Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Monday
15 kwietnia
temperatura: 10°C
wiatr: 4,0 km/h
opady: 0,0 mm

Obwieszczenie Starosty Dąbrowskiego znak: OŚR.6540.2.2019 z dnia 24.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno inżynierskich

Obwieszczenie Starosty Dąbrowskiego znak: OŚR.6540.2.2019 z dnia 24.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno inżynierskich dla projektowanej inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 973 wraz z rozbiórką i budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Borusowa, Kozłów i Hubenice, w gminie Gręboszów, w powiecie dąbrowskim, województwie małopolskim, z podziałem na zadania: Zadanie 1A: Budowa drogi wojewódzkiej nr 973 – obejście m. Borusowa - na odcinku od projektowanej przeprawy mostowej na rz. Wisła do włączenia do planowanej obwodnicy m. Hubenice i Kozłów (Zadanie 2)”.

 

 

 

 

files/pliki/aktualnosci/2019/09wrzesien/Obwieszczenie 2/Obwieszczenie_1.jpg

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.09.2019 r.

Obwieszczenie Starosty Dąbrowskiego znak: OŚR.6540.2.2019 z dnia 24.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno inżynierskich dla projektowanej inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 973 wraz z rozbiórką i budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Borusowa, Kozłów i Hubenice, w gminie Gręboszów, w powiecie dąbrowskim, województwie małopolskim, z podziałem na zadania: Zadanie 1A: Budowa drogi wojewódzkiej nr 973 – obejście m. Borusowa - na odcinku od projektowanej przeprawy mostowej na rz. Wisła do włączenia do planowanej obwodnicy m. Hubenice i Kozłów (Zadanie 2)”.     Pliki do pobrania Pobierz plik Obwieszczenie Starosty Dąbrowskiego           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 30.09.2019 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe