Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 21°C
wiatr: 20,9 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gręboszów na lata 2018-2023 z perspektywą do 2025 r.”

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.). zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gręboszów na lata 2018-2023 z perspektywą do 2025 r.” w dniach od 28 września 2018 r. do 19 października 2018 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w pokoju nr 1 - Urząd Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem; https://bip.malopolska.pl/uggreboszow,a,1498396,projekt-program-ochrony-srodowiska-dla-gminy-greboszow-na-lata-2018-2023-z-perspektywa-do-2025-r.html   

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów
lub drogą poczty elektronicznej na adres: ekogeoglob@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mieczysław Mamulski

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.08.2018 r.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.). zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gręboszów na lata 2018-2023 z perspektywą do 2025 r.” w dniach od 28 września 2018 r. do 19 października 2018 r. Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w pokoju nr 1 - Urząd Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem; https://bip.malopolska.pl/uggreboszow,a,1498396,projekt-program-ochrony-srodowiska-dla-gminy-greboszow-na-lata-2018-2023-z-perspektywa-do-2025-r.html    Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu. Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów lub drogą poczty elektronicznej na adres: ekogeoglob@gmail.com                                     Opracowanie: Mieczysław Mamulski Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.08.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe