Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
24 lipca
temperatura: 18°C
wiatr: 23,5 km/h
opady: 0,4 mm

Obwieszczenie Wójta Gminy Gręboszów z dnia 13 października 2014 roku

NA PODSTAWIE ART. 16 § 1-2 I ART. 61a § 1 USTAWY Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 r. – KODEKS WYBORCZY (DZ. U. Nr 21, POZ. 112 Z PÓŹN. ZM.) W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 20 SIERPNIA 2014 R. W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST (DZ. U. Z 2014 R. POZ. 1134) ORAZ UCHWAŁY NR XVIII/119/2012 RADY GMINY GRĘBOSZÓW Z DNIA 29 LISTOPADA 2012 R. W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY GRĘBOSZÓW NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIA ICH NUMERÓW, GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH (DZ. URZ. WOJ. MAŁOPOLSKIEGO Z 2012 R. POZ. 7002) WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW PODAJE INFORMACJE O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ORAZ O MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 ROKU.

 

NUMER OBWODU

GRANICA OBWODU

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

NR  1

GRĘBOSZÓW

SOŁECTWA: GRĘBOSZÓW, KARSY, LUBICZKO, WOLA GRĘBOSZOWSKA. Granice obwodu stanowią granice sołectw.

GMINNE CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W GRĘBOSZOWIE, GRĘBOSZÓW 143

LOKAL DOSTOSOWANY DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NR 2

BORUSOWA

SOŁECTWA: BORUSOWA, HUBENICE, KOZŁÓW. Granice obwodu stanowią granice sołectw.

BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BORUSOWEJ, BORUSOWA 106

NR 3

WOLA ŻELICHOWSKA

SOŁECTWA: WOLA ŻELICHOWSKA, ŻELICHÓW, ZAPASTERNICZE. Graniceobwodu stanowią granice sołectw.

BUDYNEK BYŁEGO GIMNAZJUM W WOLI ŻELICHOWSKIEJ, WOLA ŻELICHOWSKA 6

NR 4

UJŚCIE JEZUICKIE

SOŁECTWA: BIENIASZOWICE, BISKUPICE, OKRĘG, UJŚCIE JEZUICKIE, ZAWIERZBIE. Granice obwodu stanowią granice sołectw.

GABINET REHABILITACJI W UJŚCIU JEZUICKIM, UJŚCIE JEZUICKIE 95

 

WYBORCA NIEPEŁNOSPRAWNY O ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 1997 R. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (DZ. U. Z 2011 R. NR 127, POZ. 721 Z PÓŹN. ZM.) MOŻE GŁOSOWAĆ KORESPONDENCYJNIE W TYM PRZY UŻYCIU NAKŁADEK SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE'A. WSZYSTKIE OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE MAJĄ STATUS KOMISJI WŁAŚCIWEJ DO GŁOSOWANIAKORESPONDENCYJNEGO. ZAMIAR GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO POWINIEN BYĆ ZGŁOSZONY PRZEZ WYBORCĘ NIEPEŁNOSPRAWNEGO WÓJTOWI DO 20 DNIA PRZED DNIEM WYBORÓW.

LOKALE WYBORCZE OTWARTE BĘDĄ W DNIU GŁOSOWANIA – 16 LISTOPADA 2014 R. W GODZ. OD 7.00 DO 21.00.

 

 

 

WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW

mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Gręboszów z dnia 13 października 2014 roku.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.10.2014 r.

NA PODSTAWIE ART. 16 § 1-2 I ART. 61a § 1 USTAWY Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 r. – KODEKS WYBORCZY (DZ. U. Nr 21, POZ. 112 Z PÓŹN. ZM.) W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 20 SIERPNIA 2014 R. W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST (DZ. U. Z 2014 R. POZ. 1134) ORAZ UCHWAŁY NR XVIII/119/2012 RADY GMINY GRĘBOSZÓW Z DNIA 29 LISTOPADA 2012 R. W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY GRĘBOSZÓW NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIA ICH NUMERÓW, GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH (DZ. URZ. WOJ. MAŁOPOLSKIEGO Z 2012 R. POZ. 7002) WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW PODAJE INFORMACJE O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ORAZ O MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 ROKU.   NUMER OBWODU GRANICA OBWODU SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR  1 GRĘBOSZÓW SOŁECTWA: GRĘBOSZÓW, KARSY, LUBICZKO, WOLA GRĘBOSZOWSKA. Granice obwodu stanowią granice sołectw. GMINNE CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W GRĘBOSZOWIE, GRĘBOSZÓW 143 LOKAL DOSTOSOWANY DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH NR 2 BORUSOWA SOŁECTWA: BORUSOWA, HUBENICE, KOZŁÓW. Granice obwodu stanowią granice sołectw. BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BORUSOWEJ, BORUSOWA 106 NR 3 WOLA ŻELICHOWSKA SOŁECTWA: WOLA ŻELICHOWSKA, ŻELICHÓW, ZAPASTERNICZE. Graniceobwodu stanowią granice sołectw. BUDYNEK BYŁEGO GIMNAZJUM W WOLI ŻELICHOWSKIEJ, WOLA ŻELICHOWSKA 6 NR 4 UJŚCIE JEZUICKIE SOŁECTWA: BIENIASZOWICE, BISKUPICE, OKRĘG, UJŚCIE JEZUICKIE, ZAWIERZBIE. Granice obwodu stanowią granice sołectw. GABINET REHABILITACJI W UJŚCIU JEZUICKIM, UJŚCIE JEZUICKIE 95   WYBORCA NIEPEŁNOSPRAWNY O ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 1997 R. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (DZ. U. Z 2011 R. NR 127, POZ. 721 Z PÓŹN. ZM.) MOŻE GŁOSOWAĆ KORESPONDENCYJNIE W TYM PRZY UŻYCIU NAKŁADEK SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE'A. WSZYSTKIE OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE MAJĄ STATUS KOMISJI WŁAŚCIWEJ DO GŁOSOWANIAKORESPONDENCYJNEGO. ZAMIAR GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO POWINIEN BYĆ ZGŁOSZONY PRZEZ WYBORCĘ NIEPEŁNOSPRAWNEGO WÓJTOWI DO 20 DNIA PRZED DNIEM WYBORÓW. LOKALE WYBORCZE OTWARTE BĘDĄ W DNIU GŁOSOWANIA – 16 LISTOPADA 2014 R. W GODZ. OD 7.00 DO 21.00.       WÓJT GMINY GRĘBOSZÓW mgr Krystyna Świętek           Obwieszczenie Wójta Gminy Gręboszów z dnia 13 października 2014 roku.pdf               Wprowadzenie: Marcin Janowiec 17.10.2014 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe