Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 lipca
temperatura: 22°C
wiatr: 6,1 km/h
opady: 0,0 mm

Obwieszczenie Wójta Gminy Gręboszów z dnia 3 września 2014 roku

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Gręboszów z  dnia 27 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Gręboszów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 roku, poz. 4880), podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminne Komisji Wyborczej w Gręboszowie w wyborach do Rady Gminy Gręboszów, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

I. Informacja o okręgach wyborczych:

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba wybieranych radnych

1

Sołectwa: Bieniaszowice i Okręg

Granice okręgu stanowią granice sołectw.

1

2

Sołectwo Ujście Jezuickie

Granicą okręgu jest  część sołectwa Ujście Jezuickie obejmująca numery domów: 2-3, 5-39, 41, 45-64, 66-84, 86-95, 97-113.

1

3

Sołectwa: Biskupice i Zawierzbie oraz część Ujścia Jezuickiego

Granice okręgu stanowią granice sołectw Biskupice i Zawierzbie oraz numery domów: 4, parzyste: 40-42, 43-44, 65, 85, 96 sołectwa Ujście Jezuickie.

1

4

Sołectwo Borusowa I (Zamoście, Błonie – Kamerun)

Granicą okręgu jest część sołectwa Borusowa obejmująca numery domów: 5-6, 25, 39-43, 46-49, nieparzyste: 51-61, 62-64, 67, 71, parzyste: 76-84, 85, 89-90, 92-98, 105-108, 113, 120-123.

1

5

Sołectwo Borusowa II (Stara Droga, Nowa Droga, Skrzynka)

Granicą okręgu jest  część sołectwa Borusowa obejmująca numery domów: 1-4, 7-24, 26-38, 44-45, parzyste: 50-60, parzyste: 66-68, 69-70, 72-75, nieparzyste: 77-83, 86-88, 91, 99-104, 110-111, 114-116.

1

6

Sołectwo Hubenice

Granice okręgu stanowi granica sołectwa.

1

7

Sołectwo Kozłów

Granice okręgu stanowi granica sołectwa.

1

8

Sołectwo Żelichów

Granice okręgu stanowi granica sołectwa.

1

9

Sołectwa: Zapasternicze i Wola Żelichowska I (Błonie)

Granica okręgu stanowi granica sołectwa Zapasternicze i część sołectwa Wola Żelichowska obejmująca numery domów: 3-11, 33, 39-40, 50-53, 56-57, 60-61, 65-66,70-73, 79, nieparzyste: 83-85, 86-89, 113, 116, 123, 126, 133, 140-141.

1

10

Sołectwo Wola Żelichowska II

Granicą okręgu jest część sołectwa Wola Żelichowska obejmująca numery domów: 12-32, 34-38, 41-49, 54, 58-59, 62-64, 67-69, 74-78, 80-82, 84, 90-112, 114-115, 117-122, nieparzyste: 125-129, 130-132, 134-136.

1

11

Sołectwo Gręboszów I (Przykońce)

Granice okręgu stanowi część sołectwa Gręboszów  obejmująca numery domów: 1-15, 17-32, 34-40, nieparzyste: 53-57, 60-62, 69-70, nieparzyste: 73-75, 76-77, nieparzyste: 79-81, 82, 87-90, 95-104, 106, parzyste: 112-116, 119-121, 125-129, 133, parzyste: 136-138, 151, nieparzyste: 155-157.

1

12

Sołectwo Gręboszów II (Miłocin, Przedmieście)

Granice okręgu stanowi część sołectwa Gręboszów obejmująca numery domów: 16, 33, 41-52, parzyste: 54-58, 59, 63-68, 71-72, 74, parzyste: 78-80, 83-86, 91-94, nieparzyste: 105-107, 108-111, nieparzyste: 113-117, 118, 122-124, 130-132, 134-135, 137, parzyste: 150-152, 153-154, 156.

1

13

Sołectwo Lubiczko

Granice okręgu stanowi granica sołectwa.

1

14

Sołectwo Wola Gręboszowska

Granice okręgu stanowi granica sołectwa.

1

15

Sołectwo Karsy

Granice okręgu stanowi granica sołectwa.

1

 

       Razem

15

 

II. Informacja o Terytorialnej/Gminnej/ Komisji Wyborczej:

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie

jest lokal nr 1 na parterze budynku Urzędu Gminy w Gręboszowie.

Telefon nr 14 6416002 wew. 23.

 

 

WÓJT GMINY                               

mgr Krystyna Świętek                 

 

 

 

Opracowanie: Bronisław Błach

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 04.09.2014 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Gręboszów z  dnia 27 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Gręboszów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 roku, poz. 4880), podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminne Komisji Wyborczej w Gręboszowie w wyborach do Rady Gminy Gręboszów, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.   I. Informacja o okręgach wyborczych: Numer okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba wybieranych radnych 1 Sołectwa: Bieniaszowice i Okręg Granice okręgu stanowią granice sołectw. 1 2 Sołectwo Ujście Jezuickie Granicą okręgu jest  część sołectwa Ujście Jezuickie obejmująca numery domów: 2-3, 5-39, 41, 45-64, 66-84, 86-95, 97-113. 1 3 Sołectwa: Biskupice i Zawierzbie oraz część Ujścia Jezuickiego Granice okręgu stanowią granice sołectw Biskupice i Zawierzbie oraz numery domów: 4, parzyste: 40-42, 43-44, 65, 85, 96 sołectwa Ujście Jezuickie. 1 4 Sołectwo Borusowa I (Zamoście, Błonie – Kamerun) Granicą okręgu jest część sołectwa Borusowa obejmująca numery domów: 5-6, 25, 39-43, 46-49, nieparzyste: 51-61, 62-64, 67, 71, parzyste: 76-84, 85, 89-90, 92-98, 105-108, 113, 120-123. 1 5 Sołectwo Borusowa II (Stara Droga, Nowa Droga, Skrzynka) Granicą okręgu jest  część sołectwa Borusowa obejmująca numery domów: 1-4, 7-24, 26-38, 44-45, parzyste: 50-60, parzyste: 66-68, 69-70, 72-75, nieparzyste: 77-83, 86-88, 91, 99-104, 110-111, 114-116. 1 6 Sołectwo Hubenice Granice okręgu stanowi granica sołectwa. 1 7 Sołectwo Kozłów Granice okręgu stanowi granica sołectwa. 1 8 Sołectwo Żelichów Granice okręgu stanowi granica sołectwa. 1 9 Sołectwa: Zapasternicze i Wola Żelichowska I (Błonie) Granica okręgu stanowi granica sołectwa Zapasternicze i część sołectwa Wola Żelichowska obejmująca numery domów: 3-11, 33, 39-40, 50-53, 56-57, 60-61, 65-66,70-73, 79, nieparzyste: 83-85, 86-89, 113, 116, 123, 126, 133, 140-141. 1 10 Sołectwo Wola Żelichowska II Granicą okręgu jest część sołectwa Wola Żelichowska obejmująca numery domów: 12-32, 34-38, 41-49, 54, 58-59, 62-64, 67-69, 74-78, 80-82, 84, 90-112, 114-115, 117-122, nieparzyste: 125-129, 130-132, 134-136. 1 11 Sołectwo Gręboszów I (Przykońce) Granice okręgu stanowi część sołectwa Gręboszów  obejmująca numery domów: 1-15, 17-32, 34-40, nieparzyste: 53-57, 60-62, 69-70, nieparzyste: 73-75, 76-77, nieparzyste: 79-81, 82, 87-90, 95-104, 106, parzyste: 112-116, 119-121, 125-129, 133, parzyste: 136-138, 151, nieparzyste: 155-157. 1 12 Sołectwo Gręboszów II (Miłocin, Przedmieście) Granice okręgu stanowi część sołectwa Gręboszów obejmująca numery domów: 16, 33, 41-52, parzyste: 54-58, 59, 63-68, 71-72, 74, parzyste: 78-80, 83-86, 91-94, nieparzyste: 105-107, 108-111, nieparzyste: 113-117, 118, 122-124, 130-132, 134-135, 137, parzyste: 150-152, 153-154, 156. 1 13 Sołectwo Lubiczko Granice okręgu stanowi granica sołectwa. 1 14 Sołectwo Wola Gręboszowska Granice okręgu stanowi granica sołectwa. 1 15 Sołectwo Karsy Granice okręgu stanowi granica sołectwa. 1          Razem 15   II. Informacja o Terytorialnej/Gminnej/ Komisji Wyborczej: Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Gręboszowie jest lokal nr 1 na parterze budynku Urzędu Gminy w Gręboszowie. Telefon nr 14 6416002 wew. 23.     WÓJT GMINY                                mgr Krystyna Świętek                        Opracowanie: Bronisław Błach Wprowadzenie: Marcin Janowiec 04.09.2014 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe