Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
12 czerwca
temperatura:
wiatr:
opady:

Ogłoszenie Wójt Gminy Gręboszów ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu

1. Drzewa rosnące na działce nr 222 w miejscowości Hubenice, ilość 2 szt. gatunku topola, o obwodzie pni 480 cm i 500 cm, cena wywoławcza wynosi 500,00 zł netto, do której zostanie doliczony podatek VAT 23%.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze w dniu
10 października 2018 r. o godzinie 1000.

Nabywca drzew jest zobowiązany:

- wpłacić cenę ustaloną w przetargu przed podpisaniem umowy,

- na czas wycinki drzew, oraz usunięcia z działki gminnej zabezpieczyć i oznakować przylegający teren,

- wypłacić odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki, usunięcia drzew z nieruchomości gminnej, na mieniu, zdrowiu i życiu osób trzecich,

- w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. od zamknięcia przetargu nabywca na własny koszt zobowiązany jest ściąć drzewa, i usunąć z nieruchomości gminnej, pnie zrównać
z poziomem gruntu oraz uporządkować teren i przetransportować na swój plac składowy.

Podczas wykonywanych prac związanych z wycinką drzew, usunięciem ich z terenu nieruchomości gminnej  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie i mienie kupującego oraz osób trzecich.

Wójt Gminy Gręboszów zastrzega prawo unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyny.

Informacja dotyczące sprzedaży drzew uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze, telefon 146416002 wew.23

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów, zamieszczone na stronie BIP Gminy Gręboszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości, na której znajdują się drzewa przeznaczone do sprzedaży.

 

 

Wójt             

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Kinga Kopieć

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.09.2018 r.

1. Drzewa rosnące na działce nr 222 w miejscowości Hubenice, ilość 2 szt. gatunku topola, o obwodzie pni 480 cm i 500 cm, cena wywoławcza wynosi 500,00 zł netto, do której zostanie doliczony podatek VAT 23%. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze w dniu 10 października 2018 r. o godzinie 1000. Nabywca drzew jest zobowiązany: - wpłacić cenę ustaloną w przetargu przed podpisaniem umowy, - na czas wycinki drzew, oraz usunięcia z działki gminnej zabezpieczyć i oznakować przylegający teren, - wypłacić odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki, usunięcia drzew z nieruchomości gminnej, na mieniu, zdrowiu i życiu osób trzecich, - w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. od zamknięcia przetargu nabywca na własny koszt zobowiązany jest ściąć drzewa, i usunąć z nieruchomości gminnej, pnie zrównać z poziomem gruntu oraz uporządkować teren i przetransportować na swój plac składowy. Podczas wykonywanych prac związanych z wycinką drzew, usunięciem ich z terenu nieruchomości gminnej  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie, życie i mienie kupującego oraz osób trzecich. Wójt Gminy Gręboszów zastrzega prawo unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyny. Informacja dotyczące sprzedaży drzew uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów, pokój nr 1 na parterze, telefon 146416002 wew.23 Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gręboszów, zamieszczone na stronie BIP Gminy Gręboszów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości, na której znajdują się drzewa przeznaczone do sprzedaży.     Wójt              (-) mgr Krystyna Świętek       Pliki do pobrania Pobierz plik Ogłoszenie Wójt Gminy Gręboszów ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu             Opracowanie: Kinga Kopieć Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.09.2018 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe