Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
24 lipca
temperatura: 18°C
wiatr: 23,5 km/h
opady: 1,2 mm

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Gręboszów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2014 roku na terenie Gminy Gręboszów.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie 01 października 2013 r. do 15 grudnia 2013 r.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

UWAGA! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Gręboszów

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pokój nr 3

Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. ZofiiLitera w Urzędzie Gminy Gręboszów, pok. Nr 3 oraz pod numerem telefonu 14 6416002 wew.21

 

Ogłoszenie

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 14

Załącznik Nr 15

Załącznik Nr 16

 

 

 

 

Opracowanie: Z. Litera

Wprowadzenie: M. Janowiec

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Gręboszów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2014 roku na terenie Gminy Gręboszów. Nabór wniosków odbędzie się w terminie 01 października 2013 r. do 15 grudnia 2013 r. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych. UWAGA! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Gręboszów Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pokój nr 3 Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. ZofiiLitera w Urzędzie Gminy Gręboszów, pok. Nr 3 oraz pod numerem telefonu 14 6416002 wew.21   Ogłoszenie Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 14 Załącznik Nr 15 Załącznik Nr 16         Opracowanie: Z. Litera Wprowadzenie: M. Janowiec
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe