Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
16 kwietnia
temperatura: 10°C
wiatr: 8,7 km/h
opady: 0,0 mm

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola od węzła Tworzeń

Na podstawie art. 15 w związku z art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2016.1731 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zmianami),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 zawiadamia, że 26 maja 2017 r. (wniosek uzupełniono 20 czerwca 2017 r.) zostało wszczęte przed Wojewodą Małopolskim postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Panią Joannę Kobylecką, adres do korespondencji: Tractebel Engineering S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice,

w sprawie

 udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola od węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 1 (Odcinek Podgórska Wola – Opatowiec),

Zakres inwestycji obejmuje:

- Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od km 0+000 do km 46+146 o długości ok. 46,15 km – Zadanie 1 Odcinek Pogórska Wola – Opatowiec.
- Budowę światłowodu (kanalizacji teletechnicznej) o długości ok. 46,57 km od km 0+000 do km 46+146 – Zadanie 1 Odcinek Pogórska Wola – Opatowiec.
- Budowę obiektów towarzyszących:
 • Śluzy nadawczo-odbiorczej i zespół zaporowo-upustowego (ZZU) Pogórska Wola w km 0+000, na terenie działki nr 2266/26, obręb Pogórska Wola, gmina Skrzyszów.
 • Zespołu zaporowo-upustowego (ZZU) Lisia Góra w km 13+002 wraz ze zjazdem z drogi gminnej i drogą dojazdową o długości ok 24.0 m i szerokości 4.0 m, na terenie działek nr 717, 712/1 (712), 713/1 (713), obręb Śmigno, gmina Lisia Góra.
 • Zespołu zaporowo-upustowego (ZZU) i węzła gazowego rozdzielczo regulacyjno-pomiarowy Swarzów w km 28+134 wraz ze zjazdem z drogi gminnej i drogą dojazdową o długości ok. 191.0 m i szerokości 4.0 m, na terenie działek nr 398, 372/4, 370/4, obręb Swarzów, gmina Olesno.
 • Zespołu zaporowo-upustowego (ZZU) Żelichów w km 38+079 wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1330K, drogą dojazdową o długości ok 66.0 m i szerokości 4.0 m, na terenie działek nr 689, 658/2, 659/3 (659/1), 659/5 (659/2), 658/3 (658/1), obręb Żelichów, gmina Gręboszów.
 • Przyłącza energetycznego do ZZU Lisia Góra w km 13+002 o długości ok. 434 m na terenie działek nr 712/1 (712), 713/1 (713), 717, 726, 727, 735, 736, 737/2, 737/1, 538, 692/3, obręb Śmigno, gmina Lisia Góra.
 • Przyłącza energetycznego do węzła gazowego i ZZU Swarzów w km 28+134 o długości ok. 275 m na terenie działek nr 274/5, 274/6, 274/2, 272, 28, 182, 367, 370/4 obręb Swarzów, gmina Olesno.
 • Przyłącza energetycznego do ZZU Żelichów w km 38+079 o długości ok. 696 m na terenie działek nr 589, 590, 601, 600, 599, 678, 677/1, 672/1, 671/1, 670/1, 669/1, 668/1, 667/1, 666/1, 665/1, 657, 658/3 i 658/4 (658/1), obręb Żelichów, gmina Gręboszów.
- Rozbiórkę istniejącej infrastruktury:
 • Rozbiórka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 Mościce – Swarzów MOP 4,41 MPa o długości ok. 200 m na działkach nr: 372/4, 370/4, 372/2, obręb Swarzów, gmina Olesno, w km 28+122 – 28+235.
- Przebudowy istniejących sieci i przyłączy wodociągowych:
 • Przebudowa przyłącza wodociągowego Æ50 w km 5+370 o długości ok. 46 m na terenie działek ewidencyjnych nr 3523, 2812, 3285/11 obręb Wola Rzędzińska, gmina Tarnów.
 • Przebudowa sieci wodociągowej Æ90 w km 17+928 o długości ok. 63 m na terenie działek ewidencyjnych nr 562/1, 562/2, 554, 551/2 oraz 551/1 obręb Laskówka Chorąska, gmina Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski.
 • Przebudowa sieci wodociągowej Æ90 w km 18+137 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 197; 196/4 obręb Laskówka Chorąska, gmina Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski.
 • Przebudowa sieci wodociągowej Æ160 w km 19+726 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 353 obręb Żelazówka, gmina Dąbrowa Tarnowska.
 • Przebudowa sieci wodociągowej Æ110 w km 20+445 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 318, 319/1 obręb Żelazówka, gmina Dąbrowa Tarnowska.
 • Przebudowa sieci wodociągowej Æ110 w km 22+706 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 197/2 obręb Morzychna, gmina Dąbrowa Tarnowska.
 • Przebudowa sieci wodociągowej Æ90 w km 23+115 o długości ok. 19 m na terenie działek ewidencyjnych nr 266, 176, 177 obręb Morzychna, gmina Dąbrowa Tarnowska.
 • Przebudowa sieci wodociągowej Æ250 w km 23+309 o długości ok. 18 m na terenie działek ewidencyjnych nr 179, 180 obręb Morzychna, gmina Dąbrowa Tarnowska.
 • Przebudowa sieci wodociągowej Æ110 w km 24+890 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 305/1, 305/2 obręb Oleśnica, gmina Olesno.
 • Przebudowa sieci wodociągowej Æ110 w km 25+780 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 206/4 obręb Oleśnica, gmina Olesno.
 • Przebudowa sieci wodociągowej Æ160 w km 26+207 o długości ok. 16 m na terenie działek ewidencyjnych nr 58 obręb Oleśnica, gmina Olesno.
 • Przebudowa sieci wodociągowej Æ110 w km 28+707 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 852, 851/5 obręb Olesno, gmina Olesno.
 • Przebudowa sieci wodociągowej Æ110 w km 29+457 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 622 obręb Olesno, gmina Olesno.
 • Przebudowa sieci wodociągowej Æ110 w km 30+826 o długości ok. 21 m na terenie działek ewidencyjnych nr 290/4 obręb Olesno, gmina Olesno.
 • Przebudowa sieci wodociągowej Æ160 w km 36+034 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 200/2 obręb Niwki, gmina Olesno.
 • Przebudowa sieci wodociągowej Æ110 w km 37+145 o długości ok. 19 m na terenie działek ewidencyjnych nr 12 obręb Niwki, gmina Olesno.
 • Przebudowa sieci wodociągowej Æ160 w km 43+765 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 318 obręb Gręboszów, gmina Gręboszów.
 • Przebudowa sieci wodociągowej Æ110 w km 45+402 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 146 obręb Biskupice, gmina Gręboszów.
- Przebudowy linii napowietrznych nN:
 • Przebudowa linii napowietrznej nN w km 2+170 o długości ok. 169 m na terenie działek ewidencyjnych nr 435/5, 435/6, 435/8, 440/1, 441/7, 440/2, 353, 471/1, 471/3 obręb Ładna, gmina Skrzyszów.
 • Przebudowa linii napowietrznej nN w km 9+511 o długości ok. 159 m na terenie działek ewidencyjnych nr 1293, 1294, 1288 obręb Zaczarnie, gmina Lisia Góra.
 • Przebudowa linii napowietrznej nN w km 45+478 o długości ok. 49 m na terenie działek ewidencyjnych nr 70, 71 obręb Biskupice, gmina Gręboszów.
- Przebudowy linii teletechnicznych:
 • Przebudowa linii teletechnicznej w km 2+177 (montaż nowego słupa teletechnicznego) na terenie działek ewidencyjnych nr 435/5 obręb Ładna, gmina Skrzyszów.
 • Przebudowa linii teletechnicznej w km 9+511 o długości ok. 157 m na terenie działek ewidencyjnych nr 1303, 1294, 1293, 1288 obręb Zaczarnie, gmina Lisia Góra.
 • Przebudowa linii teletechnicznej w km 45+480 o długości ok. 52 m na terenie działek ewidencyjnych nr 70, 71 obręb Biskupice, gmina Gręboszów.
 • Przebudowa linii światłowodowej i słupa w km 13+737 o długości ok. 57 m na terenie działek ewidencyjnych nr 173/1, 1308/1, 169/2 obręb Śmigno, Lisia Góra, gmina Lisia Góra.
 • Przebudowa kanalizacji teletechnicznej w km 13+743 o długości ok. 39 m wraz z likwidacją studni teletechnicznej i posadowieniem nowej studni na terenie działek ewidencyjnych nr 173/1, 169/5, 169/2 obręb Śmigno, gmina Lisia Góra.

Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim:

na terenie powiatu dąbrowskiego w:

 • gminie Dąbrowa Tarnowska (obręby: 0002 Bagienica, 0005 Laskówka Chorąska, 0011 Żelazówka, 0012 Morzychna),
 • gminie Gręboszów (obręby: 0001 Gręboszów, 0003 Biskupice, 0008 Lubiczko, 0010 Ujście Jezuickie, 0015 Żelichów),
 • gminie Olesno (obręby: 0001 Olesno, 0003 Ćwików, 0006 Niwki, 0007 Oleśnica, 0008 Pilcza Żelichowska, 0010 Swarzów, 0012 Zalipie);

na terenie powiatu tarnowskiego w:

 • gminie Lisia Góra (obręby: 0001 Lisia Góra, 0002 Breń, 0003 Brzozówka, 0004 Kobierzyn, 0010 Śmigno, 0011 Zaczarnie),
 • gminie Skrzyszów (obręby: 0001 Ładna, 0003 Pogórska Wola),
 • gminie Tarnów (obręb 0011 Wola Rzędzińska),
 • gminie Żabno (obręby: 0009 Kłyż, 0020 Sieradza).

 


POWIAT TARNOWSKI

jednostka ewidencyjna

Lisia Góra

obręb ewidencyjny Breń (0002)

lp.

nr działki

księga wieczysta

1.

43

2.

44

KW50962

3.

45

KW93516

jednostka ewidencyjna

Lisia Góra

obręb ewidencyjny

Brzozówka (0003)

lp.

nr działki

księga wieczysta

 

280

 

283

 

284

 

285

KW 19993

 

286

 

287

KW 19993

 

289

KW 36591

 

290

 

291

 

293

 

294

KW 84723

 

295

 

296

KW 3673

 

297

KW 62860

 

317

 

435

TR1T/00089288/5

 

484

 

485

KW 3673

 

486

 

487

 

488

 

521

TR1T/00089288/5

jednostka ewidencyjna

Lisia Góra

obręb ewidencyjny

Kobierzyn (0004)

lp.

nr działki

księga wieczysta

 

19

TR1T/00040102/3

 

20

KW 62603

 

247

KW 2330

 

248

 

262/1

 

262/2

KW 59764

 

262/3

 

263

KW 46509

 

265/1

TR1T/00148213/1

 

268/1

 

27

KW 88252

 

28

TR1T/00013164/7

 

29

 

31/5

TR1T/00085602/5

 

32/1

 

32/2

 

33

TR1T/00033292/9

 

34

 

36

TR1T/00040102/3

 

364/1

KW 102203

 

37

KW 72710

 

472/2

KW 54032

 

488

TR1T/00025628/5

 

491

TR1T/00149248/2

 

492

 

553

 

555

 

556/1

TR1T/00037038/9

 

556/3

TR1T/00037038/9

 

560

KW 94330

 

561

TR1T/00126063/4

 

562

TR1T/00141221/1

 

570

KW 63032

 

571

 

572/1

KW 45893

 

573

TR1T/00144470/2

 

574

TR1T/00054248/9

 

611

KW 63032

 

612

TR1T/00144473/3

 

613

TR1T/00142257/9

 

615

KW 40103

 

616

KW 89287

 

617

 

618

KW 71494

 

623

 

624

TR1T/00124512/3

 

625

KW 59982

 

630

TR1T/00032654/8

 

631/1

 

636

KW 58342

 

637/2

TR1T/00076629/4

 

654/1

KW 102318

 

655

KW 22952

 

656

 

657

KW 112149

 

677

KW 100232

 

678/2

TR1T/00040782/3

 

679

TR1T/00081037/5

 

680/2

TR1T/00040782/3

 

681

KW 39280

 

682/1

 

683

KW 102794

 

684/2

KW 91015

 

685

KW 52621

 

690

TR1T/00032654/8

 

691

KW 81097

 

692/5

KW 54032

 

696

TR1T/00040102/3

 

697/1

TR1T/00025628/5

 

697/2

KW 50962

jednostka ewidencyjna

Lisia Góra

obręb ewidencyjny

Lisia Góra (0001)

   

lp.

nr działki

księga wieczysta

 

1308/1

KW 100894

 

1311/1

TR1T/00133898/8

 

1311/2

KW 40364

 

1312/5

TR1T/00011576/4

 

1313

 

1314

KW 55128

 

1315

KW 64782

 

1316/1

KW 66502

 

1317/1

TR1T/00000388/9

 

2311

TR1T/00045766/0

 

2320

KW 99478

 

2322/1

KW 59146

 

2323/2

TR1T/00045766/0

 

2327

KW 33775

 

2335/8

TR1T/00143382/1

 

2336/2

 

2337

KW 39718

 

2338/1

 

2339/3

KW 52515

 

2340

 

2341

KW 27146

 

2342

KW 14140

 

2368/14

TR1T/00002460/2

 

2368/15

TR1T/00134893/0

 

2368/17

TR1T/00134893/0

 

2368/3

TR1T/00002460/2

 

2381/1

KW 36035

 

2381/2

KW 36035

 

2382

KW 35895

 

2403

KW 86472

 

2404

TR1T/00073954/0

 

2405

TR1T/00073954/0

 

2420

TR1T/00090535/2

 

2444

 

2445

TR1T/00041973/6

 

2446

TR1T/00133245/6

 

2453/2

 

2454/2

TR1T/00152065/9

 

2454/4

 

2461/2

TR1T/00152063/5

 

2462/2

TR1T/00060825/3

 

2463/3

 

2463/6

 

2464

TR1T/00152063/5

 

2465

TR1T/00123500/9

 

2471

KW 55764

 

2481/3

 

2481/4

 

2483

 

2485/4

KW 27693

 

2486/10

 

2486/3

 

2489

TR1T/00060825/3

 

2491

TR1T/00144648/1

 

2515

KW 49010

 

2516

 

2521/1

 

2521/4

TR1T/00148921/7

 

2522/2

KW 42542

 

2530/2

KW 103643

 

2531

 

2533

TR1T/00007624/5

 

2534

KW 19832

 

2542/2

 

2704/8

KW 53356

 

2706/2

 

2711

KW 76258

 

3288

KW 24555

 

452/2

jednostka ewidencyjna

Lisia Góra

obręb ewidencyjny

Śmigno (0010)

   

lp.

nr działki

księga wieczysta

 

162/2

KW 77444

 

162/8

TR1T/00052808/9

 

164

 

167

 

168

 

169/2

 

169/3

KW 82019

 

169/4

TR1T/00144582/0

 

169/5

TR1T/00144583/7

 

170

 

172

KW 46512

 

173/1

TR1T/00149650/3

 

174

TR1T/00145503/0

 

175

KW 64778

 

176

KW 65548

 

179

KW 10210

 

180

 

181/2

 

182

KW 3993

 

183

KW 42375

 

184

KW 17723

 

185

KW 79993

 

187

KW 61060

 

188/1

KW 61060

 

188/2

KW 61060

 

189

KW 41565

 

202

KW 27744

 

203

KW 61764

 

205

KW 76661

 

206

KW 76647

 

207

KW 76661

 

538

KW 100128

 

692/3

TR1T/00128568/8

 

692/9

KW 118927

 

693

KW 118952

 

694

TR1T/00051263/9

 

695

TR1T/00082020/0

 

699/2

KW 56338

 

699/5

TR1T/00146519/2

 

700

 

701

KW 37947

 

711/1

TR1T/00024646/0

 

711/2

TR1T/00082643/3

 

712/1

 

712/2

KW 107880

 

713/1

 

713/2

TR1T/00022322/9

 

714/1

KW 26426

 

714/2

KW 94789

 

714/3

KW 94788

 

716

KW 61164

 

717

KW 86707

 

726

KW 40675

 

727

 

735

TR1T/00063489/6

 

736

TR1T/00019051/4

 

737/1

TR1T/00019051/4

 

737/2

TR1T/00019051/4

 

885

KW 14141

 

911

jednostka ewidencyjna

Lisia Góra

obręb ewidencyjny

Zaczarnie (0011)

   

lp.

nr działki

księga wieczysta

 

1359

 

1552

TR1T/00141531/7

 

1287

 

1288

TR1T/00089600/9

 

1293

KW 73276

 

1294

KW 39047

 

1303

 

1305

TR1T/00092284/1

 

1306

 

1307

KW 71999

 

1308/4

TR1T/00059723/8

 

1309

TR1T/00082397/3

 

1310/2

TR1T/00094091/5

 

1311/2

TR1T/00020249/9

 

1312

TR1T/00058978/3

 

1313

KW 43772

 

1315

KW 84388

 

1316

KW 35265

 

1320

TR1T/00089756/7

 

1328/6

KW 51846

 

1329/5

KW 90203

 

1330/3

KW 89471

 

1334/3

TR1T/00126075/1

 

1335

TR1T/00108150/9

 

1336/3

TR1T/00152426/8

 

1339

TR1T/00089756/7

 

1340/9

TR1T/00049683/2

 

1345

TR1T/00002567/2

 

1346

TR1T/00052177/6

 

1348

KW 45950

 

1351/5

TR1T/00081967/3

 

1351/6

TR1T/00081966/6

 

1355

KW 89690

 

1356

TR1T/00040680/8

 

1364

TR1T/00046194/6

 

1366/2

KW 34894

 

1368/2

KW 81629

 

1369/3

TR1T/00044677/2

 

1370/3

KW 48452

 

1371/1

KW 14736

 

1372

KW 83782

 

1379

TR1T/00084388/1

 

1380

KW 43419

 

1382

KW 43419

 

1383

 

1390

KW 19175/9

 

1391

TR1T/00037997/9

 

1396

TR1T/00082397/3

 

1398

TR1T/00116209/7

 

1399

 

1402/4

TR1T/00137783/7

 

1406

KW 85033

 

1408

KW 37750

 

1409/4

TR1T/00056890/8

 

1410/3

KW 34965

 

1412/4

KW 70103

 

1414/8

TR1T/00033088/6

 

1420

 

1421/1

TR1T/00126075/1

 

1425

KW 37437

 

1428

 

1431

TR1T/00107966/5

 

1436/3

KW 76903

 

1436/4

KW 78338

 

1438

TR1T/00017422/2

 

1439

KW 74961

 

1441/5

KW 34965

 

1443

KW 90143

 

1444/5

TR1T/00100126/6

 

1519/4

TR1T/00011285/7

 

1522

KW 65318

 

1523/4

TR1T/00053657/2

 

1523/5

TR1T/00053657/2

 

1523/6

TR1T/00053657/2

 

1524/11

TR1T/00050256/0

 

1524/3

TR1T/00149434/3

 

1524/5

TR1T/00050256/0

 

1524/6

TR1T/00050256/0

 

1524/7

TR1T/00050256/0

 

1524/8

TR1T/00050256/0

 

1524/9

TR1T/00050256/0

 

1526/5

 

1552

TR1T/00141531/7

 

1553

TR1T/00011285/7

 

1566

TR1T/00039267/7

 

1568

TR1T/00149482/4

 

1569

TR1T/00149470/7

 

1571/4

TR1T/00007168/0

 

1572/2

KW 107673

 

1576/2

KW 40952

 

1577/1

KW 40958

 

1578/2

 

188/2

TR1T/00082397/3

 

500/4

KW 50590

 

501/6

 

502

KW 89553

 

503

KW 60427

 

504

TR1T/00089600/9

 

505/1

TR1T/00127545/4

 

505/3

KW 58955

 

505/4

TR1T/00141792/4

 

506/1

TR1T/00127545/4

 

506/3

KW 72309

 

506/4

TR1T/00141788/3

 

507/1

TR1T/00130039/8

 

507/3

KW 94333

 

507/4

TR1T/00141790/0

 

508

KW 59206

 

509

TR1T/00044676/5

 

510

KW 34228

KW 45574

 

511

 

524

TR1T/00037875/8

 

525

TR1T/00082397/3

 

528

 

529

TR1T/00037875/8

 

531

 

533

TR1T/00074989/1

 

534

TR1T/00062228/2

 

535

TR1T/00137613/5

 

536/4

KW 3538

 

536/6

KW 3538

 

537

TR1T/00137613/5

 

538

TR1T/00074989/1

 

539

TR1T/00062228/2

 

540/2

KW 3538

 

541

 

542

KW 42830

 

543

 

544

TR1T/00096329/7

 

545/3

 

556

KW 34228

KW 45574

 

557

 

558

TR1T/00096329/7

 

559

 

575

 

576

KW 47581

 

577

TR1T/00141575/7

jednostka ewidencyjna Skrzyszów

obręb ewidencyjny

Ładna (0001)

lp.

nr działki

księga wieczysta

 

353

TR1T/00089388/6

 

428/1

TR1T/00107839/6

 

429/1

TR1T/00062673/6

 

431/1

TRT1T/00046590/2

 

431/8

TR1T/00038021/4

 

432/1

TR1T/00094454/8

 

433

TR1T/00072108/8

 

434/10

TR1T/00124098/4

 

435/3

TR1T/00072108/8

 

435/5

TR1T/00101823/9

 

435/6

KW 69320

 

435/7

KW 101821

 

435/8

KW 101822

 

435/9

TR1T/00101823/9

 

436

 

437

 

439

TR1T/00072108/8

 

440/1

TR1T/00023968/6

 

440/2

TR1T/00023968/6

 

441/7

TR1T/00055755/3

 

470/1

TR1T/00023968/6

 

470/3

TR1T/00023968/6

 

470/4

TR1T/00023968/6

 

470/6

TR1T/00023968/6

 

470/7

TR1T/00023968/6

 

471/1

TR1T/00079139/3

 

471/3

KW 122146

 

471/4

TR1T/00137112/3

 

494/5

TR1T/00023968/6

 

494/6

 

494/7

 

524/1

TR1T/00084161/4

 

525

TR1T/00024759/5

 

526/2

TR1T/00151131/6

 

527/2

TR1T/00049915/8

 

528/1

 

528/2

TR1T/00042697/4

 

530

TR1T/00074118/5

 

531/1

TR1T/00103370/2

 

532/4

TR1T/00103401/9

 

533/1

TR1T/00143979/3

 

534

TR1T/00152536/2

 

535

TR1T/00074119/2

 

550

TR1T/00057609/9

 

551

TR1T/00064586/3

 

557

TR1T/00064586/3

 

559

TR1T/00087875/3

 

560/6

TR1T/00083783/3

 

561

TR1T/00108117/6

 

562

TR1T/00123428/0

 

564/4

TR1T/00098441/2

 

565/7

TR1T/00122738/9

 

566/5

TR1T/00041974/3

 

567/7

TR1T/00098771/4

 

573

TR1T/00092288/9

 

574

TR1T/00134002/8

 

576/5

TR1T/00097189/0

 

577

TR1T/00030283/2

 

581/1

TR1T/00047547/3

jednostka ewidencyjna Skrzyszów

obręb ewidencyjny

Pogórska Wola (0003)

   

lp.

nr działki

księga wieczysta

 

1038/2

TR1T/00095117/1

 

1040

TR1T/00119789/7

 

1041

TR1T/0046765/0

 

1044

TR1T/00129916/0

 

1045

TR1T/00129916/0

 

1046

 

1058/26

TR1T/00095117/1

 

1059/2

KW 46025

 

1059/5

KW 74771

 

1059/6

KW 74771

 

1060/3

KW 66651

 

1061/2

KW 66651

 

1075/13

 

1075/34

TR1T/00042196/2

 

1075/35

TR1T/00046103/2

 

1077

KW 96540

 

1078/1

 

1079

TR1T/00128845/4

 

1081

TR1T/00069371/8

 

1083/3

TR1T/00046103/2

 

1083/4

TR1T/00042196/2

 

1083/5

TR1T/00046102/5

 

1267/3

KW 51970

 

1268/3

KW 51888

 

1270/3

TR1T/00140479/7

 

1270/4

KW 31472

 

1273/1

TR1T/00140479/7

 

1273/2

TR1T/00140479/7

 

1273/3

TR1T/00146957/4

 

1274

TR1T/00031461/1

 

1275/2

TR1T/00096874/2

 

1276/4

TR1T/00141185/6

 

1277

TR1T/00052133/6

 

1279

KW 46930

 

1280

KW 31471

 

2067/15

TR1T/00145995/5

 

2266/23

TR1T/00140479/7

 

2266/26

TR1T/00133261/4

 

2266/31

TR1T/00037744/1

 

2266/33

TR1T/00037744/1

 

2271/1

KW 48998

 

2271/2

KW 63571

 

2276

KW 31471

 

2823/1

TR1T/00046103/2

 

2823/2

TR1T/00141914/6

 

2823/3

TR1T/00046102/5

 

2832

 

2833

jednostka ewidencyjna Tarnów

obręb ewidencyjny

Wola Rzędzińska (0011)

 

lp.

nr działki

księga wieczysta

 

4311

 

2812

TR1T/00100494/6

 

2959

KW 118095

 

2960

 

2963

KW 121309

 

2965/10

 

3075/3

 

3076/1

KW 88769

 

3096/1

 

3097/1

 

3108/1

KW 50949

 

3108/2

KW 50949

 

3109

KW 49371

 

3110/1

KW 3593

 

3112/14

KW 96141

 

3114/20

TR1T/00148525/1

 

3114/7

TR1T/00100494/6

 

3115

KW 1522

 

3117

 

3188/3

 

3188/8

 

3223/1

TR1T/00071448/6

 

3224/3

TR1T/00154268/6

 

3225/3

 

3230/1

KW 65691

 

3231/6

KW 65690

 

3232/6

KW 98319

 

3233/7

KW 91600

 

3243

 

3244

 

3245/1

KW 17845

 

3248/1

TR1T/00091600/6

 

3249/7

KW 48125

 

3258

KW 48371

 

3259

KW 57061

 

3260/1

KW 48371

 

3261

TR1T/00153296/4

 

3262/1

KW 72903

 

3264/4

KW 38434

 

3265

TR1T/00049546/0

 

3266

KW 94808

 

3276

KW 36785

 

3278

KW 68657

 

3280

KW 33842

 

3281

 

3282

 

3283/1

 

3283/2

 

3284/6

TR1T/00053918/0

 

3285/11

TR1T/00053602/2

 

3285/8

TR1T/00118371/7

 

3286/6

TR1T/00087780/0

 

3522

KW 62935

 

3523

 

3524

 

3525

KW 121309

 

3526

 

3527

 

3528/1

 

3528/6

TR1T/00152238/3

 

3560/2

KW 70314

 

3561

 

3562

TR1T/00055921/8

 

3563

KW 73094

 

3572

 

3575

 

3578/12

KW 47637

 

3578/4

KW 48125

 

3579

KW 54670

 

3580

KW 41121

 

3583

KW 40013

 

3587/2

KW 51729

 

3588

 

3590

KW 51730

 

3591

KW 51731

 

3592

KW 51730

 

3594/5

 

3595/2

 

3596/3

KW 50618

 

3597

KW 83052

 

3601

 

3604

TR1T/00092158/9

 

3605

 

3607

 

3614

 

3618

KW 58554

 

3619

 

3620

KW 89060

 

3621

 

3622

 

3626/13

TR1T/00134049/9

 

3626/14

TR1T/00134049/9

 

3626/15

TR1T/00134049/9

 

3628

TR1T/00045903/3

 

3629

 

3630/3

TR1T/00134077/4

 

3642

KW 55368

 

3643

 

3957

 

4052

 

4053

 

4054

 

4072

 

4073

 

4074

 

4157/1

 

4157/2

 

4159

 

4171

 

4172

 

4173

TR1T/00134077/4

 

4174

 

4178/1

TR1T/00134049/9

 

4178/2

TR1T/00134049/9

 

4179/1

 

4179/2

 

4179/3

 

4179/4

 

4179/5

 

4180

TR1T/00134049/9

 

4181

 

4182

 

4183

KW 89059

 

4184

KW 89059

 

4185

 

4186

KW 89060

 

4187

KW 89060

 

4188

 

4190

KW 58554

 

4191

 

4192

KW 58554

 

4276

KW 43525

 

4307

 

4314

 

4321

 

4325

 

4329/1

 

474/5

TR1T/00017914/8

 

5249

jednostka ewidencyjna

Żabno – obszar wiejski

obręb ewidencyjny

Sieradza (0020)

   

lp.

nr działki

księga wieczysta

 

1144

 

437

KW 27667

 

438

KW 44485

 

439

KW 44485

 

440

TR1D/00049142/3

 

441

jednostka ewidencyjna

Żabno – obszar wiejski

obręb ewidencyjny Kłyż (0009)

lp.

nr działki

księga wieczysta

 

108/1

KW 14994

 

109/1

TR1D/00009642/6

 

110/1

 

111/1

KW 9005

 

112/1

 

113/1

KW 2948

 

 

 

POWIAT DĄBROWSKI

jednostka ewidencyjna

Dąbrowa Tarnowska – miasto

obręb ewidencyjny

Bagienica (0002)

lp.

nr działki

księga wieczysta

 

854

 

855

KW 61515

jednostka ewidencyjna Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski

obręb ewidencyjny

Laskówka Chorąska (0005)

lp.

nr działki

księga wieczysta

 

156

KW 56170

 

157/1

KW 48038

 

158/1

KW 48038

 

159

KW 55152

 

161

TR1D/00071859/5

 

162

KW 57618

 

164

TR1D/00067037/6

 

166

TR1D/00076493/6

 

167/3

KW 46477

 

168/1

TR1D/00076146/9

 

170/1

 

170/2

KW 54652

 

171

TR1D/00035322/8

 

173

KW 29379

 

174

TR1D/00076146/9

 

177

KW 38165

 

178/1

TR1D/00074986/5

 

179

 

180

KW 31943

 

181

KW 30266

 

182

KW 48550

 

186

TR1D/00056881/7

 

187/1

KW 53086

 

187/2

KW 53087

 

188

TR1D/00029561/0

 

190

KW 45179

 

191

KW 40375

 

192

KW 40330

 

196/2

TR1D/00065607/9

 

196/4

 

197

 

39

TR1D/00067452/1

 

544

 

546

KW64703

 

547

TR1D/00029525/6

 

548

TR1D/00029525/6

 

549

KW 31792

 

550/3

KW 31792

 

551/1

TR1D/00065606/2

 

551/2

TR1D/00052034/7

 

553/1

TR1D/00065606/2

 

553/2

TR1D/00052034/7

 

554

TR1D/00052034/7

 

562/1

TR1D/00065606/2

 

562/2

TR1D/00052034/7

 

563

TR1D/00031792/5

 

565/4

KW 28616

 

566

TR1D/00029525/6

 

567/5

TR1D/00068605/6

 

567/6

KW 50843

 

568/1

 

572/1

TR1D/00044229/2

 

573

TR1D/00032746/5

 

574

KW 36662

 

575/1

KW 26880

 

581

 

582

 

66/1

 

83/1

TR1D/00071550/9

 

84/1

TR1D/00071550/9

 

85/1

TR1D/00071550/9

 

86/1

TR1D/00071550/9

 

87

TR1D/00070999/1

 

88

TR1D/00071550/9

 

90

TR1D/00045863/5

 

92

TR1D/00049836/5

 

94

TR1D/00049836/5

 

96

jednostka ewidencyjna Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski

obręb ewidencyjny

Morzychna (0012)

lp.

nr działki

księga wieczysta

 

131/1

 

132/1

 

133/3

TR1D/00075546/6

 

134

KW 29448

 

135

TR1D/00037852/6

 

136/3

KW 36207

 

137/1

TR1D/00029207/1

 

137/2

TR1D/00069129/2

 

138/1

KW 606

 

138/2

KW 606

 

139/1

KW 29206

 

139/2

KW 29206

 

174/3

KW 56720

 

174/4

KW 56990

 

174/5

KW 56721

 

174/6

KW 56991

 

175

KW 36767

 

176

KW 56990

 

177

 

178

 

179

TR1D/00029364/9

 

180

 

181

KW 56279

 

197/1

TR1D/00062765/3

 

197/2

TR1D/00033820/5

 

207

 

208

 

215

TR1D/00051735/4

 

216

KW 36991

 

217

TR1D/00071222/1

 

218

TR1D/00076455/8

 

220

KW 38107

 

221/1

 

241

 

242

KW 65144

 

243

KW 65144

 

244

 

245

TR1D/00054393/5

 

248/1

TR1D/00053352/9

 

248/2

KW 33189

 

252

KW 63166

 

253

KW 32862

 

254

TR1D/00067515/1

 

256

KW 63367

 

260

 

266

TR1D/00074509/8

 

271

TR1D/00033810/2

 

273

TR1D/00062765/3

 

41

 

42

KW 52399

 

43

KW 12675

 

44/1

TR1D/00033964/6

 

56/3

KW 50525

 

58

KW 15698l 24098

 

59/1

TR1D/00073584/0

jednostka ewidencyjna Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski

obręb ewidencyjny

Żelazówka (0011)

lp.

nr działki

księga wieczysta

 

18/2

KW 47853

 

19

KW 29073

 

20

KW 34887

 

235

KW 166 Ż

 

275

 

31/4

 

31/5

 

31/6

 

31/7

 

31/8

 

318

 

319/1

KW 23382

 

319/2

KW 51763

 

320

KW 43689

 

321

KW 33720

 

325

KW 25257

 

326

TR1D/00069273/6

 

327

KW 28686

 

328

KW 51587

 

329

 

333

TR1D/00075757/8

 

334

KW 909

 

335/2

KW 909

 

336

TR1D/00075758/5

 

337

TR1D/00051750/5

 

344

KW 53734

 

345

TR1D/00073005/8

 

346/1

TR1D/00073005/8

 

346/2

TR1D/00073005/8

 

346/2

TR1D/00073005/8

 

347

 

348

KW 49054

 

349

 

351/1

KW 37693

 

351/2

KW 37693

 

351/3

KW 37693

 

352

TR1D/00064998/9

 

353

KW 30027

 

354

 

367

 

42

KW 29183

 

43

KW 34162

 

44

KW 22646

 

45/1

 

45/3

 

46

KW 45380

 

47

KW 53733

 

48

KW 22649, 28822, 680, 14305

 

49

KW 22649, 28822, 680, 14305

 

50

KW 12723

 

51

KW 12723

 

52

KW 3588

 

53

KW 11452

 

54

KW 37662

 

56

KW 18472

 

57

KW 22649, 28822, 680, 14305

 

58

KW 22649, 28822, 680, 14305

 

59

 

60

KW 34887

 

61

KW 64190

 

62

jednostka ewidencyjna Gręboszów

obręb ewidencyjny

Biskupice (0003)

lp.

nr działki

księga wieczysta

 

61

KW 54997

 

10

KW 44427

 

11

TR1D/00048414/4

 

12

KW 44427

 

13

TR1D/00003467/3

 

14

 

144

TR1D/0067179/3

 

145

KW 30818 A

 

146

TR1D/00003467/3

 

147

TR1D/00034796/4

 

149

TR1D/00030018/9

 

15

 

16

 

20

 

431

TR1D/00067750/0

 

432

TR1D/003400/6

 

6

KW 3462

 

61

KW 54997

 

62

KW 54997

 

63

KW 9410

 

64

 

65

KW 30818 A

 

66

KW 35184

 

7

KW 3463

 

70

KW 32752

 

71

TR1D/00034194/4

 

72

KW 65420

 

75/1

TR1D/00048414/4

 

8

KW 3464

 

9

TR1D/00030343/6

jednostka ewidencyjna Gręboszów

obręb ewidencyjny

Gręboszów (0001)

lp.

nr działki

księga wieczysta

 

317

KW 18184

 

318

KW 13495

 

319/2

KW 38973

 

846/1

TR1D/00067450/7

 

851

TR1D/00117828/3

jednostka ewidencyjna Gręboszów

obręb ewidencyjny Lubiczko (0008)

lp.

nr działki

księga wieczysta

 

342

TR1D/00044239/5

 

10

KW 26972

 

11

TR1D/00024161/1

 

126

TR1D/00044239/5

 

343

 

344

KW 33531

 

345

KW 33531

 

346

KW 32574, 20101

 

347/1

TR1D/00073313/0

 

348/2

TR1D/00073313/0

 

349

TR1D/00028036/4

 

350

TR1D/00028003/4

 

351

TR1D/00074666/6

 

352

KW 34678

 

38

 

39

KW 37592, 10932, 22899, 26523

 

4

TR1D/00046683/6

 

40

TR1D/00028036/4

 

41

 

418

TR1D/00063347/4

 

419

TR1D/00027751/5

 

420

KW 53469

 

421

KW 37581, 37592

 

422

KW 64371

 

43

TR1D/00036803/1

 

44

TR1D/00019514/3

 

442

KW .14134

 

443

KW 13962

 

444

TR1D/00063347/4

 

445

TR1D/00063347/4

 

446

 

447

KW 11931, 40425

 

448

KW 14364

 

449

TR1D/00063347/4

 

45

TR1D/00065055/4

 

450

KW 15637

 

451

KW 18818

 

452

KW 32181, 36407

 

453

 

454

TR1D/00073680/3

 

455

TR1D/00054127/0

 

456

TR1D/00063347/4

 

457

TR1D/00063347/4

 

458

TR1D/00063347/4

 

46

KW 25010

 

471

 

484

TR1D/00044239/5

 

490

KW 46734

 

491

 

492

KW 37581, 37592

 

493

TR1D/00074659/4

 

494

 

495

KW 27110

 

496

TR1D/00033886/5

 

497

KW 18231

 

498

 

499

 

5

TR1D/00046683/6

 

500

KW 33684

 

574

KW 17487

 

581

 

582

KW 46733

 

583

KW 33684

 

585

KW 33030

 

586

TR1D/00035731/8

 

587

TR1D/00035731/8

 

588

KW 36624

 

589

 

6

KW 63539

 

605

 

7

TR1D/00024161/1

 

8

 

9

KW 43917, 43918

jednostka ewidencyjna Gręboszów

obręb ewidencyjny

Ujście Jezuickie (0010)

lp.

nr działki

księga wieczysta

 

141/1

KW 15025

 

141/2

KW 15025

 

141/3

KW 18677

 

141/4

KW 18677

 

141/5

KW 18677

 

142

TR1D/00057632/4

 

147

TR1D/00047793/7

 

158/2

KW 40542

 

159

KW 24009

 

160

KW 38872

 

161

KW 24009

 

162

KW 19833

 

181

KW 54995

 

182

KW 57447

 

183

KW 64429

 

184

KW 31389

 

202

TR1D/00047793/7

 

246

 

247

TR1D/00017517/0

 

249

TR1D/00040371/4

 

250

TR1D/00040371/4

 

251

TR1D/00040371/4

 

252

 

253

TR1D/00068443/2

 

254

KW 3477, 19409

 

255

 

256

TR1D/00068443/2

 

257

TR1D/00017517/0

 

258

KW 64470

 

259

 

260

 

261

 

262

KW 55133

 

263

KW 44820

 

264

KW 36121, 40998

 

265

KW 35063

 

266

KW 45087

 

267

TR1D/00068407/8

 

268

TR1D/00068407/8

 

269

TR1D/00068407/8

 

270

KW 56491

 

272

 

274

TR1D/00027188/7

 

275

KW 19533

 

276

KW 47497

 

277

TR1D/00027188/7

 

278

KW 19533

 

279

KW 45461

 

281

KW 47497

 

282

KW 64470

 

316

KW 37531

 

317

KW 26694

 

320

KW 24009

 

321

KW 30544

 

322

 

326

KW 13756

 

329

TR1D/00027187/0

 

330

 

331

KW 53708

 

366/1

TR1D/00047793/7

 

386/2

TR1D/00040371/4

 

386/3

TR1D/00040371/4

 

390

KW 12454

 

391

KW 37531

 

392

TR1D/00069490/3

 

393

TR1D/00028133/4

 

394

TR1D/00028133/4

 

395

TR1D/00019009/0

 

396

KW 19007

 

397

KW 25255

 

398

KW 26693

 

399

KW 27461

 

400

KW 13756

 

401

KW 27461

 

402

TR1D/00027188/7

 

432

KW 24356

 

433

KW 352 Ż

 

435

TR1D/00064415/9

 

436

TR1D/00047793/7

 

437

 

438

TR1D/00068407/8

 

439

KW 35147

 

440

KW 2706

 

442

KW 4876

 

443

TR1D/00064415/9

 

445

TR1D/00064415/9

 

447

KW 26576

 

448/2

KW 47793

 

449

KW 26576

 

451

 

452

TR1D/00067433/2

 

453

KW 56491

 

454

TR1D/00019009/0

 

455

TR1D/00019009/0

 

456

 

457

TR1D/00019009/0

 

458

TR1D/00019009/0

 

459

 

460

KW 66621

 

462

KW 52996

 

468

TR1D/00026596/3

 

469

TR1D/00064415/9

 

470

TR1D/00064415/9

 

473/1

 

474/1

 

507

 

508

 

509

KW 20362, 44736

 

510

KW 64479

 

511

KW 29865

 

512

KW 57200

 

513

TR1D/00068407/8

 

516

KW 57200

 

517

KW 57200

 

519

KW 57200

 

520

 

521

 

531

TR1D/00026596/3

 

532

KW 52995

 

533

KW 4876

 

534

KW 39712

 

535

TR1D/00032182/3

 

536

TR1D/00026596/3

 

537

TR1D/00026596/3

 

538/1

KW 12698

 

539/1

 

540

KW 3477, 19409

 

541

KW 27465

 

542

KW 13209

 

543

KW 17538

 

566

TR1D/00047793/7

jednostka ewidencyjna Gręboszów

obręb ewidencyjny

Żelichów (0015)

lp.

nr działki

księga wieczysta

 

215/2

 

218

KW 29099

 

219

KW 19379

 

220

TR1D/00076334/4

 

221

KW 33815, 33816

 

224

 

230

 

231

 

232

 

233

KW 40023

 

234

KW 30164

 

235

TR1D/00005889/1

 

236

 

237

KW 29824

 

238

KW 32242, 4258

 

239

KW 33685

 

240

KW 19457

 

241

KW 17569

 

242

KW 14232

 

243

 

244

KW 709 Ż

 

245

TR1D/00030312/0

 

246

KW 55777

 

247

KW 16159

 

248

 

249

KW 32180

 

250

TR1D/00036221/7

 

251

KW 43912

 

299

TR1D/00070632/1

 

300

KW 15972

 

301

TR1D/00015956/5

 

302

TR1D/00005889/1

 

303

TR1D/00006249/0

 

304

KW 17061

 

305

TR1D/00070632/1

 

306

TR1D/00071435/7

 

307

KW 10198

 

308

KW 40658

 

309

KW 15972

 

310

KW 34411

 

311

KW 16158

 

415

KW 22558

 

416

KW 34739

 

417

KW 35320

 

418

KW 33249

 

419

TR1D/00062075/9

 

420

TR1D/00048417/5

 

421

TR1D/00004640/7

 

422

TR1D/00046035/9

 

424

KW 40466

 

425

KW 18779

 

429

KW 34739

 

430

KW 51091

 

432

KW 17376

 

433

TR1D/00029786/3

 

460/1

TR1D/00029787/0

 

460/26

 

460/66

 

579

TR1D/00048417/5

 

588

KW 2685

 

589

KW 16177

 

590

TR1D/00048417/5

 

599

TR1D/00062075/9

 

600

TR1D/00063108/7

 

601

KW 16177

 

632

KW 30797

 

633/1

KW 17376

 

633/2

 

634

KW 56340

 

635

TR1D/00034048/6

 

639

KW 33815, 33816

 

641

TR1D/00004640/7

 

642

KW 6244, 29787

 

643

KW 38950

 

644

KW 56188

 

645

KW 56188

 

646

TR1D/00017350/1

 

647

TR1D/00017350/1

 

648

KW 34817

 

649

TR1D/00030293/0

 

650

TR1D/00017350/1

 

651

TR1D/00029250/7

 

652

TR1D/00029250/7

 

653

TR1D/00022320/0

 

654

TR1D/00029239/4

 

655

TR1D/00029158/2

 

656

TR1D/00044854/2

 

657

TR1D/00004640/7

 

658/2

KW 10198

 

658/3

 

658/4

KW 10199

 

659/3

TR1D/00037479/7

 

659/4

 

659/5

 

659/6

TR1D/00071244/2

 

660/1

KW 14958

 

660/2

KW 14958

 

665/1

TR1D/00029158/2

 

665/2

TR1D/00029158/2

 

666/1

TR1D/00067531/9

 

667/1

KW 9641

 

668/1

 

669/1

TR1D/00038949/0

 

670/1

KW 30293

 

671/1

KW 14958

 

672/1

 

677/1

KW 4636

 

678

TR1D/00004623/2

 

689

TR1D/00048417/5

 

690/1

TR1D/00014825/1

 

690/2

TR1D/00071244/1

 

712

KW 31529

 

713

KW 7171

 

714

KW 40017

 

715

KW 42815

 

716/1

TR1D/00069046/6

 

717

KW 50688

 

718

TR1D/00022320/0

 

719

KW 18723

 

720

KW 10539, 34226

 

721

KW 10539, 34226

 

722

KW 10538

 

723

KW 17376

 

725

jednostka ewidencyjna Olesno

obręb ewidencyjny

Ćwików (0003)

lp.

nr działki

księga wieczysta

 

11

KW 14677

 

12/2

KW 50 388

 

12/3

KW 18735

 

13/1

KW 40083

 

13/2

KW 40083

 

14/2

TR1D/00061560/9

 

14/3

TR1D/00061560/9

 

14/4

TR1D/00061560/9

 

23

KW 52541

 

24

TR1D/00071616/0

 

25/1

KW 1265

 

25/2

KW 1265

 

26/1

KW 19598, 18735

 

26/2

 

67/1

 

8

TR1D/00033638/2

 

9

jednostka ewidencyjna Olesno

obręb ewidencyjny Niwki (0006)

lp.

nr działki

księga wieczysta

 

10

TR1D/00033328/6

 

11

TR1D/00067528/5

 

12

KW 34332

 

13

KW 25002

 

14

KW 21504

 

15

KW 29096

 

16

TR1D/00067260/8

 

17

TR1D/00046912/1

 

18

TR1D/00034211/0

 

19

KW 22069

 

20

KW 24916

 

200/2

KW 342 Ż

 

200/3

KW 23257

 

66/1

TR1D/00068663/0

 

67

KW 16418

 

68

TR1D/00067260/8

 

69

TR1D/00068663/0

 

70

TR1D/00053600/3

 

71/4

KW 66674

 

71/5

KW 35671

 

73

 

74

KW 19267

 

75/3

 

78

KW 54310

 

80

TR1D/00051107/3

 

83

KW 32717

jednostka ewidencyjna Olesno

obręb ewidencyjny Olesno (0001)

lp.

nr działki

księga wieczysta

 

177

TR1D/00028861/6

 

184

 

185

TR1D/00034842/2

 

186

KW 38747

 

188

KW 38747

 

190

KW 29749

 

193/1

KW 40082

 

193/4

 

194

 

195

KW 45952

 

201

KW 15176

 

202

KW 15176

 

205

KW 37105

 

207

KW 64550

 

210/1

TR1D/00028772/5

 

214

 

216

TR1D/00045019/4

 

217

KW 23735

 

218

KW 34239

 

219

TR1D/00028772/5

 

221

TR1D/00037684/7

 

222

KW 31114

 

226

KW 32868

 

228

TR1D/00037780/0

 

229

TR1D/00030917/1

 

231/1

KW 52482

 

233

TR1D/00028772/5

 

235

KW 7531

 

236

KW 38706, 4948

 

238

KW 1049

 

239

KW 29828

 

240

KW 29195

 

242/2

KW 46232

 

243

TR1D/00038062/8

 

244

 

247/1

KW 43201

 

248/1

KW 7678

 

248/2

TR1D/00071119/6

 

249

TR1D/00071119/6

 

250/3

TR1D/00030464/0

 

251/2

TR1D/00030464/0

 

252/2

TR1D/00030464/0

 

253

TR1D/00037612/2

 

255

 

256

TR1D/00073321/9

 

257/2

 

258

 

259

TR1D/00036634/5

 

260/2

TR1D/00036634/5

 

260/3

TR1D/00036634/5

 

261/2

KW 46677

 

262/1

TR1D/00070213/8

 

263/1

TR1D/00037667/2

 

264

KW 65544

 

267

KW 34938

 

268

 

270/1

KW 32734

 

271/2

KW 34080

 

272/2

KW 56637

 

274

KW 56477

 

275/1

KW 8969

 

278/2

KW 43144

 

278/6

TR1D/00038908/1

 

279/1

TR1D/00016904/3

 

281

TR1D/00018865/1

 

282

KW 17757

 

283

KW 61889

 

284

KW 22684

 

287/1

TR1D/00018625/7

 

288

TR1D/00069175/9

 

289

KW 17075

 

290/4

KW 50841

 

291

KW 22633

 

553/4

KW 30061

 

555/4

KW 32143

 

559

KW 43893

 

560

KW 17677

 

561/1

TR1D/00044263/2

 

561/2

TR1D/00044418/4

 

562/2

KW 43893

 

568

TR1D/00033003/2

 

569/1

 

583/1

 

583/2

 

584/2

TR1D/00026428/5

 

584/6

TR1D/00026428/5

 

586

TR1D/00028861

 

587/1

KW 4286

 

587/2

KW 53256

 

591/1

KW 52179

 

592/2

TR1D/00035428/1

 

593/1

TR1D/00035428/1

 

594

TR1D/00012804/4

 

595/2

KW 48602

 

599

TR1D/00055151/4

 

600/2

KW 25250

 

601/2

KW 32423

 

603

 

606

KW 65687

 

607

KW 65766

 

608/4

TR1D/00067834/3

 

609

TR1D/00053269/0

 

613

 

614

KW 22633

 

615/1

KW 50842

 

622

TR1D/00010600/0

 

623

KW 12807

 

624/1

TR1D/00010599/9

 

624/2

TR1D/00067063/7

 

674

 

684

KW 36229

 

686

KW 61425

 

687/6

TR1D/00037156/7

 

688/2

KW 56518

 

689/1

TR1D/00016058/7

 

690

KW 32735

 

699/20

KW 36229

 

719

KW 40092

 

720/1

TR1D/00028861/6

 

721

KW 51673

 

722

KW 40092

 

725

KW 19264

 

728

KW 29175

 

729

KW 39095

 

730

TR1D/00074256/9

 

732

TR1D/00035380/2

 

746/4

 

763/1

KW 34720

 

764/10

KW 53264

 

764/9

TR1D/00038420/6

 

765/18

TR1D/00073019/9

 

851/3

KW18325

 

851/4

KW18325

 

851/5

KW18325

 

852

KW 61816

 

853

KW 13539

 

854/1

KW 48325

 

854/2

KW 32984

 

855/3

KW 6914

 

859

 

861

KW 56292

 

866

AWZ 211/76

 

871

KW 64629

 

881

TR1D/00028861

 

885

TR1D/00066233/3

 

886

 

899

KW 36048

jednostka ewidencyjna Olesno

obręb ewidencyjny

Oleśnica (0007)

lp.

nr działki

księga wieczysta

 

185

TR1D/00039298/8

 

186/1

TR1D/00069482/4

 

186/2

 

204/1

KW 39217

 

204/2

 

205/1

 

205/2

 

206/4

KW 33061

 

206/6

 

206/7

 

206/8

KW 33061

 

206/9

 

208/1

KW 17355

 

208/3

KW 61433

 

208/4

KW 61432

 

219

KW 57341

 

220/1

TR1D/00022555/6

 

221/1

KW 45634

 

227/8

TR1D/00029210/5

 

290/6

KW 56283

 

293/2

TR1D/00030428/6

 

294

KW 61496

 

295

 

296

KW 24131

 

303/1

TR1D/00040100/4

 

303/2

TR1D/00040100/4

 

304/3

KW 50374

 

304/4

TR1D/00032517/1

 

305/1

 

305/2

TR1D/00070193/1

 

313/1

KW 30428

 

313/3

KW 38027

 

331/1

KW 37750

 

331/2

 

425

 

427/2

 

429

TR1D/00073105/9

 

54/2

KW 10573

 

58

KW 17395

 

59/2

KW 524

 

60/1

TR1D/00068494/4

 

60/2

TR1D/00068494/4

 

63/1

 

63/2

KW 11810

jednostka ewidencyjna Olesno

obręb ewidencyjny

Pilcza Żelichowska (0008)

lp.

nr działki

księga wieczysta

 

214

KW 37082

 

215

AWZ 84/76

 

229

TR1D/00029436/5

 

230

 

231

KW 42745

 

232

 

236/1

KW 16090

 

237

TR1D/00023189/3

 

238/3

KW 33681

 

242

KW 25580

 

243/5

KW 20610

 

244

TR1D/00040078/0

 

251

KW 9008

 

336

 

339/2

TR1D/00042851/7

 

340/2

KW 19999

 

36/2

 

36/3

 

36/4

 

37/2

KW 61524

 

38/1

TR1D/00043298/9

 

39

TR1D/00067527/8

 

53

TR1D/00067527/8

jednostka ewidencyjna Olesno

obręb ewidencyjny

Swarzów (0010)

lp.

nr działki

księga wieczysta

 

182

TR1D/00067280/4

 

207

 

272

KW 66432

 

274/2

KW 45582

 

274/5

TR1D/00021072/9

 

274/6

TR1D/00000504/4

 

28

 

366/1

KW 13095

 

366/2

KW 27126

 

366/3

KW 27126

 

367

 

368/1

KW 13095

 

368/2

KW 27126

 

369/1

KW 13095

 

369/2

KW 27126

 

370/3

KW 13095

 

370/4

TR1D/00073605/4

 

370/5

TR1D/00025683/3

 

370/6

TR1D/00062747/1

 

371/1

KW 13095

 

371/2

TR1D/00000504/4

 

371/3

TR1D/00000504/4

 

372/2

TR1D/00025683/3

 

372/3

KW 13095

 

372/4

TR1D/00073605/4

 

374/4

KW 13095

 

374/5

KW 3007

 

374/7

KW 3007

 

374/8

TR1D/00075962/8

 

375

TR1D/00075962/8

 

377/4

KW 13095

 

377/5

KW 65633

 

377/6

KW 65633

 

378/1

TR1D/00055052/0

 

378/2

TR1D/00016942/1

 

379/4

KW 13095

 

379/5

KW 66329

 

379/6

KW 66329

 

381

KW 44583

 

382/2

KW 35345

 

383

KW 46119

 

390

KW 50000

 

391

KW 44583

 

395

KW 66651

 

396

KW 30000

 

397

KW 54389

 

398

TR1D/00073577/8

 

583

KW 63258

 

585

KW 35297

 

587

KW 4497

 

588

KW 37527

 

589

TR1D/00028389/3

 

590

TR1D/00000504/4

 

598

 

600

KW 52806

 

601

KW 15420

 

603/1

KW 49694

 

603/2

TR1D/00070485/5

 

604

 

605

 

607

KW 34084

 

608

TR1D/00069520/3

 

610

 

611

TR1D/00040767/7

 

612/2

TR1D/00069591/1

 

613

KW 38824

 

614

TR1D/00040767/7

 

616

KW 62437

 

617

KW 63258

 

619

KW 35297

 

620

KW 37527

jednostka ewidencyjna Olesno

obręb ewidencyjny

Zalipie (0012)

lp.

nr działki

księga wieczysta

 

1000

KW 20882

 

1001

TR1D/00068776/5

 

1002

KW 4588

 

1035/1

KW 63949

 

1036/1

KW 42793

 

1036/2

TR1D/00052354/6

 

1037/1

KW 5954

 

1037/2

 

1038/1

KW 21755

 

1038/2

TR1D/00052354/6

 

1039/1

KW 7582

 

1040/1

TR1D/00071287/4

 

1044

AWZ 136/46

 

1045

TR1D/00064004/5

 

1081

KW 46575

 

1088/1

TR1D/00012801/3

 

1088/3

TR1D/00045017/0

 

219

 

412

TR1D/00067526/1

 

44

TR1D/00067526/1

 

822/1

TR1D/00039703/1

 

823/1

KW 20223

 

824/1

 

825/1

TR1D/00029563/4

 

825/2

KW 29450

 

826

KW 35424

 

827/1

KW 44341

 

882

TR1D/00064004/5

 

884

KW 33693

 

885

KW 16162

 

886

KW 15535

 

887

TR1D/00023122/9

 

897

TR1D/00052354/6

 

898/1

KW 11800

 

899/1

KW 27607

 

899/2

TR1D/00052354/6

 

900/1

KW 284Ż

 

900/2

KW 284Ż

 

901/1

KW 23133

 

909

KW 48812

 

959

KW 29132

 

960

TR1D/00034387/4

 

961

TR1D/00049819/0

 

962

TR1D/00033449/0

 

963

KW 20304

 

969

TR1D/00052354/6

 

970

KW 23479

 

971

KW 30008

 

972

KW 47206

 

973

KW 22662

 

974/1

TR1D/00064835/9

 

975

KW 28872

 

986

TR1D/00052354/6

 

991

KW 57230

 

992

KW 17675

 

993

KW 38593

 

994

KW 3060

 

996

TR1D/00044092/2

 

998

KW 18736

 

999

KW 30015

 

 

Wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę zawiera również wniosek o wycinkę drzew i krzewów.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 ze zmianami), nie wykracza poza teren objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Jednocześnie na podstawie art. 9 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 15 i 16 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,

Wojewoda Małopolski zawiadamia

o wydaniu 22 czerwca 2017 r. Postanowienia na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, nakładającego na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym w terminie do 30 listopada 2017 roku, w zakresie:

1. 4 egzemplarze projektu budowlanego dla inwestycji wskazanej we wniosku, sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – (Dz.U.2012.462 ze zm.), które winny zawierać:

a) stronę tytułową obejmującą spis zawartości wraz z numeracją stron wszystkich tomów projektu budowlanego z wykazem załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii, także specjalistycznych, oraz stosownie do potrzeb, oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 oraz wykaz wszystkich projektantów i sprawdzających opracowujących poszczególne części projektu budowlanego wraz z ich numerami uprawnień i podpisami;

b) numerację wszystkich stron i arkuszy stanowiących części projektu budowlanego (jednolita numeracja do całego projektu budowlanego) zgodną ze spisem zawartości projektu;

c) oprawienie projektu w sposób uniemożliwiający dekompletację w tomy obejmujące projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany;

d) odniesienie się w części opisowej projektu zagospodarowania terenu oraz projektów branżowych do warunków wynikających z zaleceń decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, pozwoleń wodnoprawnych i innych załączonych do projektu budowlanego uzgodnień;

2. sporządzenie projektu zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celów projektowych (zgodnych ze stanem faktycznym, w związku z podziałem działek o numerach: 45, 346 obr. Żelazówka, j. ewid. Dabrowa Tarnowska, 687/2 obr. Olesno, 208/2 obr. Oleśnica, j. ewid. Olesno) – uprawniony geodeta winien wkreślić podziały ww. działek;

3. doprowadzenie do zgodności oznaczenia zastosowanego przy skrzyżowaniu przedmiotowego gazociągu z rowem „Hybowy” – w części opisowej projektu budowlanego (Tom IIA Projekt architektoniczno-budowlany – część liniowa str. 19) występuje oznaczenie CR-22 na działce nr 722 obr. Olesno jedn. ewid. Olesno, natomiast na załączniku graficznym (rys. nr PB-Z1-TI-36) dla ww. działki występuje oznaczenie CR-21;

4. przedłożenie stosownych uzgodnień lub wyjaśnień w przypadku skrzyżowania przedmiotowego gazociągu z wodami płynącymi (Wp) (dotyczy to m. in. załącznika granicznego nr PB-Z1-TI-44);

5. wyjaśnienie w jednoznaczny i nie budzący wątpliwości sposób, jak został spełniony warunek, dotyczący odległości w jakiej nie mogą rosnąć drzewa od gazociągu, nałożony § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640). Wątpliwość organu budzą w szczególności rysunki projektu zagospodarowania terenu (PB-Z1-TI-3, PB-Z1-TI-4, PB-Z1-TI-11, PB-Z1-TI-14, PB-Z1-TI-15, PB-Z1-TI-21, PB-Z1-TI-22, PB-Z1-TI-33), na których uwidoczniono strefę kontrolowaną gazociągu, poza zakresem wniosku o pozwolenie na budowę, stanowiącym jednocześnie zakres pasa montażowego, w którym przewidziano wycinkę istniejących drzew i krzewów;

6. kompletne (posiadające swoje załączniki) uzgodnienia przedłożonego projektu budowlanego, sporządzonego w maju 2017 r. (daty na stronach tytułowych i rysunkach projektu zagospodarowania terenu) dokonane przez zarządców dróg oznaczonych na rysunkach projektu zagospodarowania terenu jako:

a) DG-DAB-02-dz.66/1, DP-DAB-01-1315K, DP-DAB-04-1313K, DP-DAB-11-1301K, DG-DAB-06-31/7, DP-TAR-04-1402K, DG-TAR-01-201638K, DG-TAR-02-201629K – nie dostarczono wyżej wymie­nio­nych uzgodnień;

b) DG-LIS-05-203720K, DG-LIS-01-dz.1309, DG-LIS-02-dz.1309, DG-LIS-03-dz.1309, DG-LIS-04-dz.1396, DG-LIS-06-dz.435, DG-LIS-07-dz.521, DG-LIS-08-dz.2542/2, DG-LIS-09-dz.2420, DG-LIS-11-dz.1317/1, DG-LIS-12-dz.168, DG-LIS-13-dz.911, DG-LIS-14-dz.489, DG-LIS-15-dz.571, DG-LIS-16-dz.268/1, DG-LIS-17-dz.36, DG-LIS-18-dz.696, DG-LIS-18-dz.696, DG-LIS-19-dz.19, DG-LIS-19-dz.19, DG-LIS-20-dz.19, DG-LIS-20-dz.19, DG-LIS-22-203703K, DG-LIS-10-dz.3288 –także nie dostarczono wyżej wymienionych uzgodnień, a dostarczona kserokopia karty tytułowej projektu budowlanego (z lutego 2017 r.) posiada wyłącznie odręczny nieczytelny dopisek, z którego nie wynika, że projekt był uzgodniony przez zarządcę drogi, kiedy to uzgodnienie nastąpiło i jaka była treść uzgadnianego projektu;

c) DG-OLE-01-186/2; 427/2; 204/2, DG-OLE-03-180183K, DG-OLE-04-180174K, DG-OLE-05-dz.720/1, DG-OLE-07-180171K, DG-OLE-08-180179K, DG-OLE-10-dz.1038/2, DG-OLE-11-dz.1036/2, DG-OLE-12-dz.986, DG-OLE-13-dz.986, DG-OLE-14-dz.969, DG-OLE-15-dz.897, DG-OLE-16-dz.68, DG-OLE-17-dz.16, DG-OLE-02-206/6, DG-OLE-02-206/6, DG-OLE-06-dz.674, DG-OLE-10-dz.1038/2, DG-OLE-13-dz.897, DP-TAR-01-1371K, DP-TAR-02-1376K, DP-TAR-03-1375K, DP-TAR-05-1341K, DP-TAR-06-1323K, DP-TAR-04-1402K, DG-DAB-01-180067K, DG-DAB-05-180052K, DG-DAB-02-dz.66/1, DG-DAB-03-dz.275, DG-DAB-04-dz.367, DG-DAB-06-31/7, DG-DAB-07-dz.266, DG-DAB-07-dz.266, DG-DAB-09-dz.273, DG-GRE-01-dz.224, DG-GRE-02-dz.215/2, DG-GRE-03-180103K, DG-GRE-04-dz.471, DG-GRE-05-180104K, DG-GRE-06-dz.566, DG-GRE-07-dz.436, DG-GRE-08-180106K, DG-GRE-09-180108K, DG-GRE-11-dz.147, DG-GRE-12-dz.11, DG-GRE-08-180106K, DG-GRE-10-180108K, DG-SKR-01-203651K, DG-SKR-02-200582K, DG-SKR-03-203653K, DG-SKR-07-200571K, DG-SKR-04-dz.2832, DG-SKR-05-dz.2833, DG-SKR-06-dz.2833, DW-973, DW-975, DW-975, DW-975, DP-DAB-01-1315K, DP-DAB-02-1316K, DP-DAB-03-1310K, DP-DAB-04-1313K, DP-DAB-05-1311K, DP-DAB-07-1313K, DP-DAB-08-1330K, DP-DAB-09-1305K, DP-DAB-10-1304K, DP-DAB-10-1304K, DP-DAB-11-1301K, DP-DAB-12-1302K, DG-OLE-09-dz.231, DP-DAB-06-1309K, DK-A4, DK-73 – dostarczono uzgodnienia dokonane przed datą sporządzenia projektu budowlanego będącego załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę. Część z tych uzgodnień jest nie kompletna (nie posiada wskazanych załączników);

7. na rysunkach należy w sposób czytelny oznaczyć granice obrębów (dotyczy to m.in. rysunków, które swoim zakresem obejmują więcej niż jeden obręb, np. PB-Z1-TI- 53

8. przedłożenie wyjaśnienia w zakresie zastosowania w podstawie prawnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 28 grudnia 2016 r. znak: OO.4210.11.2016.JS art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 ze zm.), który stanowi, że: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem: (…) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031);

9. przedłożenie inwentaryzacji drzew i krzewów wymagających zezwolenia na ich usunięcie, opracowanej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2017.1074), która weszła w życie 17 czerwca 2017 r., bez ustanowienia przepisów przejściowych.

 Na postanowienie niniejsze nie służy zażalenie.

 Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, które podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując znak sprawy: WI-XI.7840.1.88.2017.KS) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 64, ul. Basztowa 22, w godzinach w poniedziałek od 9:00 do 17:00, a od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, tel. 12 39-21-490.

 POUCZENIE:

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu:

Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę:

1)   Wnioskodawcę – na adres wskazany we wniosku;

2)   właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem – na adres określony w katastrze nieruchomości (którego funkcję pełni ewidencja gruntów i budynków) ze skutkiem doręczenia;

3)   pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim;

4)   właściwe miejscowo organy w sprawach wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przy czym wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie ogłasza o wszczęciu postępowania na stronach internetowych gminy.

 W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, zawiadomienie właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania następuje w drodze obwieszczenia. Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć także sytuację, kiedy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.

 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Obwieszczenie podlega publikacji:

-  na tablicach ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie oraz na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu);

-  na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych: Urzędu Gminy Skrzyszów, Urzędu Gminy Tarnów, Urzędu Gminy Lisia Góra, Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Urzędu Gminy w Oleśnie, Urzędu Gminy Gręboszów, Urzędu Miejskiego w Żabnie (art. 8 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy);

-  w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 26.06.2017 r.

Na podstawie art. 15 w związku z art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2016.1731 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zmianami), WOJEWODA MAŁOPOLSKI  zawiadamia, że 26 maja 2017 r. (wniosek uzupełniono 20 czerwca 2017 r.) zostało wszczęte przed Wojewodą Małopolskim postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Panią Joannę Kobylecką, adres do korespondencji: Tractebel Engineering S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice, w sprawie  udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola od węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 1 (Odcinek Podgórska Wola – Opatowiec), Zakres inwestycji obejmuje: - Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od km 0+000 do km 46+146 o długości ok. 46,15 km – Zadanie 1 Odcinek Pogórska Wola – Opatowiec.- Budowę światłowodu (kanalizacji teletechnicznej) o długości ok. 46,57 km od km 0+000 do km 46+146 – Zadanie 1 Odcinek Pogórska Wola – Opatowiec.- Budowę obiektów towarzyszących: Śluzy nadawczo-odbiorczej i zespół zaporowo-upustowego (ZZU) Pogórska Wola w km 0+000, na terenie działki nr 2266/26, obręb Pogórska Wola, gmina Skrzyszów. Zespołu zaporowo-upustowego (ZZU) Lisia Góra w km 13+002 wraz ze zjazdem z drogi gminnej i drogą dojazdową o długości ok 24.0 m i szerokości 4.0 m, na terenie działek nr 717, 712/1 (712), 713/1 (713), obręb Śmigno, gmina Lisia Góra. Zespołu zaporowo-upustowego (ZZU) i węzła gazowego rozdzielczo regulacyjno-pomiarowy Swarzów w km 28+134 wraz ze zjazdem z drogi gminnej i drogą dojazdową o długości ok. 191.0 m i szerokości 4.0 m, na terenie działek nr 398, 372/4, 370/4, obręb Swarzów, gmina Olesno. Zespołu zaporowo-upustowego (ZZU) Żelichów w km 38+079 wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1330K, drogą dojazdową o długości ok 66.0 m i szerokości 4.0 m, na terenie działek nr 689, 658/2, 659/3 (659/1), 659/5 (659/2), 658/3 (658/1), obręb Żelichów, gmina Gręboszów. Przyłącza energetycznego do ZZU Lisia Góra w km 13+002 o długości ok. 434 m na terenie działek nr 712/1 (712), 713/1 (713), 717, 726, 727, 735, 736, 737/2, 737/1, 538, 692/3, obręb Śmigno, gmina Lisia Góra. Przyłącza energetycznego do węzła gazowego i ZZU Swarzów w km 28+134 o długości ok. 275 m na terenie działek nr 274/5, 274/6, 274/2, 272, 28, 182, 367, 370/4 obręb Swarzów, gmina Olesno. Przyłącza energetycznego do ZZU Żelichów w km 38+079 o długości ok. 696 m na terenie działek nr 589, 590, 601, 600, 599, 678, 677/1, 672/1, 671/1, 670/1, 669/1, 668/1, 667/1, 666/1, 665/1, 657, 658/3 i 658/4 (658/1), obręb Żelichów, gmina Gręboszów. - Rozbiórkę istniejącej infrastruktury: Rozbiórka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 Mościce – Swarzów MOP 4,41 MPa o długości ok. 200 m na działkach nr: 372/4, 370/4, 372/2, obręb Swarzów, gmina Olesno, w km 28+122 – 28+235. - Przebudowy istniejących sieci i przyłączy wodociągowych: Przebudowa przyłącza wodociągowego Æ50 w km 5+370 o długości ok. 46 m na terenie działek ewidencyjnych nr 3523, 2812, 3285/11 obręb Wola Rzędzińska, gmina Tarnów. Przebudowa sieci wodociągowej Æ90 w km 17+928 o długości ok. 63 m na terenie działek ewidencyjnych nr 562/1, 562/2, 554, 551/2 oraz 551/1 obręb Laskówka Chorąska, gmina Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski. Przebudowa sieci wodociągowej Æ90 w km 18+137 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 197; 196/4 obręb Laskówka Chorąska, gmina Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski. Przebudowa sieci wodociągowej Æ160 w km 19+726 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 353 obręb Żelazówka, gmina Dąbrowa Tarnowska. Przebudowa sieci wodociągowej Æ110 w km 20+445 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 318, 319/1 obręb Żelazówka, gmina Dąbrowa Tarnowska. Przebudowa sieci wodociągowej Æ110 w km 22+706 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 197/2 obręb Morzychna, gmina Dąbrowa Tarnowska. Przebudowa sieci wodociągowej Æ90 w km 23+115 o długości ok. 19 m na terenie działek ewidencyjnych nr 266, 176, 177 obręb Morzychna, gmina Dąbrowa Tarnowska. Przebudowa sieci wodociągowej Æ250 w km 23+309 o długości ok. 18 m na terenie działek ewidencyjnych nr 179, 180 obręb Morzychna, gmina Dąbrowa Tarnowska. Przebudowa sieci wodociągowej Æ110 w km 24+890 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 305/1, 305/2 obręb Oleśnica, gmina Olesno. Przebudowa sieci wodociągowej Æ110 w km 25+780 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 206/4 obręb Oleśnica, gmina Olesno. Przebudowa sieci wodociągowej Æ160 w km 26+207 o długości ok. 16 m na terenie działek ewidencyjnych nr 58 obręb Oleśnica, gmina Olesno. Przebudowa sieci wodociągowej Æ110 w km 28+707 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 852, 851/5 obręb Olesno, gmina Olesno. Przebudowa sieci wodociągowej Æ110 w km 29+457 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 622 obręb Olesno, gmina Olesno. Przebudowa sieci wodociągowej Æ110 w km 30+826 o długości ok. 21 m na terenie działek ewidencyjnych nr 290/4 obręb Olesno, gmina Olesno. Przebudowa sieci wodociągowej Æ160 w km 36+034 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 200/2 obręb Niwki, gmina Olesno. Przebudowa sieci wodociągowej Æ110 w km 37+145 o długości ok. 19 m na terenie działek ewidencyjnych nr 12 obręb Niwki, gmina Olesno. Przebudowa sieci wodociągowej Æ160 w km 43+765 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 318 obręb Gręboszów, gmina Gręboszów. Przebudowa sieci wodociągowej Æ110 w km 45+402 o długości ok. 17 m na terenie działek ewidencyjnych nr 146 obręb Biskupice, gmina Gręboszów. - Przebudowy linii napowietrznych nN: Przebudowa linii napowietrznej nN w km 2+170 o długości ok. 169 m na terenie działek ewidencyjnych nr 435/5, 435/6, 435/8, 440/1, 441/7, 440/2, 353, 471/1, 471/3 obręb Ładna, gmina Skrzyszów. Przebudowa linii napowietrznej nN w km 9+511 o długości ok. 159 m na terenie działek ewidencyjnych nr 1293, 1294, 1288 obręb Zaczarnie, gmina Lisia Góra. Przebudowa linii napowietrznej nN w km 45+478 o długości ok. 49 m na terenie działek ewidencyjnych nr 70, 71 obręb Biskupice, gmina Gręboszów. - Przebudowy linii teletechnicznych: Przebudowa linii teletechnicznej w km 2+177 (montaż nowego słupa teletechnicznego) na terenie działek ewidencyjnych nr 435/5 obręb Ładna, gmina Skrzyszów. Przebudowa linii teletechnicznej w km 9+511 o długości ok. 157 m na terenie działek ewidencyjnych nr 1303, 1294, 1293, 1288 obręb Zaczarnie, gmina Lisia Góra. Przebudowa linii teletechnicznej w km 45+480 o długości ok. 52 m na terenie działek ewidencyjnych nr 70, 71 obręb Biskupice, gmina Gręboszów. Przebudowa linii światłowodowej i słupa w km 13+737 o długości ok. 57 m na terenie działek ewidencyjnych nr 173/1, 1308/1, 169/2 obręb Śmigno, Lisia Góra, gmina Lisia Góra. Przebudowa kanalizacji teletechnicznej w km 13+743 o długości ok. 39 m wraz z likwidacją studni teletechnicznej i posadowieniem nowej studni na terenie działek ewidencyjnych nr 173/1, 169/5, 169/2 obręb Śmigno, gmina Lisia Góra. Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim: na terenie powiatu dąbrowskiego w: gminie Dąbrowa Tarnowska (obręby: 0002 Bagienica, 0005 Laskówka Chorąska, 0011 Żelazówka, 0012 Morzychna), gminie Gręboszów (obręby: 0001 Gręboszów, 0003 Biskupice, 0008 Lubiczko, 0010 Ujście Jezuickie, 0015 Żelichów), gminie Olesno (obręby: 0001 Olesno, 0003 Ćwików, 0006 Niwki, 0007 Oleśnica, 0008 Pilcza Żelichowska, 0010 Swarzów, 0012 Zalipie); na terenie powiatu tarnowskiego w: gminie Lisia Góra (obręby: 0001 Lisia Góra, 0002 Breń, 0003 Brzozówka, 0004 Kobierzyn, 0010 Śmigno, 0011 Zaczarnie), gminie Skrzyszów (obręby: 0001 Ładna, 0003 Pogórska Wola), gminie Tarnów (obręb 0011 Wola Rzędzińska), gminie Żabno (obręby: 0009 Kłyż, 0020 Sieradza).   POWIAT TARNOWSKI jednostka ewidencyjna Lisia Góra obręb ewidencyjny Breń (0002) lp. nr działki księga wieczysta 1. 43 — 2. 44 KW50962 3. 45 KW93516 jednostka ewidencyjna Lisia Góra obręb ewidencyjny Brzozówka (0003) lp. nr działki księga wieczysta   280 —   283 —   284 —   285 KW 19993   286 —   287 KW 19993   289 KW 36591   290 —   291 —   293 —   294 KW 84723   295 —   296 KW 3673   297 KW 62860   317 —   435 TR1T/00089288/5   484 —   485 KW 3673   486 —   487 —   488 —   521 TR1T/00089288/5 jednostka ewidencyjna Lisia Góra obręb ewidencyjny Kobierzyn (0004) lp. nr działki księga wieczysta   19 TR1T/00040102/3   20 KW 62603   247 KW 2330   248 —   262/1 —   262/2 KW 59764   262/3 —   263 KW 46509   265/1 TR1T/00148213/1   268/1 —   27 KW 88252   28 TR1T/00013164/7   29 —   31/5 TR1T/00085602/5   32/1 —   32/2 —   33 TR1T/00033292/9   34 —   36 TR1T/00040102/3   364/1 KW 102203   37 KW 72710   472/2 KW 54032   488 TR1T/00025628/5   491 TR1T/00149248/2   492 —   553 —   555 —   556/1 TR1T/00037038/9   556/3 TR1T/00037038/9   560 KW 94330   561 TR1T/00126063/4   562 TR1T/00141221/1   570 KW 63032   571 —   572/1 KW 45893   573 TR1T/00144470/2   574 TR1T/00054248/9   611 KW 63032   612 TR1T/00144473/3   613 TR1T/00142257/9   615 KW 40103   616 KW 89287   617 —   618 KW 71494   623 —   624 TR1T/00124512/3   625 KW 59982   630 TR1T/00032654/8   631/1 —   636 KW 58342   637/2 TR1T/00076629/4   654/1 KW 102318   655 KW 22952   656 —   657 KW 112149   677 KW 100232   678/2 TR1T/00040782/3   679 TR1T/00081037/5   680/2 TR1T/00040782/3   681 KW 39280   682/1 —   683 KW 102794   684/2 KW 91015   685 KW 52621   690 TR1T/00032654/8   691 KW 81097   692/5 KW 54032   696 TR1T/00040102/3   697/1 TR1T/00025628/5   697/2 KW 50962 jednostka ewidencyjna Lisia Góra obręb ewidencyjny Lisia Góra (0001)     lp. nr działki księga wieczysta   1308/1 KW 100894   1311/1 TR1T/00133898/8   1311/2 KW 40364   1312/5 TR1T/00011576/4   1313 —   1314 KW 55128   1315 KW 64782   1316/1 KW 66502   1317/1 TR1T/00000388/9   2311 TR1T/00045766/0   2320 KW 99478   2322/1 KW 59146   2323/2 TR1T/00045766/0   2327 KW 33775   2335/8 TR1T/00143382/1   2336/2 —   2337 KW 39718   2338/1 —   2339/3 KW 52515   2340 —   2341 KW 27146   2342 KW 14140   2368/14 TR1T/00002460/2   2368/15 TR1T/00134893/0   2368/17 TR1T/00134893/0   2368/3 TR1T/00002460/2   2381/1 KW 36035   2381/2 KW 36035   2382 KW 35895   2403 KW 86472   2404 TR1T/00073954/0   2405 TR1T/00073954/0   2420 TR1T/00090535/2   2444 —   2445 TR1T/00041973/6   2446 TR1T/00133245/6   2453/2 —   2454/2 TR1T/00152065/9   2454/4 —   2461/2 TR1T/00152063/5   2462/2 TR1T/00060825/3   2463/3 —   2463/6 —   2464 TR1T/00152063/5   2465 TR1T/00123500/9   2471 KW 55764   2481/3 —   2481/4 —   2483 —   2485/4 KW 27693   2486/10 —   2486/3 —   2489 TR1T/00060825/3   2491 TR1T/00144648/1   2515 KW 49010   2516 —   2521/1 —   2521/4 TR1T/00148921/7   2522/2 KW 42542   2530/2 KW 103643   2531 —   2533 TR1T/00007624/5   2534 KW 19832   2542/2 —   2704/8 KW 53356   2706/2 —   2711 KW 76258   3288 KW 24555   452/2 — jednostka ewidencyjna Lisia Góra obręb ewidencyjny Śmigno (0010)     lp. nr działki księga wieczysta   162/2 KW 77444   162/8 TR1T/00052808/9   164 —   167 —   168 —   169/2 —   169/3 KW 82019   169/4 TR1T/00144582/0   169/5 TR1T/00144583/7   170 —   172 KW 46512   173/1 TR1T/00149650/3   174 TR1T/00145503/0   175 KW 64778   176 KW 65548   179 KW 10210   180 —   181/2 —   182 KW 3993   183 KW 42375   184 KW 17723   185 KW 79993   187 KW 61060   188/1 KW 61060   188/2 KW 61060   189 KW 41565   202 KW 27744   203 KW 61764   205 KW 76661   206 KW 76647   207 KW 76661   538 KW 100128   692/3 TR1T/00128568/8   692/9 KW 118927   693 KW 118952   694 TR1T/00051263/9   695 TR1T/00082020/0   699/2 KW 56338   699/5 TR1T/00146519/2   700 —   701 KW 37947   711/1 TR1T/00024646/0   711/2 TR1T/00082643/3   712/1 —   712/2 KW 107880   713/1 —   713/2 TR1T/00022322/9   714/1 KW 26426   714/2 KW 94789   714/3 KW 94788   716 KW 61164   717 KW 86707   726 KW 40675   727 —   735 TR1T/00063489/6   736 TR1T/00019051/4   737/1 TR1T/00019051/4   737/2 TR1T/00019051/4   885 KW 14141   911 — jednostka ewidencyjna Lisia Góra obręb ewidencyjny Zaczarnie (0011)     lp. nr działki księga wieczysta   1359 —   1552 TR1T/00141531/7   1287 —   1288 TR1T/00089600/9   1293 KW 73276   1294 KW 39047   1303 —   1305 TR1T/00092284/1   1306 —   1307 KW 71999   1308/4 TR1T/00059723/8   1309 TR1T/00082397/3   1310/2 TR1T/00094091/5   1311/2 TR1T/00020249/9   1312 TR1T/00058978/3   1313 KW 43772   1315 KW 84388   1316 KW 35265   1320 TR1T/00089756/7   1328/6 KW 51846   1329/5 KW 90203   1330/3 KW 89471   1334/3 TR1T/00126075/1   1335 TR1T/00108150/9   1336/3 TR1T/00152426/8   1339 TR1T/00089756/7   1340/9 TR1T/00049683/2   1345 TR1T/00002567/2   1346 TR1T/00052177/6   1348 KW 45950   1351/5 TR1T/00081967/3   1351/6 TR1T/00081966/6   1355 KW 89690   1356 TR1T/00040680/8   1364 TR1T/00046194/6   1366/2 KW 34894   1368/2 KW 81629   1369/3 TR1T/00044677/2   1370/3 KW 48452   1371/1 KW 14736   1372 KW 83782   1379 TR1T/00084388/1   1380 KW 43419   1382 KW 43419   1383 —   1390 KW 19175/9   1391 TR1T/00037997/9   1396 TR1T/00082397/3   1398 TR1T/00116209/7   1399 —   1402/4 TR1T/00137783/7   1406 KW 85033   1408 KW 37750   1409/4 TR1T/00056890/8   1410/3 KW 34965   1412/4 KW 70103   1414/8 TR1T/00033088/6   1420 —   1421/1 TR1T/00126075/1   1425 KW 37437   1428 —   1431 TR1T/00107966/5   1436/3 KW 76903   1436/4 KW 78338   1438 TR1T/00017422/2   1439 KW 74961   1441/5 KW 34965   1443 KW 90143   1444/5 TR1T/00100126/6   1519/4 TR1T/00011285/7   1522 KW 65318   1523/4 TR1T/00053657/2   1523/5 TR1T/00053657/2   1523/6 TR1T/00053657/2   1524/11 TR1T/00050256/0   1524/3 TR1T/00149434/3   1524/5 TR1T/00050256/0   1524/6 TR1T/00050256/0   1524/7 TR1T/00050256/0   1524/8 TR1T/00050256/0   1524/9 TR1T/00050256/0   1526/5 —   1552 TR1T/00141531/7   1553 TR1T/00011285/7   1566 TR1T/00039267/7   1568 TR1T/00149482/4   1569 TR1T/00149470/7   1571/4 TR1T/00007168/0   1572/2 KW 107673   1576/2 KW 40952   1577/1 KW 40958   1578/2 —   188/2 TR1T/00082397/3   500/4 KW 50590   501/6 —   502 KW 89553   503 KW 60427   504 TR1T/00089600/9   505/1 TR1T/00127545/4   505/3 KW 58955   505/4 TR1T/00141792/4   506/1 TR1T/00127545/4   506/3 KW 72309   506/4 TR1T/00141788/3   507/1 TR1T/00130039/8   507/3 KW 94333   507/4 TR1T/00141790/0   508 KW 59206   509 TR1T/00044676/5   510 KW 34228 KW 45574   511 —   524 TR1T/00037875/8   525 TR1T/00082397/3   528 —   529 TR1T/00037875/8   531 —   533 TR1T/00074989/1   534 TR1T/00062228/2   535 TR1T/00137613/5   536/4 KW 3538   536/6 KW 3538   537 TR1T/00137613/5   538 TR1T/00074989/1   539 TR1T/00062228/2   540/2 KW 3538   541 —   542 KW 42830   543 —   544 TR1T/00096329/7   545/3 —   556 KW 34228 KW 45574   557 —   558 TR1T/00096329/7   559 —   575 —   576 KW 47581   577 TR1T/00141575/7 jednostka ewidencyjna Skrzyszów obręb ewidencyjny Ładna (0001) lp. nr działki księga wieczysta   353 TR1T/00089388/6   428/1 TR1T/00107839/6   429/1 TR1T/00062673/6   431/1 TRT1T/00046590/2   431/8 TR1T/00038021/4   432/1 TR1T/00094454/8   433 TR1T/00072108/8   434/10 TR1T/00124098/4   435/3 TR1T/00072108/8   435/5 TR1T/00101823/9   435/6 KW 69320   435/7 KW 101821   435/8 KW 101822   435/9 TR1T/00101823/9   436 —   437 —   439 TR1T/00072108/8   440/1 TR1T/00023968/6   440/2 TR1T/00023968/6   441/7 TR1T/00055755/3   470/1 TR1T/00023968/6   470/3 TR1T/00023968/6   470/4 TR1T/00023968/6   470/6 TR1T/00023968/6   470/7 TR1T/00023968/6   471/1 TR1T/00079139/3   471/3 KW 122146   471/4 TR1T/00137112/3   494/5 TR1T/00023968/6   494/6 —   494/7 —   524/1 TR1T/00084161/4   525 TR1T/00024759/5   526/2 TR1T/00151131/6   527/2 TR1T/00049915/8   528/1 —   528/2 TR1T/00042697/4   530 TR1T/00074118/5   531/1 TR1T/00103370/2   532/4 TR1T/00103401/9   533/1 TR1T/00143979/3   534 TR1T/00152536/2   535 TR1T/00074119/2   550 TR1T/00057609/9   551 TR1T/00064586/3   557 TR1T/00064586/3   559 TR1T/00087875/3   560/6 TR1T/00083783/3   561 TR1T/00108117/6   562 TR1T/00123428/0   564/4 TR1T/00098441/2   565/7 TR1T/00122738/9   566/5 TR1T/00041974/3   567/7 TR1T/00098771/4   573 TR1T/00092288/9   574 TR1T/00134002/8   576/5 TR1T/00097189/0   577 TR1T/00030283/2   581/1 TR1T/00047547/3 jednostka ewidencyjna Skrzyszów obręb ewidencyjny Pogórska Wola (0003)     lp. nr działki księga wieczysta   1038/2 TR1T/00095117/1   1040 TR1T/00119789/7   1041 TR1T/0046765/0   1044 TR1T/00129916/0   1045 TR1T/00129916/0   1046 —   1058/26 TR1T/00095117/1   1059/2 KW 46025   1059/5 KW 74771   1059/6 KW 74771   1060/3 KW 66651   1061/2 KW 66651   1075/13 —   1075/34 TR1T/00042196/2   1075/35 TR1T/00046103/2   1077 KW 96540   1078/1 —   1079 TR1T/00128845/4   1081 TR1T/00069371/8   1083/3 TR1T/00046103/2   1083/4 TR1T/00042196/2   1083/5 TR1T/00046102/5   1267/3 KW 51970   1268/3 KW 51888   1270/3 TR1T/00140479/7   1270/4 KW 31472   1273/1 TR1T/00140479/7   1273/2 TR1T/00140479/7   1273/3 TR1T/00146957/4   1274 TR1T/00031461/1   1275/2 TR1T/00096874/2   1276/4 TR1T/00141185/6   1277 TR1T/00052133/6   1279 KW 46930   1280 KW 31471   2067/15 TR1T/00145995/5   2266/23 TR1T/00140479/7   2266/26 TR1T/00133261/4   2266/31 TR1T/00037744/1   2266/33 TR1T/00037744/1   2271/1 KW 48998   2271/2 KW 63571   2276 KW 31471   2823/1 TR1T/00046103/2   2823/2 TR1T/00141914/6   2823/3 TR1T/00046102/5   2832 —   2833 — jednostka ewidencyjna Tarnów obręb ewidencyjny Wola Rzędzińska (0011)   lp. nr działki księga wieczysta   4311 —   2812 TR1T/00100494/6   2959 KW 118095   2960 —   2963 KW 121309   2965/10 —   3075/3 —   3076/1 KW 88769   3096/1 —   3097/1 —   3108/1 KW 50949   3108/2 KW 50949   3109 KW 49371   3110/1 KW 3593   3112/14 KW 96141   3114/20 TR1T/00148525/1   3114/7 TR1T/00100494/6   3115 KW 1522   3117 —   3188/3 —   3188/8 —   3223/1 TR1T/00071448/6   3224/3 TR1T/00154268/6   3225/3 —   3230/1 KW 65691   3231/6 KW 65690   3232/6 KW 98319   3233/7 KW 91600   3243 —   3244 —   3245/1 KW 17845   3248/1 TR1T/00091600/6   3249/7 KW 48125   3258 KW 48371   3259 KW 57061   3260/1 KW 48371   3261 TR1T/00153296/4   3262/1 KW 72903   3264/4 KW 38434   3265 TR1T/00049546/0   3266 KW 94808   3276 KW 36785   3278 KW 68657   3280 KW 33842   3281 —   3282 —   3283/1 —   3283/2 —   3284/6 TR1T/00053918/0   3285/11 TR1T/00053602/2   3285/8 TR1T/00118371/7   3286/6 TR1T/00087780/0   3522 KW 62935   3523 —   3524 —   3525 KW 121309   3526 —   3527 —   3528/1 —   3528/6 TR1T/00152238/3   3560/2 KW 70314   3561 —   3562 TR1T/00055921/8   3563 KW 73094   3572 —   3575 —   3578/12 KW 47637   3578/4 KW 48125   3579 KW 54670   3580 KW 41121   3583 KW 40013   3587/2 KW 51729   3588 —   3590 KW 51730   3591 KW 51731   3592 KW 51730   3594/5 —   3595/2 —   3596/3 KW 50618   3597 KW 83052   3601 —   3604 TR1T/00092158/9   3605 —   3607 —   3614 —   3618 KW 58554   3619 —   3620 KW 89060   3621 —   3622 —   3626/13 TR1T/00134049/9   3626/14 TR1T/00134049/9   3626/15 TR1T/00134049/9   3628 TR1T/00045903/3   3629 —   3630/3 TR1T/00134077/4   3642 KW 55368   3643 —   3957 —   4052 —   4053 —   4054 —   4072 —   4073 —   4074 —   4157/1 —   4157/2 —   4159 —   4171 —   4172 —   4173 TR1T/00134077/4   4174 —   4178/1 TR1T/00134049/9   4178/2 TR1T/00134049/9   4179/1 —   4179/2 —   4179/3 —   4179/4 —   4179/5 —   4180 TR1T/00134049/9   4181 —   4182 —   4183 KW 89059   4184 KW 89059   4185 —   4186 KW 89060   4187 KW 89060   4188 —   4190 KW 58554   4191 —   4192 KW 58554   4276 KW 43525   4307 —   4314 —   4321 —   4325 —   4329/1 —   474/5 TR1T/00017914/8   5249 — jednostka ewidencyjna Żabno – obszar wiejski obręb ewidencyjny Sieradza (0020)     lp. nr działki księga wieczysta   1144 —   437 KW 27667   438 KW 44485   439 KW 44485   440 TR1D/00049142/3   441 — jednostka ewidencyjna Żabno – obszar wiejski obręb ewidencyjny Kłyż (0009) lp. nr działki księga wieczysta   108/1 KW 14994   109/1 TR1D/00009642/6   110/1 —   111/1 KW 9005   112/1 —   113/1 KW 2948       POWIAT DĄBROWSKI jednostka ewidencyjna Dąbrowa Tarnowska – miasto obręb ewidencyjny Bagienica (0002) lp. nr działki księga wieczysta   854 —   855 KW 61515 jednostka ewidencyjna Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski obręb ewidencyjny Laskówka Chorąska (0005) lp. nr działki księga wieczysta   156 KW 56170   157/1 KW 48038   158/1 KW 48038   159 KW 55152   161 TR1D/00071859/5   162 KW 57618   164 TR1D/00067037/6   166 TR1D/00076493/6   167/3 KW 46477   168/1 TR1D/00076146/9   170/1 —   170/2 KW 54652   171 TR1D/00035322/8   173 KW 29379   174 TR1D/00076146/9   177 KW 38165   178/1 TR1D/00074986/5   179 —   180 KW 31943   181 KW 30266   182 KW 48550   186 TR1D/00056881/7   187/1 KW 53086   187/2 KW 53087   188 TR1D/00029561/0   190 KW 45179   191 KW 40375   192 KW 40330   196/2 TR1D/00065607/9   196/4 —   197 —   39 TR1D/00067452/1   544 —   546 KW64703   547 TR1D/00029525/6   548 TR1D/00029525/6   549 KW 31792   550/3 KW 31792   551/1 TR1D/00065606/2   551/2 TR1D/00052034/7   553/1 TR1D/00065606/2   553/2 TR1D/00052034/7   554 TR1D/00052034/7   562/1 TR1D/00065606/2   562/2 TR1D/00052034/7   563 TR1D/00031792/5   565/4 KW 28616   566 TR1D/00029525/6   567/5 TR1D/00068605/6   567/6 KW 50843   568/1 —   572/1 TR1D/00044229/2   573 TR1D/00032746/5   574 KW 36662   575/1 KW 26880   581 —   582 —   66/1 —   83/1 TR1D/00071550/9   84/1 TR1D/00071550/9   85/1 TR1D/00071550/9   86/1 TR1D/00071550/9   87 TR1D/00070999/1   88 TR1D/00071550/9   90 TR1D/00045863/5   92 TR1D/00049836/5   94 TR1D/00049836/5   96 — jednostka ewidencyjna Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski obręb ewidencyjny Morzychna (0012) lp. nr działki księga wieczysta   131/1 —   132/1 —   133/3 TR1D/00075546/6   134 KW 29448   135 TR1D/00037852/6   136/3 KW 36207   137/1 TR1D/00029207/1   137/2 TR1D/00069129/2   138/1 KW 606   138/2 KW 606   139/1 KW 29206   139/2 KW 29206   174/3 KW 56720   174/4 KW 56990   174/5 KW 56721   174/6 KW 56991   175 KW 36767   176 KW 56990   177 —   178 —   179 TR1D/00029364/9   180 —   181 KW 56279   197/1 TR1D/00062765/3   197/2 TR1D/00033820/5   207 —   208 —   215 TR1D/00051735/4   216 KW 36991   217 TR1D/00071222/1   218 TR1D/00076455/8   220 KW 38107   221/1 —   241 —   242 KW 65144   243 KW 65144   244 —   245 TR1D/00054393/5   248/1 TR1D/00053352/9   248/2 KW 33189   252 KW 63166   253 KW 32862   254 TR1D/00067515/1   256 KW 63367   260 —   266 TR1D/00074509/8   271 TR1D/00033810/2   273 TR1D/00062765/3   41 —   42 KW 52399   43 KW 12675   44/1 TR1D/00033964/6   56/3 KW 50525   58 KW 15698l 24098   59/1 TR1D/00073584/0 jednostka ewidencyjna Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski obręb ewidencyjny Żelazówka (0011) lp. nr działki księga wieczysta   18/2 KW 47853   19 KW 29073   20 KW 34887   235 KW 166 Ż   275 —   31/4 —   31/5 —   31/6 —   31/7 —   31/8 —   318 —   319/1 KW 23382   319/2 KW 51763   320 KW 43689   321 KW 33720   325 KW 25257   326 TR1D/00069273/6   327 KW 28686   328 KW 51587   329 —   333 TR1D/00075757/8   334 KW 909   335/2 KW 909   336 TR1D/00075758/5   337 TR1D/00051750/5   344 KW 53734   345 TR1D/00073005/8   346/1 TR1D/00073005/8   346/2 TR1D/00073005/8   346/2 TR1D/00073005/8   347 —   348 KW 49054   349 —   351/1 KW 37693   351/2 KW 37693   351/3 KW 37693   352 TR1D/00064998/9   353 KW 30027   354 —   367 —   42 KW 29183   43 KW 34162   44 KW 22646   45/1 —   45/3 —   46 KW 45380   47 KW 53733   48 KW 22649, 28822, 680, 14305   49 KW 22649, 28822, 680, 14305   50 KW 12723   51 KW 12723   52 KW 3588   53 KW 11452   54 KW 37662   56 KW 18472   57 KW 22649, 28822, 680, 14305   58 KW 22649, 28822, 680, 14305   59 —   60 KW 34887   61 KW 64190   62 — jednostka ewidencyjna Gręboszów obręb ewidencyjny Biskupice (0003) lp. nr działki księga wieczysta   61 KW 54997   10 KW 44427   11 TR1D/00048414/4   12 KW 44427   13 TR1D/00003467/3   14 —   144 TR1D/0067179/3   145 KW 30818 A   146 TR1D/00003467/3   147 TR1D/00034796/4   149 TR1D/00030018/9   15 —   16 —   20 —   431 TR1D/00067750/0   432 TR1D/003400/6   6 KW 3462   61 KW 54997   62 KW 54997   63 KW 9410   64 —   65 KW 30818 A   66 KW 35184   7 KW 3463   70 KW 32752   71 TR1D/00034194/4   72 KW 65420   75/1 TR1D/00048414/4   8 KW 3464   9 TR1D/00030343/6 jednostka ewidencyjna Gręboszów obręb ewidencyjny Gręboszów (0001) lp. nr działki księga wieczysta   317 KW 18184   318 KW 13495   319/2 KW 38973   846/1 TR1D/00067450/7   851 TR1D/00117828/3 jednostka ewidencyjna Gręboszów obręb ewidencyjny Lubiczko (0008) lp. nr działki księga wieczysta   342 TR1D/00044239/5   10 KW 26972   11 TR1D/00024161/1   126 TR1D/00044239/5   343 —   344 KW 33531   345 KW 33531   346 KW 32574, 20101   347/1 TR1D/00073313/0   348/2 TR1D/00073313/0   349 TR1D/00028036/4   350 TR1D/00028003/4   351 TR1D/00074666/6   352 KW 34678   38 —   39 KW 37592, 10932, 22899, 26523   4 TR1D/00046683/6   40 TR1D/00028036/4   41 —   418 TR1D/00063347/4   419 TR1D/00027751/5   420 KW 53469   421 KW 37581, 37592   422 KW 64371   43 TR1D/00036803/1   44 TR1D/00019514/3   442 KW .14134   443 KW 13962   444 TR1D/00063347/4   445 TR1D/00063347/4   446 —   447 KW 11931, 40425   448 KW 14364   449 TR1D/00063347/4   45 TR1D/00065055/4   450 KW 15637   451 KW 18818   452 KW 32181, 36407   453 —   454 TR1D/00073680/3   455 TR1D/00054127/0   456 TR1D/00063347/4   457 TR1D/00063347/4   458 TR1D/00063347/4   46 KW 25010   471 —   484 TR1D/00044239/5   490 KW 46734   491 —   492 KW 37581, 37592   493 TR1D/00074659/4   494 —   495 KW 27110   496 TR1D/00033886/5   497 KW 18231   498 —   499 —   5 TR1D/00046683/6   500 KW 33684   574 KW 17487   581 —   582 KW 46733   583 KW 33684   585 KW 33030   586 TR1D/00035731/8   587 TR1D/00035731/8   588 KW 36624   589 —   6 KW 63539   605 —   7 TR1D/00024161/1   8 —   9 KW 43917, 43918 jednostka ewidencyjna Gręboszów obręb ewidencyjny Ujście Jezuickie (0010) lp. nr działki księga wieczysta   141/1 KW 15025   141/2 KW 15025   141/3 KW 18677   141/4 KW 18677   141/5 KW 18677   142 TR1D/00057632/4   147 TR1D/00047793/7   158/2 KW 40542   159 KW 24009   160 KW 38872   161 KW 24009   162 KW 19833   181 KW 54995   182 KW 57447   183 KW 64429   184 KW 31389   202 TR1D/00047793/7   246 —   247 TR1D/00017517/0   249 TR1D/00040371/4   250 TR1D/00040371/4   251 TR1D/00040371/4   252 —   253 TR1D/00068443/2   254 KW 3477, 19409   255 —   256 TR1D/00068443/2   257 TR1D/00017517/0   258 KW 64470   259 —   260 —   261 —   262 KW 55133   263 KW 44820   264 KW 36121, 40998   265 KW 35063   266 KW 45087   267 TR1D/00068407/8   268 TR1D/00068407/8   269 TR1D/00068407/8   270 KW 56491   272 —   274 TR1D/00027188/7   275 KW 19533   276 KW 47497   277 TR1D/00027188/7   278 KW 19533   279 KW 45461   281 KW 47497   282 KW 64470   316 KW 37531   317 KW 26694   320 KW 24009   321 KW 30544   322 —   326 KW 13756   329 TR1D/00027187/0   330 —   331 KW 53708   366/1 TR1D/00047793/7   386/2 TR1D/00040371/4   386/3 TR1D/00040371/4   390 KW 12454   391 KW 37531   392 TR1D/00069490/3   393 TR1D/00028133/4   394 TR1D/00028133/4   395 TR1D/00019009/0   396 KW 19007   397 KW 25255   398 KW 26693   399 KW 27461   400 KW 13756   401 KW 27461   402 TR1D/00027188/7   432 KW 24356   433 KW 352 Ż   435 TR1D/00064415/9   436 TR1D/00047793/7   437 —   438 TR1D/00068407/8   439 KW 35147   440 KW 2706   442 KW 4876   443 TR1D/00064415/9   445 TR1D/00064415/9   447 KW 26576   448/2 KW 47793   449 KW 26576   451 —   452 TR1D/00067433/2   453 KW 56491   454 TR1D/00019009/0   455 TR1D/00019009/0   456 —   457 TR1D/00019009/0   458 TR1D/00019009/0   459 —   460 KW 66621   462 KW 52996   468 TR1D/00026596/3   469 TR1D/00064415/9   470 TR1D/00064415/9   473/1 —   474/1 —   507 —   508 —   509 KW 20362, 44736   510 KW 64479   511 KW 29865   512 KW 57200   513 TR1D/00068407/8   516 KW 57200   517 KW 57200   519 KW 57200   520 —   521 —   531 TR1D/00026596/3   532 KW 52995   533 KW 4876   534 KW 39712   535 TR1D/00032182/3   536 TR1D/00026596/3   537 TR1D/00026596/3   538/1 KW 12698   539/1 —   540 KW 3477, 19409   541 KW 27465   542 KW 13209   543 KW 17538   566 TR1D/00047793/7 jednostka ewidencyjna Gręboszów obręb ewidencyjny Żelichów (0015) lp. nr działki księga wieczysta   215/2 —   218 KW 29099   219 KW 19379   220 TR1D/00076334/4   221 KW 33815, 33816   224 —   230 —   231 —   232 —   233 KW 40023   234 KW 30164   235 TR1D/00005889/1   236 —   237 KW 29824   238 KW 32242, 4258   239 KW 33685   240 KW 19457   241 KW 17569   242 KW 14232   243 —   244 KW 709 Ż   245 TR1D/00030312/0   246 KW 55777   247 KW 16159   248 —   249 KW 32180   250 TR1D/00036221/7   251 KW 43912   299 TR1D/00070632/1   300 KW 15972   301 TR1D/00015956/5   302 TR1D/00005889/1   303 TR1D/00006249/0   304 KW 17061   305 TR1D/00070632/1   306 TR1D/00071435/7   307 KW 10198   308 KW 40658   309 KW 15972   310 KW 34411   311 KW 16158   415 KW 22558   416 KW 34739   417 KW 35320   418 KW 33249   419 TR1D/00062075/9   420 TR1D/00048417/5   421 TR1D/00004640/7   422 TR1D/00046035/9   424 KW 40466   425 KW 18779   429 KW 34739   430 KW 51091   432 KW 17376   433 TR1D/00029786/3   460/1 TR1D/00029787/0   460/26 —   460/66 —   579 TR1D/00048417/5   588 KW 2685   589 KW 16177   590 TR1D/00048417/5   599 TR1D/00062075/9   600 TR1D/00063108/7   601 KW 16177   632 KW 30797   633/1 KW 17376   633/2 —   634 KW 56340   635 TR1D/00034048/6   639 KW 33815, 33816   641 TR1D/00004640/7   642 KW 6244, 29787   643 KW 38950   644 KW 56188   645 KW 56188   646 TR1D/00017350/1   647 TR1D/00017350/1   648 KW 34817   649 TR1D/00030293/0   650 TR1D/00017350/1   651 TR1D/00029250/7   652 TR1D/00029250/7   653 TR1D/00022320/0   654 TR1D/00029239/4   655 TR1D/00029158/2   656 TR1D/00044854/2   657 TR1D/00004640/7   658/2 KW 10198   658/3 —   658/4 KW 10199   659/3 TR1D/00037479/7   659/4 —   659/5 —   659/6 TR1D/00071244/2   660/1 KW 14958   660/2 KW 14958   665/1 TR1D/00029158/2   665/2 TR1D/00029158/2   666/1 TR1D/00067531/9   667/1 KW 9641   668/1 —   669/1 TR1D/00038949/0   670/1 KW 30293   671/1 KW 14958   672/1 —   677/1 KW 4636   678 TR1D/00004623/2   689 TR1D/00048417/5   690/1 TR1D/00014825/1   690/2 TR1D/00071244/1   712 KW 31529   713 KW 7171   714 KW 40017   715 KW 42815   716/1 TR1D/00069046/6   717 KW 50688   718 TR1D/00022320/0   719 KW 18723   720 KW 10539, 34226   721 KW 10539, 34226   722 KW 10538   723 KW 17376   725 — jednostka ewidencyjna Olesno obręb ewidencyjny Ćwików (0003) lp. nr działki księga wieczysta   11 KW 14677   12/2 KW 50 388   12/3 KW 18735   13/1 KW 40083   13/2 KW 40083   14/2 TR1D/00061560/9   14/3 TR1D/00061560/9   14/4 TR1D/00061560/9   23 KW 52541   24 TR1D/00071616/0   25/1 KW 1265   25/2 KW 1265   26/1 KW 19598, 18735   26/2 —   67/1 —   8 TR1D/00033638/2   9 — jednostka ewidencyjna Olesno obręb ewidencyjny Niwki (0006) lp. nr działki księga wieczysta   10 TR1D/00033328/6   11 TR1D/00067528/5   12 KW 34332   13 KW 25002   14 KW 21504   15 KW 29096   16 TR1D/00067260/8   17 TR1D/00046912/1   18 TR1D/00034211/0   19 KW 22069   20 KW 24916   200/2 KW 342 Ż   200/3 KW 23257   66/1 TR1D/00068663/0   67 KW 16418   68 TR1D/00067260/8   69 TR1D/00068663/0   70 TR1D/00053600/3   71/4 KW 66674   71/5 KW 35671   73 —   74 KW 19267   75/3 —   78 KW 54310   80 TR1D/00051107/3   83 KW 32717 jednostka ewidencyjna Olesno obręb ewidencyjny Olesno (0001) lp. nr działki księga wieczysta   177 TR1D/00028861/6   184 —   185 TR1D/00034842/2   186 KW 38747   188 KW 38747   190 KW 29749   193/1 KW 40082   193/4 —   194 —   195 KW 45952   201 KW 15176   202 KW 15176   205 KW 37105   207 KW 64550   210/1 TR1D/00028772/5   214 —   216 TR1D/00045019/4   217 KW 23735   218 KW 34239   219 TR1D/00028772/5   221 TR1D/00037684/7   222 KW 31114   226 KW 32868   228 TR1D/00037780/0   229 TR1D/00030917/1   231/1 KW 52482   233 TR1D/00028772/5   235 KW 7531   236 KW 38706, 4948   238 KW 1049   239 KW 29828   240 KW 29195   242/2 KW 46232   243 TR1D/00038062/8   244 —   247/1 KW 43201   248/1 KW 7678   248/2 TR1D/00071119/6   249 TR1D/00071119/6   250/3 TR1D/00030464/0   251/2 TR1D/00030464/0   252/2 TR1D/00030464/0   253 TR1D/00037612/2   255 —   256 TR1D/00073321/9   257/2 —   258 —   259 TR1D/00036634/5   260/2 TR1D/00036634/5   260/3 TR1D/00036634/5   261/2 KW 46677   262/1 TR1D/00070213/8   263/1 TR1D/00037667/2   264 KW 65544   267 KW 34938   268 —   270/1 KW 32734   271/2 KW 34080   272/2 KW 56637   274 KW 56477   275/1 KW 8969   278/2 KW 43144   278/6 TR1D/00038908/1   279/1 TR1D/00016904/3   281 TR1D/00018865/1   282 KW 17757   283 KW 61889   284 KW 22684   287/1 TR1D/00018625/7   288 TR1D/00069175/9   289 KW 17075   290/4 KW 50841   291 KW 22633   553/4 KW 30061   555/4 KW 32143   559 KW 43893   560 KW 17677   561/1 TR1D/00044263/2   561/2 TR1D/00044418/4   562/2 KW 43893   568 TR1D/00033003/2   569/1 —   583/1 —   583/2 —   584/2 TR1D/00026428/5   584/6 TR1D/00026428/5   586 TR1D/00028861   587/1 KW 4286   587/2 KW 53256   591/1 KW 52179   592/2 TR1D/00035428/1   593/1 TR1D/00035428/1   594 TR1D/00012804/4   595/2 KW 48602   599 TR1D/00055151/4   600/2 KW 25250   601/2 KW 32423   603 —   606 KW 65687   607 KW 65766   608/4 TR1D/00067834/3   609 TR1D/00053269/0   613 —   614 KW 22633   615/1 KW 50842   622 TR1D/00010600/0   623 KW 12807   624/1 TR1D/00010599/9   624/2 TR1D/00067063/7   674 —   684 KW 36229   686 KW 61425   687/6 TR1D/00037156/7   688/2 KW 56518   689/1 TR1D/00016058/7   690 KW 32735   699/20 KW 36229   719 KW 40092   720/1 TR1D/00028861/6   721 KW 51673   722 KW 40092   725 KW 19264   728 KW 29175   729 KW 39095   730 TR1D/00074256/9   732 TR1D/00035380/2   746/4 —   763/1 KW 34720   764/10 KW 53264   764/9 TR1D/00038420/6   765/18 TR1D/00073019/9   851/3 KW18325   851/4 KW18325   851/5 KW18325   852 KW 61816   853 KW 13539   854/1 KW 48325   854/2 KW 32984   855/3 KW 6914   859 —   861 KW 56292   866 AWZ 211/76   871 KW 64629   881 TR1D/00028861   885 TR1D/00066233/3   886 —   899 KW 36048 jednostka ewidencyjna Olesno obręb ewidencyjny Oleśnica (0007) lp. nr działki księga wieczysta   185 TR1D/00039298/8   186/1 TR1D/00069482/4   186/2 —   204/1 KW 39217   204/2 —   205/1 —   205/2 —   206/4 KW 33061   206/6 —   206/7 —   206/8 KW 33061   206/9 —   208/1 KW 17355   208/3 KW 61433   208/4 KW 61432   219 KW 57341   220/1 TR1D/00022555/6   221/1 KW 45634   227/8 TR1D/00029210/5   290/6 KW 56283   293/2 TR1D/00030428/6   294 KW 61496   295 —   296 KW 24131   303/1 TR1D/00040100/4   303/2 TR1D/00040100/4   304/3 KW 50374   304/4 TR1D/00032517/1   305/1 —   305/2 TR1D/00070193/1   313/1 KW 30428   313/3 KW 38027   331/1 KW 37750   331/2 —   425 —   427/2 —   429 TR1D/00073105/9   54/2 KW 10573   58 KW 17395   59/2 KW 524   60/1 TR1D/00068494/4   60/2 TR1D/00068494/4   63/1 —   63/2 KW 11810 jednostka ewidencyjna Olesno obręb ewidencyjny Pilcza Żelichowska (0008) lp. nr działki księga wieczysta   214 KW 37082   215 AWZ 84/76   229 TR1D/00029436/5   230 —   231 KW 42745   232 —   236/1 KW 16090   237 TR1D/00023189/3   238/3 KW 33681   242 KW 25580   243/5 KW 20610   244 TR1D/00040078/0   251 KW 9008   336 —   339/2 TR1D/00042851/7   340/2 KW 19999   36/2 —   36/3 —   36/4 —   37/2 KW 61524   38/1 TR1D/00043298/9   39 TR1D/00067527/8   53 TR1D/00067527/8 jednostka ewidencyjna Olesno obręb ewidencyjny Swarzów (0010) lp. nr działki księga wieczysta   182 TR1D/00067280/4   207 —   272 KW 66432   274/2 KW 45582   274/5 TR1D/00021072/9   274/6 TR1D/00000504/4   28 —   366/1 KW 13095   366/2 KW 27126   366/3 KW 27126   367 —   368/1 KW 13095   368/2 KW 27126   369/1 KW 13095   369/2 KW 27126   370/3 KW 13095   370/4 TR1D/00073605/4   370/5 TR1D/00025683/3   370/6 TR1D/00062747/1   371/1 KW 13095   371/2 TR1D/00000504/4   371/3 TR1D/00000504/4   372/2 TR1D/00025683/3   372/3 KW 13095   372/4 TR1D/00073605/4   374/4 KW 13095   374/5 KW 3007   374/7 KW 3007   374/8 TR1D/00075962/8   375 TR1D/00075962/8   377/4 KW 13095   377/5 KW 65633   377/6 KW 65633   378/1 TR1D/00055052/0   378/2 TR1D/00016942/1   379/4 KW 13095   379/5 KW 66329   379/6 KW 66329   381 KW 44583   382/2 KW 35345   383 KW 46119   390 KW 50000   391 KW 44583   395 KW 66651   396 KW 30000   397 KW 54389   398 TR1D/00073577/8   583 KW 63258   585 KW 35297   587 KW 4497   588 KW 37527   589 TR1D/00028389/3   590 TR1D/00000504/4   598 —   600 KW 52806   601 KW 15420   603/1 KW 49694   603/2 TR1D/00070485/5   604 —   605 —   607 KW 34084   608 TR1D/00069520/3   610 —   611 TR1D/00040767/7   612/2 TR1D/00069591/1   613 KW 38824   614 TR1D/00040767/7   616 KW 62437   617 KW 63258   619 KW 35297   620 KW 37527 jednostka ewidencyjna Olesno obręb ewidencyjny Zalipie (0012) lp. nr działki księga wieczysta   1000 KW 20882   1001 TR1D/00068776/5   1002 KW 4588   1035/1 KW 63949   1036/1 KW 42793   1036/2 TR1D/00052354/6   1037/1 KW 5954   1037/2 —   1038/1 KW 21755   1038/2 TR1D/00052354/6   1039/1 KW 7582   1040/1 TR1D/00071287/4   1044 AWZ 136/46   1045 TR1D/00064004/5   1081 KW 46575   1088/1 TR1D/00012801/3   1088/3 TR1D/00045017/0   219 —   412 TR1D/00067526/1   44 TR1D/00067526/1   822/1 TR1D/00039703/1   823/1 KW 20223   824/1 —   825/1 TR1D/00029563/4   825/2 KW 29450   826 KW 35424   827/1 KW 44341   882 TR1D/00064004/5   884 KW 33693   885 KW 16162   886 KW 15535   887 TR1D/00023122/9   897 TR1D/00052354/6   898/1 KW 11800   899/1 KW 27607   899/2 TR1D/00052354/6   900/1 KW 284Ż   900/2 KW 284Ż   901/1 KW 23133   909 KW 48812   959 KW 29132   960 TR1D/00034387/4   961 TR1D/00049819/0   962 TR1D/00033449/0   963 KW 20304   969 TR1D/00052354/6   970 KW 23479   971 KW 30008   972 KW 47206   973 KW 22662   974/1 TR1D/00064835/9   975 KW 28872   986 TR1D/00052354/6   991 KW 57230   992 KW 17675   993 KW 38593   994 KW 3060   996 TR1D/00044092/2   998 KW 18736   999 KW 30015     Wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę zawiera również wniosek o wycinkę drzew i krzewów. Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 ze zmianami), nie wykracza poza teren objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę. Jednocześnie na podstawie art. 9 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 15 i 16 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 22 czerwca 2017 r. Postanowienia na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, nakładającego na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym w terminie do 30 listopada 2017 roku, w zakresie: 1. 4 egzemplarze projektu budowlanego dla inwestycji wskazanej we wniosku, sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – (Dz.U.2012.462 ze zm.), które winny zawierać: a) stronę tytułową obejmującą spis zawartości wraz z numeracją stron wszystkich tomów projektu budowlanego z wykazem załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii, także specjalistycznych, oraz stosownie do potrzeb, oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 oraz wykaz wszystkich projektantów i sprawdzających opracowujących poszczególne części projektu budowlanego wraz z ich numerami uprawnień i podpisami; b) numerację wszystkich stron i arkuszy stanowiących części projektu budowlanego (jednolita numeracja do całego projektu budowlanego) zgodną ze spisem zawartości projektu; c) oprawienie projektu w sposób uniemożliwiający dekompletację w tomy obejmujące projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany; d) odniesienie się w części opisowej projektu zagospodarowania terenu oraz projektów branżowych do warunków wynikających z zaleceń decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, pozwoleń wodnoprawnych i innych załączonych do projektu budowlanego uzgodnień; 2. sporządzenie projektu zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celów projektowych (zgodnych ze stanem faktycznym, w związku z podziałem działek o numerach: 45, 346 obr. Żelazówka, j. ewid. Dabrowa Tarnowska, 687/2 obr. Olesno, 208/2 obr. Oleśnica, j. ewid. Olesno) – uprawniony geodeta winien wkreślić podziały ww. działek; 3. doprowadzenie do zgodności oznaczenia zastosowanego przy skrzyżowaniu przedmiotowego gazociągu z rowem „Hybowy” – w części opisowej projektu budowlanego (Tom IIA Projekt architektoniczno-budowlany – część liniowa str. 19) występuje oznaczenie CR-22 na działce nr 722 obr. Olesno jedn. ewid. Olesno, natomiast na załączniku graficznym (rys. nr PB-Z1-TI-36) dla ww. działki występuje oznaczenie CR-21; 4. przedłożenie stosownych uzgodnień lub wyjaśnień w przypadku skrzyżowania przedmiotowego gazociągu z wodami płynącymi (Wp) (dotyczy to m. in. załącznika granicznego nr PB-Z1-TI-44); 5. wyjaśnienie w jednoznaczny i nie budzący wątpliwości sposób, jak został spełniony warunek, dotyczący odległości w jakiej nie mogą rosnąć drzewa od gazociągu, nałożony § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640). Wątpliwość organu budzą w szczególności rysunki projektu zagospodarowania terenu (PB-Z1-TI-3, PB-Z1-TI-4, PB-Z1-TI-11, PB-Z1-TI-14, PB-Z1-TI-15, PB-Z1-TI-21, PB-Z1-TI-22, PB-Z1-TI-33), na których uwidoczniono strefę kontrolowaną gazociągu, poza zakresem wniosku o pozwolenie na budowę, stanowiącym jednocześnie zakres pasa montażowego, w którym przewidziano wycinkę istniejących drzew i krzewów; 6. kompletne (posiadające swoje załączniki) uzgodnienia przedłożonego projektu budowlanego, sporządzonego w maju 2017 r. (daty na stronach tytułowych i rysunkach projektu zagospodarowania terenu) dokonane przez zarządców dróg oznaczonych na rysunkach projektu zagospodarowania terenu jako: a) DG-DAB-02-dz.66/1, DP-DAB-01-1315K, DP-DAB-04-1313K, DP-DAB-11-1301K, DG-DAB-06-31/7, DP-TAR-04-1402K, DG-TAR-01-201638K, DG-TAR-02-201629K – nie dostarczono wyżej wymie­nio­nych uzgodnień; b) DG-LIS-05-203720K, DG-LIS-01-dz.1309, DG-LIS-02-dz.1309, DG-LIS-03-dz.1309, DG-LIS-04-dz.1396, DG-LIS-06-dz.435, DG-LIS-07-dz.521, DG-LIS-08-dz.2542/2, DG-LIS-09-dz.2420, DG-LIS-11-dz.1317/1, DG-LIS-12-dz.168, DG-LIS-13-dz.911, DG-LIS-14-dz.489, DG-LIS-15-dz.571, DG-LIS-16-dz.268/1, DG-LIS-17-dz.36, DG-LIS-18-dz.696, DG-LIS-18-dz.696, DG-LIS-19-dz.19, DG-LIS-19-dz.19, DG-LIS-20-dz.19, DG-LIS-20-dz.19, DG-LIS-22-203703K, DG-LIS-10-dz.3288 –także nie dostarczono wyżej wymienionych uzgodnień, a dostarczona kserokopia karty tytułowej projektu budowlanego (z lutego 2017 r.) posiada wyłącznie odręczny nieczytelny dopisek, z którego nie wynika, że projekt był uzgodniony przez zarządcę drogi, kiedy to uzgodnienie nastąpiło i jaka była treść uzgadnianego projektu; c) DG-OLE-01-186/2; 427/2; 204/2, DG-OLE-03-180183K, DG-OLE-04-180174K, DG-OLE-05-dz.720/1, DG-OLE-07-180171K, DG-OLE-08-180179K, DG-OLE-10-dz.1038/2, DG-OLE-11-dz.1036/2, DG-OLE-12-dz.986, DG-OLE-13-dz.986, DG-OLE-14-dz.969, DG-OLE-15-dz.897, DG-OLE-16-dz.68, DG-OLE-17-dz.16, DG-OLE-02-206/6, DG-OLE-02-206/6, DG-OLE-06-dz.674, DG-OLE-10-dz.1038/2, DG-OLE-13-dz.897, DP-TAR-01-1371K, DP-TAR-02-1376K, DP-TAR-03-1375K, DP-TAR-05-1341K, DP-TAR-06-1323K, DP-TAR-04-1402K, DG-DAB-01-180067K, DG-DAB-05-180052K, DG-DAB-02-dz.66/1, DG-DAB-03-dz.275, DG-DAB-04-dz.367, DG-DAB-06-31/7, DG-DAB-07-dz.266, DG-DAB-07-dz.266, DG-DAB-09-dz.273, DG-GRE-01-dz.224, DG-GRE-02-dz.215/2, DG-GRE-03-180103K, DG-GRE-04-dz.471, DG-GRE-05-180104K, DG-GRE-06-dz.566, DG-GRE-07-dz.436, DG-GRE-08-180106K, DG-GRE-09-180108K, DG-GRE-11-dz.147, DG-GRE-12-dz.11, DG-GRE-08-180106K, DG-GRE-10-180108K, DG-SKR-01-203651K, DG-SKR-02-200582K, DG-SKR-03-203653K, DG-SKR-07-200571K, DG-SKR-04-dz.2832, DG-SKR-05-dz.2833, DG-SKR-06-dz.2833, DW-973, DW-975, DW-975, DW-975, DP-DAB-01-1315K, DP-DAB-02-1316K, DP-DAB-03-1310K, DP-DAB-04-1313K, DP-DAB-05-1311K, DP-DAB-07-1313K, DP-DAB-08-1330K, DP-DAB-09-1305K, DP-DAB-10-1304K, DP-DAB-10-1304K, DP-DAB-11-1301K, DP-DAB-12-1302K, DG-OLE-09-dz.231, DP-DAB-06-1309K, DK-A4, DK-73 – dostarczono uzgodnienia dokonane przed datą sporządzenia projektu budowlanego będącego załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę. Część z tych uzgodnień jest nie kompletna (nie posiada wskazanych załączników); 7. na rysunkach należy w sposób czytelny oznaczyć granice obrębów (dotyczy to m.in. rysunków, które swoim zakresem obejmują więcej niż jeden obręb, np. PB-Z1-TI- 53 8. przedłożenie wyjaśnienia w zakresie zastosowania w podstawie prawnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 28 grudnia 2016 r. znak: OO.4210.11.2016.JS art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 ze zm.), który stanowi, że: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem: (…) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031); 9. przedłożenie inwentaryzacji drzew i krzewów wymagających zezwolenia na ich usunięcie, opracowanej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2017.1074), która weszła w życie 17 czerwca 2017 r., bez ustanowienia przepisów przejściowych.  Na postanowienie niniejsze nie służy zażalenie.  Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, które podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując znak sprawy: WI-XI.7840.1.88.2017.KS) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 64, ul. Basztowa 22, w godzinach w poniedziałek od 9:00 do 17:00, a od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, tel. 12 39-21-490.  POUCZENIE: Jednocześnie informuje się, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu: Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę: 1)   Wnioskodawcę – na adres wskazany we wniosku; 2)   właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem – na adres określony w katastrze nieruchomości (którego funkcję pełni ewidencja gruntów i budynków) ze skutkiem doręczenia; 3)   pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim; 4)   właściwe miejscowo organy w sprawach wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przy czym wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie ogłasza o wszczęciu postępowania na stronach internetowych gminy.  W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, zawiadomienie właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania następuje w drodze obwieszczenia. Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć także sytuację, kiedy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  Obwieszczenie podlega publikacji: -  na tablicach ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie oraz na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu); -  na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych: Urzędu Gminy Skrzyszów, Urzędu Gminy Tarnów, Urzędu Gminy Lisia Góra, Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Urzędu Gminy w Oleśnie, Urzędu Gminy Gręboszów, Urzędu Miejskiego w Żabnie (art. 8 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy); -  w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).             Wprowadzenie: Marcin Janowiec 26.06.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe