Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
2 kwietnia
temperatura: 8°C
wiatr: 11,1 km/h
opady: 0,0 mm

Obwieszczenie o wydanej w dniu 20.07.2018 r. decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno- inżynierskich podłoża projektowanego mostu na Wiśle w m. Borusowa

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 80 ust. 3 w związku z art. 41 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.- Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017r. poz. 2126 ze zm.),

zawiadamiam

o wydanej w dniu 20.07.2018 r. decyzji zatwierdzającej ,,Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno- inżynierskich podłoża projektowanego mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami, gminy: Nowy Korczyn i Gręboszów, powiaty: buski i dąbrowski, województwa: świętokrzyskie i małopolskie”.

W ramach ww. projektu robót założono odwiercenie 37 otworów geologiczno - inżynierskich do głębokości 3,0—20,0 m, na działkach:

— nr ewid.: 1021, 1707, 1830, 2037, 1810, 1710, 1711, 1712 i 1715, położonych w miejscowości Nowy Korczyn (obręb 11), w powiecie buskim, województwie świętokrzyskim,

— nr ewid.: 1, 2, 3, 4, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 52, 74 i 668, położonych w miejscowości Borusowa (obręb 4), w gminie Gręboszów, w powiecie dąbrowski, województwie małopolskim.

 

 

 

 

files/pliki/aktualnosci/2018/07lipiec/Obwieszczenie/Obwieszczenie_1.jpg

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Eugeniusz Borek

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.07.2018 r.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 80 ust. 3 w związku z art. 41 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.- Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017r. poz. 2126 ze zm.), zawiadamiam o wydanej w dniu 20.07.2018 r. decyzji zatwierdzającej ,,Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno- inżynierskich podłoża projektowanego mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami, gminy: Nowy Korczyn i Gręboszów, powiaty: buski i dąbrowski, województwa: świętokrzyskie i małopolskie”. W ramach ww. projektu robót założono odwiercenie 37 otworów geologiczno - inżynierskich do głębokości 3,0—20,0 m, na działkach: — nr ewid.: 1021, 1707, 1830, 2037, 1810, 1710, 1711, 1712 i 1715, położonych w miejscowości Nowy Korczyn (obręb 11), w powiecie buskim, województwie świętokrzyskim, — nr ewid.: 1, 2, 3, 4, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 52, 74 i 668, położonych w miejscowości Borusowa (obręb 4), w gminie Gręboszów, w powiecie dąbrowski, województwie małopolskim.     Pliki do pobrania Pobierz plik Obwieszczenie                 Opracowanie: Eugeniusz Borek Wprowadzenie: Marcin Janowiec 24.07.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe