Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 20°C
wiatr: 23,6 km/h
opady: 0,0 mm

NOWY START II

Projekt realizowany w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
8 Oś priorytetowa Rynek Pracy
Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian
Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian

 

CELEM PROJEKTU JEST:

poprawa zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy 66 osób zwolnionych, które straciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (osoby te nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy, lub nie są jednocześnie osobami samozatrudnionymi) i/lub pracowników przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika i/ lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkujących w rozumieniu KC i/lub pracujących na terenie woj. małopolskiego.

 

PROJEKT PRZEWIDUJE REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH FORM WSPARCIA:

 • Indywidualizacja wsparcia oraz pomoc w określeniu ścieżki zawodowej, w tym:
 1. doradztwo zawodowe mające na celu przygotowanie we współpracy z Uczestnikiem projektu Indywidualnego Planu Działania
 2. Realizacja i weryfikacja Indywidualnego Planu Działania
 3. Poradnictwo indywidualne/ wsparcie psychologiczne/coachingowe
 4. Pośrednictwo pracy
 • Realizacja kursów/szkoleń zawodowych/studiów podyplomowych,
 • Staże i praktyki zawodowe,
 • Subsydiowane zatrudnienie,
 • Dodatki relokacyjne,
 • Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej/tworzenie przedsiębiorstw społecznych,
 • Inteligentne biuro.

http://www.nowystart2.pl/

 

files/pliki/aktualnosci/2019/12grudzien/NOWY START II/Plakat nowy start.jpg

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 04.12.2019 r.

Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 8 Oś priorytetowa Rynek Pracy Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian   CELEM PROJEKTU JEST: poprawa zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy 66 osób zwolnionych, które straciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (osoby te nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy, lub nie są jednocześnie osobami samozatrudnionymi) i/lub pracowników przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika i/ lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkujących w rozumieniu KC i/lub pracujących na terenie woj. małopolskiego.   PROJEKT PRZEWIDUJE REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH FORM WSPARCIA: Indywidualizacja wsparcia oraz pomoc w określeniu ścieżki zawodowej, w tym: doradztwo zawodowe mające na celu przygotowanie we współpracy z Uczestnikiem projektu Indywidualnego Planu Działania Realizacja i weryfikacja Indywidualnego Planu Działania Poradnictwo indywidualne/ wsparcie psychologiczne/coachingowe Pośrednictwo pracy Realizacja kursów/szkoleń zawodowych/studiów podyplomowych, Staże i praktyki zawodowe, Subsydiowane zatrudnienie, Dodatki relokacyjne, Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej/tworzenie przedsiębiorstw społecznych, Inteligentne biuro. http://www.nowystart2.pl/           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 04.12.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe