Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
23 września
temperatura: 15°C
wiatr: 11,6 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie o negocjacji cenowej na sprzedaż drzewa na pniu miejscowości Bieniaszowice

  Gręboszów, dnia 02.12.2015 r.

Wójt Gminy Gręboszów ogłasza negocjacje cenowe na sprzedaż drzewa na pniu w miejscowości:

Bieniaszowice drzewa rosną na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 113, stanowiącej własność Gminy Gręboszów, ilość 26 sztuk, gatunku:

- topola osika – 8 sztuk o obwodach pni: 48 cm, 54 cm, 87 cm, 92 cm, 108 cm, 2 x 125 cm, 140 cm,

- wierzba krucha -2 szt. o obwodach pni: 50 cm, 118 cm,

- jesion zwyczajny – 10 szt. o obwodach pni: 40 cm, 80 cm, 87 cm, 90 cm, 92 cm, 100 cm, 2 x105 cm, 114 cm, 128 cm,

- robinia akacjowa – 2 szt. o obwodach pni: 50 cm, 85 cm,

- lipa drobnolistna – 2 szt. o obwodach 38 cm, 60 cm,

- kasztanowiec zwyczajny – 1 szt. o obwodzie pnia 93 cm,

- wiąz szypułkowy – 1 szt. o obwodzie pnia 40 cm.

Cena wywoławcza wymienionych drzew wynosi 800,00 zł, do której zostanie doliczony podatek VAT 23%.

Negocjacje odbędą się w dniu 10 grudnia 2015 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze.

Nabywca drzew jest zobowiązany:

- wpłacić cenę ustaloną w negocjacjach przed podpisaniem umowy,

- na czas wycinki drzew zabezpieczyć i oznakować przylegający teren,

- wypłacić odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu, zdrowiu i życiu osób trzecich,

- w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. od zamknięcia negocjacji nabywca na własny koszt zobowiązany jest ściąć drzewa, pień zrównać z poziomem gruntu oraz uporządkować teren i przetransportować na swój plac składowy.

Podczas wykonywanych prac związanych z wycinką drzew Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie i mienie kupującego oraz osób trzecich.

Wójt Gminy Gręboszów zastrzega prawo unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyn.

Informacja dotyczące sprzedaży drzewa na pniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów pokój nr 1 na parterze, telefon 146416002 wew.23

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów, zamieszczone na stronie BIP Gminy Gręboszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości na której rosną drzewa przeznaczone do sprzedaży.

 

 

Wójt            

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mariusz Knaga

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 04.12.2015 r.

  Gręboszów, dnia 02.12.2015 r. Wójt Gminy Gręboszów ogłasza negocjacje cenowe na sprzedaż drzewa na pniu w miejscowości: Bieniaszowice drzewa rosną na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 113, stanowiącej własność Gminy Gręboszów, ilość 26 sztuk, gatunku: - topola osika – 8 sztuk o obwodach pni: 48 cm, 54 cm, 87 cm, 92 cm, 108 cm, 2 x 125 cm, 140 cm, - wierzba krucha -2 szt. o obwodach pni: 50 cm, 118 cm, - jesion zwyczajny – 10 szt. o obwodach pni: 40 cm, 80 cm, 87 cm, 90 cm, 92 cm, 100 cm, 2 x105 cm, 114 cm, 128 cm, - robinia akacjowa – 2 szt. o obwodach pni: 50 cm, 85 cm, - lipa drobnolistna – 2 szt. o obwodach 38 cm, 60 cm, - kasztanowiec zwyczajny – 1 szt. o obwodzie pnia 93 cm, - wiąz szypułkowy – 1 szt. o obwodzie pnia 40 cm. Cena wywoławcza wymienionych drzew wynosi 800,00 zł, do której zostanie doliczony podatek VAT 23%. Negocjacje odbędą się w dniu 10 grudnia 2015 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze. Nabywca drzew jest zobowiązany: - wpłacić cenę ustaloną w negocjacjach przed podpisaniem umowy, - na czas wycinki drzew zabezpieczyć i oznakować przylegający teren, - wypłacić odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu, zdrowiu i życiu osób trzecich, - w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. od zamknięcia negocjacji nabywca na własny koszt zobowiązany jest ściąć drzewa, pień zrównać z poziomem gruntu oraz uporządkować teren i przetransportować na swój plac składowy. Podczas wykonywanych prac związanych z wycinką drzew Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie i mienie kupującego oraz osób trzecich. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega prawo unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyn. Informacja dotyczące sprzedaży drzewa na pniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów pokój nr 1 na parterze, telefon 146416002 wew.23 Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów, zamieszczone na stronie BIP Gminy Gręboszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości na której rosną drzewa przeznaczone do sprzedaży.     Wójt             (-) mgr Krystyna Świętek       Pliki do pobrania Pobierz plik Ogłoszenie o negocjacji cenowej na sprzedaż drzewa na pniu miejscowości Bieniaszowice             Opracowanie: Mariusz Knaga Wprowadzenie: Marcin Janowiec 04.12.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe