Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
24 lipca
temperatura: 18°C
wiatr: 23,5 km/h
opady: 0,7 mm

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o zmianie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola od węzła Tworzeń

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania o zmianie

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2019.1554 ze  zm.),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wszczęciu 4 grudnia 2020 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.1.94.2020), na wniosek złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez   pełnomocnika: Honoratę Trela-Sroka,

 

w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego o pozwoleniu na budowę

Nr 39/BZ/2017 znak: WI-XI.7840.1.88.2017.KS z 27.10.2017 r. dla inwestycji pn.:

 

„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola od węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 1 (Odcinek Podgórska Wola – Opatowiec)”

 

Informuje się, że zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy (legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administra­cyjnego, które podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia.

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, związanego z pandemią COVID-19 zostało wydane zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zasad bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (we wszystkich budynkach urzędu).

Wobec powyższego materiał dowodowy w sprawie (w części, która może być zeskano­wa­na) może zostać udostępniony w formie elektronicznej na wniosek doręczony przez operatora pocztowego bądź na adres e-mail: wi@malopolska.uw.gov.pl lub za pomocą platformy ePUAP – adres skrytki: /ag9300lhke/skrytka.

Należy powołać znak sprawy: WI-XI.7840.1.94.2020.EBu.

 

W celu umówienia wizyty w urzędzie należy skontaktować się telefonicznie:  nr kontaktowy 12 39 21 668, w dniach i godzinach pracy Urzędu: poniedziałek w godzinach 9.00 – 17.00, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Obwieszczenie podlega publikacji:

-  na tablicach ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu);

-  na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych: Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Urzędu Gminy Gręboszów, Urzędu Gminy w Oleśnie, Urzędu Gminy Lisia Góra, Urzędu Gminy Skrzyszów, Urzędu Gminy Tarnów, Urzędu Miejskiego w Żabnie,  (art. 8 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy);

-  w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.01.2021 r.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania o zmianie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę   Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2019.1554 ze  zm.),   WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia o wszczęciu 4 grudnia 2020 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.1.94.2020), na wniosek złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez   pełnomocnika: Honoratę Trela-Sroka,   w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego o pozwoleniu na budowę Nr 39/BZ/2017 znak: WI-XI.7840.1.88.2017.KS z 27.10.2017 r. dla inwestycji pn.:   „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola od węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 1 (Odcinek Podgórska Wola – Opatowiec)”   Informuje się, że zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy (legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administra­cyjnego, które podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia.   W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, związanego z pandemią COVID-19 zostało wydane zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zasad bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (we wszystkich budynkach urzędu). Wobec powyższego materiał dowodowy w sprawie (w części, która może być zeskano­wa­na) może zostać udostępniony w formie elektronicznej na wniosek doręczony przez operatora pocztowego bądź na adres e-mail: wi@malopolska.uw.gov.pl lub za pomocą platformy ePUAP – adres skrytki: /ag9300lhke/skrytka. Należy powołać znak sprawy: WI-XI.7840.1.94.2020.EBu.   W celu umówienia wizyty w urzędzie należy skontaktować się telefonicznie:  nr kontaktowy 12 39 21 668, w dniach i godzinach pracy Urzędu: poniedziałek w godzinach 9.00 – 17.00, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.30.   Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.     Obwieszczenie podlega publikacji: -  na tablicach ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu); -  na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych: Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Urzędu Gminy Gręboszów, Urzędu Gminy w Oleśnie, Urzędu Gminy Lisia Góra, Urzędu Gminy Skrzyszów, Urzędu Gminy Tarnów, Urzędu Miejskiego w Żabnie,  (art. 8 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy); -  w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 13.01.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe