Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 12,3 km/h
opady: 0,0 mm

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z przypadkiem pogryzienia dziecka w miejscowości Wola Żelichowska, przez bezdomnego psa (do dzisiaj nie ustalono właściciela), Urząd Gminy Gręboszów przypomina mieszkańcom gminy, o obowiązkach spoczywających na właścicielach psów.

Zgodnie z § 19 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gręboszów właściciele zwierząt domowych są zobowiązani m.in. do:

1) utrzymania i hodowli zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia oraz nadmiernej uciążliwości dla osób trzecich w szczególności do utrzymania ich w obrębie nieruchomości oddzielonej trwałym ogrodzeniem od miejsc publicznych,

2) umieszczenia w widocznym miejscu ostrzeżenia o fakcie chowu zwierząt niebezpiecznych (agresywnych psów, itp.),

3) poddawania zwierząt okresowym szczepieniom ochronnym na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Psy i inne zwierzęta w miejscach publicznych powinny znajdować się pod opieką właściciela (lub innego dorosłego opiekuna).

 

Przypominamy również o bezwzględnym zakazie spalania odpadów, które powinny być zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami czyli oddawane firmie odbierającej odpady komunalne z naszych posesji. Odbierana jest każda ilość odpadów wytworzona w gospodarstwie domowym zgodnie z ustalonym harmonogramem. Preferowana jest segregacja odpadów, jako najbardziej korzystny dla środowiska sposób ich zagospodarowania. Spalanie odpadów jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny. Podczas spalania odpadów powstają trujące związki chemiczne, które wraz z powietrzem dostają się do naszego organizmu. Nadmieniamy, że zabronione jest również spalanie odpadów meblowych, ponieważ zawierają impregnaty, farby i lakiery, których spalanie również powoduje powstawanie trujących spalin. Odpady wielkogabarytowe (meble, sprzęt agd itp.) wystawiamy przed posesje w wyznaczone dni lub można je zawsze dostarczyć nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gręboszowie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Gminy Gręboszów.

Ponadto jak co roku przypominamy i prosimy właścicieli i dzierżawców władających gruntami i posesjami przyległymi do dróg, szczególnie do dróg transportu rolnego o obcięcie gałęzi drzew i krzewów utrudniających przejazdy maszynom rolniczym. Zwisające gałęzie drzew nie tylko utrudniają przejazd kombajnom ale nawet w niektórych sytuacjach uniemożliwiają dojazd do pól.

Przypominamy również o obowiązku utrzymania estetycznego wyglądu zagród i gospodarstw wiejskich, zakładów pracy oraz terenów im przyległych.

Powyższe obowiązki wynikają z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gręboszów, który został przyjęty Uchwałą Nr III/24/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.06.2017 r.

W związku z przypadkiem pogryzienia dziecka w miejscowości Wola Żelichowska, przez bezdomnego psa (do dzisiaj nie ustalono właściciela), Urząd Gminy Gręboszów przypomina mieszkańcom gminy, o obowiązkach spoczywających na właścicielach psów. Zgodnie z § 19 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gręboszów właściciele zwierząt domowych są zobowiązani m.in. do: 1) utrzymania i hodowli zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia oraz nadmiernej uciążliwości dla osób trzecich w szczególności do utrzymania ich w obrębie nieruchomości oddzielonej trwałym ogrodzeniem od miejsc publicznych, 2) umieszczenia w widocznym miejscu ostrzeżenia o fakcie chowu zwierząt niebezpiecznych (agresywnych psów, itp.), 3) poddawania zwierząt okresowym szczepieniom ochronnym na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Psy i inne zwierzęta w miejscach publicznych powinny znajdować się pod opieką właściciela (lub innego dorosłego opiekuna).   Przypominamy również o bezwzględnym zakazie spalania odpadów, które powinny być zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami czyli oddawane firmie odbierającej odpady komunalne z naszych posesji. Odbierana jest każda ilość odpadów wytworzona w gospodarstwie domowym zgodnie z ustalonym harmonogramem. Preferowana jest segregacja odpadów, jako najbardziej korzystny dla środowiska sposób ich zagospodarowania. Spalanie odpadów jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny. Podczas spalania odpadów powstają trujące związki chemiczne, które wraz z powietrzem dostają się do naszego organizmu. Nadmieniamy, że zabronione jest również spalanie odpadów meblowych, ponieważ zawierają impregnaty, farby i lakiery, których spalanie również powoduje powstawanie trujących spalin. Odpady wielkogabarytowe (meble, sprzęt agd itp.) wystawiamy przed posesje w wyznaczone dni lub można je zawsze dostarczyć nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gręboszowie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Gminy Gręboszów. Ponadto jak co roku przypominamy i prosimy właścicieli i dzierżawców władających gruntami i posesjami przyległymi do dróg, szczególnie do dróg transportu rolnego o obcięcie gałęzi drzew i krzewów utrudniających przejazdy maszynom rolniczym. Zwisające gałęzie drzew nie tylko utrudniają przejazd kombajnom ale nawet w niektórych sytuacjach uniemożliwiają dojazd do pól. Przypominamy również o obowiązku utrzymania estetycznego wyglądu zagród i gospodarstw wiejskich, zakładów pracy oraz terenów im przyległych. Powyższe obowiązki wynikają z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gręboszów, który został przyjęty Uchwałą Nr III/24/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 marca 2015 r.                       Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.06.2017 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe