Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
27 listopada
temperatura: 5°C
wiatr: 3,6 km/h
opady: 0,0 mm

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. [1])) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:

Okręgowa Komisja Wyborcza w Tarnowie

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 15 – część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów:

bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, wielicki

oraz miasta na prawach powiatu:

Tarnów.

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 9.

Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 34 – część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów:

bocheński, brzeski, proszowicki, wielicki.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 35 – część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów:

dąbrowski, tarnowski

oraz miasta na prawach powiatu:

Tarnów.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Tarnowie przy Al. Solidarności 5-9.

 

Zastępca Przewodniczącego

Państwowej Komisji Wyborczej

 

(-) Wiesław Kozielewicz[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. 1043, 1044 i 1045.

 

 

 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ.pdf

z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. [1])) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.: Okręgowa Komisja Wyborcza w Tarnowie Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Okręg wyborczy nr 15 – część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, wielicki oraz miasta na prawach powiatu: Tarnów. Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 9. Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Okręg wyborczy nr 34 – część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów: bocheński, brzeski, proszowicki, wielicki. Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1. Okręg wyborczy nr 35 – część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów: dąbrowski, tarnowski oraz miasta na prawach powiatu: Tarnów. Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Tarnowie przy Al. Solidarności 5-9.   Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej   (-) Wiesław Kozielewicz [1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. 1043, 1044 i 1045.       OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ.pdf
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe