Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
12 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 5,0 km/h
opady: 0,0 mm

Obchody Dnia Seniora

W dniu 18.10.2023 r. w Klubie Senior+ w Hubenicach odbyły się obchody DNIA SENIORA. W spotkaniu wzięli udział między innymi Wójt Gminy Gręboszów Pan Krzysztof Gil,  Sekretarz Pan Zdzisław Kogut, Skarbnik Gminy Pani Bożena Deshko, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie Pani Elżbieta Ciochoń wraz z pracownikami oraz dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego wraz z wychowawcą.  Podczas uroczystości do seniorów skierowano wiele serdecznych słów, życzeń i refleksji na temat pięknych postaw, które reprezentują, wartości, które promują w środowisku lokalnym oraz podkreślono duże zaangażowanie  seniorów w działalność Klubu. Dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego przygotowały krótki program artystyczny oraz wręczyły laurki z życzeniami.  Seniorzy z okazji święta otrzymali od władz samorządu upominki wraz z życzeniami. Wszyscy uczestnicy spotkania częstowali się pysznymi pierogami i ciastami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich w Borusowej.

 

 

 

Opracowanie: GOPS Gręboszów

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.10.2023 r.

W dniu 18.10.2023 r. w Klubie Senior+ w Hubenicach odbyły się obchody DNIA SENIORA. W spotkaniu wzięli udział między innymi Wójt Gminy Gręboszów Pan Krzysztof Gil,  Sekretarz Pan Zdzisław Kogut, Skarbnik Gminy Pani Bożena Deshko, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie Pani Elżbieta Ciochoń wraz z pracownikami oraz dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego wraz z wychowawcą.  Podczas uroczystości do seniorów skierowano wiele serdecznych słów, życzeń i refleksji na temat pięknych postaw, które reprezentują, wartości, które promują w środowisku lokalnym oraz podkreślono duże zaangażowanie  seniorów w działalność Klubu. Dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego przygotowały krótki program artystyczny oraz wręczyły laurki z życzeniami.  Seniorzy z okazji święta otrzymali od władz samorządu upominki wraz z życzeniami. Wszyscy uczestnicy spotkania częstowali się pysznymi pierogami i ciastami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich w Borusowej. Zdjęcia z wydarzenia       Opracowanie: GOPS Gręboszów Wprowadzenie: Marcin Janowiec 20.10.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe