Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
19 kwietnia
temperatura: 3°C
wiatr: 13,8 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie o negocjacjach cenowych na sprzedaż drzew „na pniu” miejscowości Hubenice z działki nr 222

Gręboszów, dnia 23 listopada 2018 r.

 

Wójt Gminy Gręboszów ogłasza negocjacje cenowe sprzedaży drzew na pniu usytuowanych na działce nr 222 w miejscowości Hubenice, gatunku topola, w ilości 2 sztuk, o obwodach pni: 480 cm i 500 cm.

Cena wywoławcza wynosi 200,00 zł netto, do której zostanie doliczony podatek VAT 23%.

Negocjacje cenowe odbędą się w dniu 10 grudnia 2018 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze.

Terminy poprzednich przetargów:

1. 10 września 2018 r.

2. 20 października 2018 r.

Nabywca drzew jest zobowiązany:

- wpłacić cenę ustaloną w negocjacjach przed podpisaniem umowy,

- na czas wycinki drzew zabezpieczyć i oznakować przylegający teren,

- wypłacić odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu, zdrowiu i życiu osób trzecich,

- w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. od zamknięcia negocjacji nabywca na własny koszt zobowiązany jest ściąć drzewa, pnie zrównać z poziomem gruntu oraz uporządkować teren
 i przetransportować na swój plac składowy.

Podczas wykonywanych prac związanych z wycinką drzew Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie i mienie kupującego oraz osób trzecich.

Informacja dotyczące sprzedaży drzewa na pniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów pokój nr 1 na parterze, telefon 146416002 wew.23

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów, zamieszczone na stronie BIP Gminy Gręboszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości, na której rosną drzewa przeznaczone do sprzedaży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Kinga Kopieć

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.11.2018 r.

Gręboszów, dnia 23 listopada 2018 r.   Wójt Gminy Gręboszów ogłasza negocjacje cenowe sprzedaży drzew na pniu usytuowanych na działce nr 222 w miejscowości Hubenice, gatunku topola, w ilości 2 sztuk, o obwodach pni: 480 cm i 500 cm. Cena wywoławcza wynosi 200,00 zł netto, do której zostanie doliczony podatek VAT 23%. Negocjacje cenowe odbędą się w dniu 10 grudnia 2018 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze. Terminy poprzednich przetargów: 1. 10 września 2018 r. 2. 20 października 2018 r. Nabywca drzew jest zobowiązany: - wpłacić cenę ustaloną w negocjacjach przed podpisaniem umowy, - na czas wycinki drzew zabezpieczyć i oznakować przylegający teren, - wypłacić odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu, zdrowiu i życiu osób trzecich, - w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. od zamknięcia negocjacji nabywca na własny koszt zobowiązany jest ściąć drzewa, pnie zrównać z poziomem gruntu oraz uporządkować teren  i przetransportować na swój plac składowy. Podczas wykonywanych prac związanych z wycinką drzew Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie i mienie kupującego oraz osób trzecich. Informacja dotyczące sprzedaży drzewa na pniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów pokój nr 1 na parterze, telefon 146416002 wew.23 Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów, zamieszczone na stronie BIP Gminy Gręboszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości, na której rosną drzewa przeznaczone do sprzedaży.     Pliki do pobrania Pobierz plik Zarządzenie Nr 142               Opracowanie: Kinga Kopieć Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.11.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe