Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
16 czerwca
temperatura: 14°C
wiatr: 7,1 km/h
opady: 0,0 mm

Odbudowany przepust w Woli Żelichowskiej w 2015 r.

  W dniu 25 sierpnia 2015 r. dokonano odbioru i oddano do użytkowania, po wykonanej odbudowie, przepust w ciągu drogi gminnej dz. nr 497 w miejscowości Wola Żelichowska w km 0+655 nad kanałem Zyblikiewicza Nr 1.

  W ramach odbudowy przepustu dokonano rozbiórki istniejącego przepustu rurowego, odtworzono koryto kanału oraz wykonano przepust żelbetowy ramowy jednoprzęsłowy z podporami posadowionymi na palach fundamentowych. Długość przepustu w przekroju poprzecznym 7,20 m, długość w przekroju podłużnym 8,20 m. Światło poziome przepustu 6.80 m, światło pionowe przepustu 2,35 m. Na powierzchni przepustu wykonano nawierzchnię tłuczniową i zamontowano stalowe bariery ochronne ze słupkami zamocowanymi w ścianach bocznych.

  Przepust uległ zniszczeniu w czasie intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w czerwcu 2013 roku. W wyniku działania spiętrzonej wody doszło do rozmycia przyczółków, zniszczenia konstrukcji przepustu wraz z przerwaniem drogi na odcinku 3 metrów. Straty te znalazły odzwierciedlenie w protokole powołanej przez Wojewodę Małopolskiego Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej. Na początku 2015 roku Gmina Gręboszów uzyskała promesę na finansowanie odbudowy ze środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Projekt odbudowy przepustu został wykonany przez firmę projektową: Kierowanie i Nadzorowanie Robotami Drogowymi Ryszard Madej, Brzozówka, ul Spacerowa 14, 33-140 Lisia Góra za kwotę 18 696,00 zł. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze postępowania przetargowego była firma: PASADYN Zakład Usługowo – Handlowy Marcin Pasadyn Rzuchowa 247, 33-114 Rzuchowa. Koszt robót budowlanych wyniósł 179 000,06 zł. Nadzór nad budową wyniósł 2 214,00 zł. Razem koszt inwestycji wyniósł 190 910,00 zł, z czego 120 000,00 zł stanowiła dotacja z budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Poniżej galeria zdjęć odbudowanego przepustu w Woli Żelichowskiej nad kanałem Zyblikiewicza Nr 1.

files/pliki/aktualnosci/2015/12grudzien/Odbudowany przepust w Woli Zelichowskiej w 2015/1.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/12grudzien/Odbudowany przepust w Woli Zelichowskiej w 2015/2.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/12grudzien/Odbudowany przepust w Woli Zelichowskiej w 2015/3.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/12grudzien/Odbudowany przepust w Woli Zelichowskiej w 2015/4.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/12grudzien/Odbudowany przepust w Woli Zelichowskiej w 2015/5.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/12grudzien/Odbudowany przepust w Woli Zelichowskiej w 2015/6.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/12grudzien/Odbudowany przepust w Woli Zelichowskiej w 2015/7.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/12grudzien/Odbudowany przepust w Woli Zelichowskiej w 2015/8.JPG 

Poniżej widok zniszczonego przepustu w Woli Żelichowskiej nad kanałem Zyblikiewicza Nr 1.

files/pliki/aktualnosci/2015/12grudzien/Odbudowany przepust w Woli Zelichowskiej w 2015/9.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/12grudzien/Odbudowany przepust w Woli Zelichowskiej w 2015/10.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/12grudzien/Odbudowany przepust w Woli Zelichowskiej w 2015/11.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/12grudzien/Odbudowany przepust w Woli Zelichowskiej w 2015/12.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/12grudzien/Odbudowany przepust w Woli Zelichowskiej w 2015/13.JPG

files/pliki/aktualnosci/2015/12grudzien/Odbudowany przepust w Woli Zelichowskiej w 2015/14.JPG 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Eugeniusz Borek, Grzegorz Skowron

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 04.12.2015 r.

  W dniu 25 sierpnia 2015 r. dokonano odbioru i oddano do użytkowania, po wykonanej odbudowie, przepust w ciągu drogi gminnej dz. nr 497 w miejscowości Wola Żelichowska w km 0+655 nad kanałem Zyblikiewicza Nr 1.   W ramach odbudowy przepustu dokonano rozbiórki istniejącego przepustu rurowego, odtworzono koryto kanału oraz wykonano przepust żelbetowy ramowy jednoprzęsłowy z podporami posadowionymi na palach fundamentowych. Długość przepustu w przekroju poprzecznym 7,20 m, długość w przekroju podłużnym 8,20 m. Światło poziome przepustu 6.80 m, światło pionowe przepustu 2,35 m. Na powierzchni przepustu wykonano nawierzchnię tłuczniową i zamontowano stalowe bariery ochronne ze słupkami zamocowanymi w ścianach bocznych.   Przepust uległ zniszczeniu w czasie intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w czerwcu 2013 roku. W wyniku działania spiętrzonej wody doszło do rozmycia przyczółków, zniszczenia konstrukcji przepustu wraz z przerwaniem drogi na odcinku 3 metrów. Straty te znalazły odzwierciedlenie w protokole powołanej przez Wojewodę Małopolskiego Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej. Na początku 2015 roku Gmina Gręboszów uzyskała promesę na finansowanie odbudowy ze środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Projekt odbudowy przepustu został wykonany przez firmę projektową: Kierowanie i Nadzorowanie Robotami Drogowymi Ryszard Madej, Brzozówka, ul Spacerowa 14, 33-140 Lisia Góra za kwotę 18 696,00 zł. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze postępowania przetargowego była firma: PASADYN Zakład Usługowo – Handlowy Marcin Pasadyn Rzuchowa 247, 33-114 Rzuchowa. Koszt robót budowlanych wyniósł 179 000,06 zł. Nadzór nad budową wyniósł 2 214,00 zł. Razem koszt inwestycji wyniósł 190 910,00 zł, z czego 120 000,00 zł stanowiła dotacja z budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Poniżej galeria zdjęć odbudowanego przepustu w Woli Żelichowskiej nad kanałem Zyblikiewicza Nr 1.   Poniżej widok zniszczonego przepustu w Woli Żelichowskiej nad kanałem Zyblikiewicza Nr 1.               Opracowanie: Eugeniusz Borek, Grzegorz Skowron Wprowadzenie: Marcin Janowiec 04.12.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe