Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Tuesday
16 kwietnia
temperatura: 11°C
wiatr: 13,7 km/h
opady: 0,0 mm

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Gręboszów w 2020 roku

NHK.903.11.2021                     Dąbrowa Tarnowska, 1 lutego 2021 r.

 

Wójt Gminy Gręboszów

Gręboszów 144

33-260 Gręboszów

 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Gręboszów w 2020 roku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej działając na podstawie:

➢ art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195),

➢ art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.),

➢ § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych prób wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez zarządców wodociągów publicznych Gorzyce i Mędrzechów, przedstawia ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2020 rok, dostarczanej mieszkańcom gminy Gręboszów.

 

1. Informacje dotyczące producenta wody

Na teren gminy Gręboszów woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana jest dwoma wodociągami publicznymi, tj.:

➢ wodociągiem publicznym Gorzyce, którego właścicielami są Gmina Żabno oraz Gmina Olesno, a zarządcą i jednostką odpowiedzialną za jakość wody jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska;

➢ wodociągiem publicznym Mędrzechów, którego właścicielem jest Związek Gmin Bolesław i Mędrzechów, 33-221 Mędrzechów 87, a za jakość wody odpowiada Stacja Uzdatniania Wody w Mędrzechowie.

 

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody 2.1.Wielkość produkcji:

➢ Wodociąg publiczny Gorzyce ok. 815 m3 na dobę;

➢ Wodociąg publiczny Mędrzechów ok. 584 m3 na dobę. 2.2. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę:

 

2.3.Jakość wody i sposób jej uzdatniania i dezynfekcji:

Wodociąg publiczny Gorzyce dostarcza wodę do miejscowości: Gręboszów, Bieniaszowie, Okręg, Ujście Jezuickie, Biskupice, Zawierzbie, Karsy, Lubiczko, Zapasternicze, Żelichów, Wola Żelichowska, Wola Gręboszowska, natomiast wodociąg publiczny Mędrzechów zaopatruje miejscowości: Borusowa, Hubenice i Kozłów. Łącznie na terenie gminy Gręboszów woda dostarczana jest do ok. 3,3 tys. mieszkańców.

W 2020 roku monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi prowadzony był zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządców wodociągów, w 2020 roku pobrano:

➢ 5 prób wody do badań z sieci wodociągu publicznego Gorzyce w zakresie parametrów grupy A, oraz 1 próbę w zakresie parametrów grupy B, określonych w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

➢ 8 prób wody do badań z sieci wodociągu publicznego Mędrzechów w zakresie parametrów grupy A oraz 2 próby w zakresie parametrów grupy B, określonych w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Zakres i częstotliwość przeprowadzonych badań, uzależnione były od jakości wody ujmowanej, stosowanych procesów uzdatniania, wielkości produkcji wody oraz ilości zaopatrywanych mieszkańców. Woda w sieci wodociągowej poddawana jest stałej dezynfekcji podchlorynem sodu.

2.4. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody:

2.5. Zgłoszenia reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody:

2.6. Postępowanie administracyjne:

2.7. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe:

W 2020 roku nie stwierdzono przekroczeń.

Brak zgłoszeń odbiorców wody dotyczących niepożądanych reakcji związanych z jej spożyciem.

Nie prowadzono postępowań administracyjnych.

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

 

3. Ocena ryzyka zdrowotnego

Mieszkańcy gminy Gręboszów zaopatrywani są w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych oraz zawierającą substancje chemiczne w ilościach nie zagrażających zdrowiu ludzkiemu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 03.02.2021 r.

NHK.903.11.2021                     Dąbrowa Tarnowska, 1 lutego 2021 r.   Wójt Gminy Gręboszów Gręboszów 144 33-260 Gręboszów   Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Gręboszów w 2020 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej działając na podstawie: ➢ art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195), ➢ art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.), ➢ § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych prób wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez zarządców wodociągów publicznych Gorzyce i Mędrzechów, przedstawia ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2020 rok, dostarczanej mieszkańcom gminy Gręboszów.   1. Informacje dotyczące producenta wody Na teren gminy Gręboszów woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana jest dwoma wodociągami publicznymi, tj.: ➢ wodociągiem publicznym Gorzyce, którego właścicielami są Gmina Żabno oraz Gmina Olesno, a zarządcą i jednostką odpowiedzialną za jakość wody jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska; ➢ wodociągiem publicznym Mędrzechów, którego właścicielem jest Związek Gmin Bolesław i Mędrzechów, 33-221 Mędrzechów 87, a za jakość wody odpowiada Stacja Uzdatniania Wody w Mędrzechowie.   2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody 2.1.Wielkość produkcji: ➢ Wodociąg publiczny Gorzyce ok. 815 m3 na dobę; ➢ Wodociąg publiczny Mędrzechów ok. 584 m3 na dobę. 2.2. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę:   2.3.Jakość wody i sposób jej uzdatniania i dezynfekcji: Wodociąg publiczny Gorzyce dostarcza wodę do miejscowości: Gręboszów, Bieniaszowie, Okręg, Ujście Jezuickie, Biskupice, Zawierzbie, Karsy, Lubiczko, Zapasternicze, Żelichów, Wola Żelichowska, Wola Gręboszowska, natomiast wodociąg publiczny Mędrzechów zaopatruje miejscowości: Borusowa, Hubenice i Kozłów. Łącznie na terenie gminy Gręboszów woda dostarczana jest do ok. 3,3 tys. mieszkańców. W 2020 roku monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi prowadzony był zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządców wodociągów, w 2020 roku pobrano: ➢ 5 prób wody do badań z sieci wodociągu publicznego Gorzyce w zakresie parametrów grupy A, oraz 1 próbę w zakresie parametrów grupy B, określonych w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ➢ 8 prób wody do badań z sieci wodociągu publicznego Mędrzechów w zakresie parametrów grupy A oraz 2 próby w zakresie parametrów grupy B, określonych w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.   Zakres i częstotliwość przeprowadzonych badań, uzależnione były od jakości wody ujmowanej, stosowanych procesów uzdatniania, wielkości produkcji wody oraz ilości zaopatrywanych mieszkańców. Woda w sieci wodociągowej poddawana jest stałej dezynfekcji podchlorynem sodu. 2.4. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody: 2.5. Zgłoszenia reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody: 2.6. Postępowanie administracyjne: 2.7. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe: W 2020 roku nie stwierdzono przekroczeń. Brak zgłoszeń odbiorców wody dotyczących niepożądanych reakcji związanych z jej spożyciem. Nie prowadzono postępowań administracyjnych. Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.   3. Ocena ryzyka zdrowotnego Mieszkańcy gminy Gręboszów zaopatrywani są w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych oraz zawierającą substancje chemiczne w ilościach nie zagrażających zdrowiu ludzkiemu.   Pliki do pobrania Pobierz plik Ocena obszarowa jakości wody - gmina Gręboszów                 Wprowadzenie: Marcin Janowiec 03.02.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe