Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,3 km/h
opady: 0,0 mm

Obowiązek dokonywania opłat za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), która wprowadziła szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, Urząd Gminy Gręboszów informuje o wprowadzeniu obowiązku dokonywania opłat za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej, czyli za ograniczenie naturalnej zdolności gruntu do zatrzymywania wód opadowych. Opłata dotyczy nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, zabudowanych poprzez wykonanie na nich robót budowlanych lub wybudowanie obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, jeśli wielkość uszczelnionej w ten sposób powierzchni nieruchomości przekracza 70 % (art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne). 

Obowiązek ustalenia wysokości opłaty i jej poboru ustawodawca nałożył na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (art. 272 ust 22 ustawy Prawo wodne). Przytoczony artykuł wskazuje też, że gospodarze gmin mają obowiązek poinformować o opłacie za usługi wodne i sposobie jej obliczania tych, którzy zgodnie z ustawą zobowiązani będą do jej uiszczenia.
A są to:

- osoby fizyczne,

- osoby prawne,

- jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji

W związku z powyższym Urząd Gminy Gręboszów zwraca się z prośbą do wszystkich w/w podmiotów i osób, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o wypełnienie i złożenie w siedzibie urzędu oświadczenia dostępnego na stronie internetowej urzędu www.greboszow.pl lub w wersji papierowej w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia (codziennie od 7.30 do 15.30). Oświadczenia posłużą do przygotowania informacji określającej wysokość i sposób naliczania opłaty retencyjnej, którą Wójt Gminy Gręboszów przekaże podmiotom zobowiązanym do jej uiszczenia. Opłaty będzie należało dokonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania  informacji, na rachunek bankowy wskazany w piśmie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 01.04.2019 r.

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), która wprowadziła szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, Urząd Gminy Gręboszów informuje o wprowadzeniu obowiązku dokonywania opłat za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej, czyli za ograniczenie naturalnej zdolności gruntu do zatrzymywania wód opadowych. Opłata dotyczy nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, zabudowanych poprzez wykonanie na nich robót budowlanych lub wybudowanie obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, jeśli wielkość uszczelnionej w ten sposób powierzchni nieruchomości przekracza 70 % (art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne).  Obowiązek ustalenia wysokości opłaty i jej poboru ustawodawca nałożył na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (art. 272 ust 22 ustawy Prawo wodne). Przytoczony artykuł wskazuje też, że gospodarze gmin mają obowiązek poinformować o opłacie za usługi wodne i sposobie jej obliczania tych, którzy zgodnie z ustawą zobowiązani będą do jej uiszczenia. A są to: - osoby fizyczne, - osoby prawne, - jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji W związku z powyższym Urząd Gminy Gręboszów zwraca się z prośbą do wszystkich w/w podmiotów i osób, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o wypełnienie i złożenie w siedzibie urzędu oświadczenia dostępnego na stronie internetowej urzędu www.greboszow.pl lub w wersji papierowej w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Mienia (codziennie od 7.30 do 15.30). Oświadczenia posłużą do przygotowania informacji określającej wysokość i sposób naliczania opłaty retencyjnej, którą Wójt Gminy Gręboszów przekaże podmiotom zobowiązanym do jej uiszczenia. Opłaty będzie należało dokonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania  informacji, na rachunek bankowy wskazany w piśmie.   Pliki do pobrania Pobierz plik INFORMACJA DOTYCZACA OPLAT ZA ZMNIEJSZENIE RETENCJI TERENOWEJ.pdf Pobierz plik Oswiadczenie.doc Pobierz plik Oswiadczenie.pdf Pobierz plik Stanowisko Wod Polskich dot zmniejszenia naturalnej retencji.pdf Pobierz plik Zarzadzenie Nr 10.pdf Pobierz plik Zestawienie.doc Pobierz plik Zestawienie.pdf               Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 01.04.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe