Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 21°C
wiatr: 24,2 km/h
opady: 0,0 mm

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW

Gmina Gręboszów

Znak:  RŚ.6230.16.2015                    Gręboszów, dnia 18 marca 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW

 W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Gręboszów  ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2015 roku na terenie Gminy  Gręboszów.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 18 marca 2015 r. do 15 maja 2015 r.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z zakupem nowego pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz dostarczenie do beneficjenta blachy stalowej.

UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Gręboszów adres:  Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów,    pokój  nr 1.  

Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Mieczysława Mamulskiego w Urzędzie Gminy Gręboszów, pok. Nr 1 oraz pod numerem telefonu 14 6416002 w. 23

 

 

Wójt Gminy Gręboszów
/-/ mgr Krystyna Świętek

 

Regulamin wsparcia dla najuboższych.pdf

Gmina Gręboszów Znak:  RŚ.6230.16.2015                    Gręboszów, dnia 18 marca 2015 r.   OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW  W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Gręboszów  ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2015 roku na terenie Gminy  Gręboszów. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 18 marca 2015 r. do 15 maja 2015 r. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z zakupem nowego pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz dostarczenie do beneficjenta blachy stalowej. UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Gręboszów adres:  Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów,    pokój  nr 1.   Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Mieczysława Mamulskiego w Urzędzie Gminy Gręboszów, pok. Nr 1 oraz pod numerem telefonu 14 6416002 w. 23     Wójt Gminy Gręboszów/-/ mgr Krystyna Świętek   Regulamin wsparcia dla najuboższych.pdf
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe