachaniec

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.12.2017 r.

Nabór uczestników do KLUBU „SENIOR +” w Gminie Gręboszów, Hubenice 2, 33-260 Gręboszów  (w budynku dawnej Szkoły). Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+ nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem Gminy Gręboszów, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym, zostań uczestnikiem Klubu Seniora „SENIOR +” w Hubenicach   – placówki wsparcia dziennego, posiadającą infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Klub  „Senior +”  zapewniał będzie 5-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.   Podstawowy zakres usług świadczonych przez Klub Seniora „Senior +” to: aktywizacja, w tym oferta prozdrowotna obejmująca usługi w zakresie aktywności ruchowej, fizjoterapii; realizacja potrzeb Uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim; możliwość korzystania z  telewizji, prasy, biblioteki oraz komputera i Internetu; posiłek; pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.   Korzystanie ze świadczeń Klubu  „Senior+” będzie częściowo odpłatne. Opłata obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez Dom. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej  ustala Rada Gminy Gręboszów . Wysokość opłat za pobyt ustalana będzie w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych z uwzględnieniem sytuacji materialnej seniora i zakresu świadczonych usług, ustaloną zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gręboszów   PLANOWANY TERMIN OTWARCIA KLUBU SENIORA „SENIOR +” –  27  GRUDZIEŃ 2017 r. Klub Seniora  przeznaczony jest dla 15 osób. Wniosek o skierowanie do Klubu Seniora “Senior+” można pobrać w Urzędzie Gminy  w Gręboszowie, Gręboszów 144,  lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej   w Gręboszowie, Gręboszów 137  w godzinach pracy Ośrodka. Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie, Gręboszów 137 od  poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. PROCES REKRUTACJI TRWA OD 6 GRUDNIA 2017 r. DO DNIA 18 GRUDNIA 2017 r. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerami telefonów: (14) 6416027 Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.             Opracowanie: Bernadeta Błachaniec Wprowadzenie: Marcin Janowiec 06.12.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe