Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
5 lutego
temperatura: -1°C
wiatr: 15,8 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego

ZARZĄDZENIE NR 147/2020

WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW

z dnia 14 października 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

 

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na wodowskazie rz. Wisła w m. Karsy ogłaszam pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy Gręboszów od godziny 900dnia 14 października 2020 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie w terminie określonym w § 1.

.

wz. Wójta     
Zastępca Wójta
Zdzisław Kogut

 

 

 

Zarzadzenie Starosty.jpg

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Józef Woźniak 14.10.2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 147/2020 WÓJTA GMINY GRĘBOSZÓW z dnia 14 października 2020 r.   w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.   Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zarządzam, co następuje:   § 1. W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na wodowskazie rz. Wisła w m. Karsy ogłaszam pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy Gręboszów od godziny 900dnia 14 października 2020 r. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. § 3.Zarządzenie wchodzi w życie w terminie określonym w § 1. . wz. Wójta      Zastępca Wójta Zdzisław Kogut                 Wprowadzenie: Józef Woźniak 14.10.2020 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe