Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
12 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 5,0 km/h
opady: 0,0 mm

Nowa nawierzchnia asfaltowa na terenie Gminy Gręboszów

W dniu 7 sierpnia 2013 r. dokonano odbioru ioddano do użytkowania, po wykonanym remoncie, drogę gminną nr K180081 Bieniaszowice-Lubiczko na odcinku 0,970 km.

W ramach remontu usunięto kilkanaście wierzb, wzmocniono podbudowę drogi, odmulono rowy oraz wykonano nawierzchnię asfaltową. Koszt remontu wyniósł 487 tys. zł, z czego 475 tys. zł stanowiła dotacja z budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a więc wartość uzyskanej pomocy wyniosła ponad 97%.

Powodem remontu tej drogi były duże zniszczenia drogi przez wody powodziowe w 2010 r. Powołana przez Wojewodę Małopolskiego Komisja Wojewódzka uznała straty na tej drodze. Na wniosek mieszkańców wsi Bieniaszowice oraz dzięki wsparciu radnego Rady Gminy Gręboszów Wiesława Wytrwała remont drogi został przyjęty do realizacji w budżecie Gminy Gręboszów na rok 2013. Dzięki staraniom Wójta Gminy Gręboszów Krystyny Świętek, na początku roku 2013, uzyskano promesę na finansowanie przez budżet Państwa remontu wymienionej drogi. Projekt remontu wykonała firma: Projektowa Ryszarda Madeja z Brzozówki, ul. Spacerowa 14, 33-140 Lisia Góra. Wykonawcę remontu wybrano w drodze postępowania przetargowego.

Wykonawcą była firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów sp. z o.o. w Staszowie,ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów, z którym w dniu 11 kwietnia 2013 r. Gmina Gręboszów podpisała umowę na wykonanie robót.

Roboty wykonywane były w trudnym okresie, gdyż Gmina Gręboszów znowu przeżywała powódź. Na ten czas roboty zostały przerwane, a termin ich wykonania przedłużono. Nowa nawierzchnia asfaltowa została wykonana solidnie, na solidnej podbudowie, i zapewne służyć będzie przez długie lata jej użytkownikom.

Poniżej widok wyremontowanej drogi gminnej nr K180081Bieniaszowice-Lubiczko
gmina Gręboszów

files/pliki/aktualnosci/2013/08sierpien/Nowa nawierzchnia asfaltowa na terenie Gminy Greboszow/1.JPG

files/pliki/aktualnosci/2013/08sierpien/Nowa nawierzchnia asfaltowa na terenie Gminy Greboszow/2.JPG

files/pliki/aktualnosci/2013/08sierpien/Nowa nawierzchnia asfaltowa na terenie Gminy Greboszow/2.JPG

 

Opracowanie: M. Mamulski

Wprowadzenie: M. Janowiec 26.08.2013 r.

W dniu 7 sierpnia 2013 r. dokonano odbioru ioddano do użytkowania, po wykonanym remoncie, drogę gminną nr K180081 Bieniaszowice-Lubiczko na odcinku 0,970 km. W ramach remontu usunięto kilkanaście wierzb, wzmocniono podbudowę drogi, odmulono rowy oraz wykonano nawierzchnię asfaltową. Koszt remontu wyniósł 487 tys. zł, z czego 475 tys. zł stanowiła dotacja z budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a więc wartość uzyskanej pomocy wyniosła ponad 97%. Powodem remontu tej drogi były duże zniszczenia drogi przez wody powodziowe w 2010 r. Powołana przez Wojewodę Małopolskiego Komisja Wojewódzka uznała straty na tej drodze. Na wniosek mieszkańców wsi Bieniaszowice oraz dzięki wsparciu radnego Rady Gminy Gręboszów Wiesława Wytrwała remont drogi został przyjęty do realizacji w budżecie Gminy Gręboszów na rok 2013. Dzięki staraniom Wójta Gminy Gręboszów Krystyny Świętek, na początku roku 2013, uzyskano promesę na finansowanie przez budżet Państwa remontu wymienionej drogi. Projekt remontu wykonała firma: Projektowa Ryszarda Madeja z Brzozówki, ul. Spacerowa 14, 33-140 Lisia Góra. Wykonawcę remontu wybrano w drodze postępowania przetargowego. Wykonawcą była firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów sp. z o.o. w Staszowie,ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów, z którym w dniu 11 kwietnia 2013 r. Gmina Gręboszów podpisała umowę na wykonanie robót. Roboty wykonywane były w trudnym okresie, gdyż Gmina Gręboszów znowu przeżywała powódź. Na ten czas roboty zostały przerwane, a termin ich wykonania przedłużono. Nowa nawierzchnia asfaltowa została wykonana solidnie, na solidnej podbudowie, i zapewne służyć będzie przez długie lata jej użytkownikom. Poniżej widok wyremontowanej drogi gminnej nr K180081Bieniaszowice-Lubiczko gmina Gręboszów   Opracowanie: M. Mamulski Wprowadzenie: M. Janowiec 26.08.2013 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe